Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos analizė


Zemes reformos projektu derinimas. Zemes reformos žemėtvarkos projektų plano rengimas. Diplominiai darbai zemes reformos tema.

Geodezijos savarankiškas darbas. Įvadas. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos bendrosios nuostatos. Žemėtvarkos projekto rengimas ir įgyvendinimas. Parengiamieji darbai. Žemėtvarkos projekto rengimo bendrieji reikalavimai. Projektavimo darbų organizavimo ir vykdymo reikalavimai. Žemėtvarkos projekto rengimas asmeniniam ūkiui skirtoje teritorijoje. Žemėtvarkos projekto rengimas miško žemėje. Žemėtvarkos projekto svarstymas, derinimas ir tvirtinimas. Žemėtvarkos projekto įgyvendinimo tvarka. Baigiamosios nuostatos. Išvados. Literatūros sąrašas.


Žemės reformos žemėtvarkos projektai yra viena svarbiausių žemės reformos dalių, pagal Nacionalinės žemės tarnybos duomenis iki 2011 m. liepos 1 d. buvo pateikta 1067396 pretendentų prašymai grąžinti natūra, atkurti nuosavybės teises, pirkti, nuomoti ar gauti nuosavybėn neatlygintinai asmeniniams ūkiams naudojamą žemę ar pirkti nuomoti žemės ūkio paskirties valstybinę žemę 5143115 ha žemės plotui. Tai rodo, kad žemės reformos žemėtvarkos projektai bus rengiami dar ilgai, kadangi ne visi pateikti pretendentų prašymai yra patenkinami. Ši metodika yra svarbi tuo, kad joje yra labai detaliai aprašyta tvarka, kuria remianti rengiami žemėtvarkos projektai, tai leidžia išvengti daugybės nesklandumų ir nesusipratimų.

Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos analizė. (2013 m. Balandžio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/zemes-reformos-zemetvarkos-projektu-rengimo-metodikos-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 22:46