Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavime teisinis aspektas. Teritorijų planavimo viešumas (bendroji tvarka). Teritorijų planavimo lygmenys. Teritorijų planavimo proceso supaprastinta tvarka. Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių apskundimas. Praktinis nuostatų pritaikymas visuomenei dalyvaujant teritorijų planavimo procese. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.


Darbo tikslas – išsiaiškinti teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procesą.

Darbo uždaviniai:

1.apžvelgti visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese teisinį reglamentavimą;

2.išskirti viešumą užtikrinančias priemones;

3.apibūdinti teritorijų planavimo lygmenis ir apžvelgti kaip visuomenė dalyvauja viename ar kitame lygmenyje;

4.apžvelgti praktinį nuostatų pritaikymą visuomenei dalyvaujant teritorijų planavimo procese.

Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese. (2013 m. Gruodžio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/visuomenes-dalyvavimas-teritoriju-planavimo-procese.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 20 d. 15:02