Vykdymo mechanizmų valdymas


Inžinerijos laboratorinis darbas.

Vykdymo mechanizmų valdymas. Laboratorinio darbo duomenys.


1. Parinkti vykdymo mechanizmo valdymo signalo dažnį. Išmatuoti valdymo signalo impulsų periodo trukmę T ir apskaičiuoti impulsų dažnį.

2. Sudaryti tiriamo vykdymo mechanizmo posūkio kampo (eigos) priklausomybės nuo impulsų užpildos koeficiento grafiką.

Įranga: Signalo generatorius, multimetras, pikoskopas (impulso trukmei matuoti), pasukamasis variklis.

Čia: k - impulsų užpildos koeficientas; tij - įjungtos padėties trukmė; T - viso periodo trukmė.

1 grafikas. Įjungtos padėties trukmės ir vidutinio srovės stiprio priklausomybė nuo impulso užpildo koeficiento.

2 grafikas. Vykdymo mechanizmo posūkio kampo priklausomybė nuo impulso užpildos koeficiento.

Išvada: labaratorinio darbo metu buvo parinktas valdymo mechanizmo signalo dažnis ir impulsų periodo trukmė. Nustačius tam tikrus posukio kampus, buvo gauta įjungtos padėties trukmė, vidutinis srovės stipris pagal kuri buvo paskaičiuotas užpildos kofecientas. Nustatyta, kad ilgėjant įjungtos padėties trukmei didėja užpildo koeficientas, o tuo pačiu ir vykdymo mechanizmo posūkio kampas.

Vykdymo mechanizmų valdymas. (2017 m. Sausio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/vykdymo-mechanizmu-valdymas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 03:30