Visuomenės požiūris į lyčių nelygybę


Sociologijos kursinis darbas. Įvadas. Sociologinių tyrimų ir lyčių nelygybės samprata jų priežastys ir pasekmės. Sociologinių tyrimų samprata. Šiuolaikinė lyties samprata ir lyčių nelygybė. Moterys politikoje. Moterys namų šeimininkės. Tyrimo analizė. Tyrimo imtis. Tyrimo rezultato analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Tyrimo problema - Kiekvienas žmogus yra savita asmenybė.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti visuomenės požiūrį į lyčių nelygybę mūsų visuomenėje.

Tyrimo objektas - Mažeikių miesto gyventojai, nuo 18-50m.

Tyrimo uždaviniai:

1.Apibūdinti sociologinių tyrimų ir lyčių nelygybės sampratą teoriniu aspektu.

2. Išsiaiškinti lyčių nelygybės priežastis ir jų pasekmes.

3. Išnagrinėti lyčių nelygybės apraiškos tendencijas.

Tyrimo metodai:

•mokslinė ir publicistinė literatūra,

• internetiniai šaltiniai,

•atlikta anketinė apklausa.

Visuomenės požiūris į lyčių nelygybę. (2014 m. Gruodžio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/visuomenes-poziuris-i-lyciu-nelygybe.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 13 d. 09:04