Žemės ūkio referatai

255 dokumentai
Juostiniai ir grandininiai transporteriai
Įvadas. Juostiniai transporteriai. Bendros paskirties transporteriai su gumuota juosta. Juostos palaikymo įtaisai. Juostinių transporterių pavaros. Juostinių transporterių būgnai. Juostos įtempimo mechanizmai. Transporterio pakrovimas, iškrovimas, juostos valymas. Juostinių transporterių tipai. Grandininiai transporteriai. Kabantieji ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 24 psl.
2011 04 20
Grūdų sandėliavimas
Įvadas. Grūdų valymas. Grūdų džiovinimas. Grūdų džiovinimo technologiniai reikalavimai. Grūdų džiovinimo būdai. Džiovyklų klasifikacija. Šachtinės džiovyklos konstrukcija. Nuolatinio veikimo šachtinės džiovyklos technologinis procesas. Grūdų tiekimo sistema. Džiovinimo ir aušinimo kameros. Grūdų iškrovimo mechanizmas. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 16 psl.
2014 06 08
Dirvožemio apsauga
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio reikalavimai ir jo plėtra. Dirvožemių būklė ir apsaugos strategija lietuvoje. Dirvožemio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 44 psl.
2011 03 22
Dirvožemio klasifikavimas Lietuvos dirvožemio tipai ir potipiai
Dirvožemio klasifikacija. Pasaulio dirvožemių grupės. Lietuvos dirvožemio tipai ir potipiai. Pradžiažemiai. Kalkžemiai. Rudžemiai. Išplautžemiai. Palvažemiai. Balkšvažemiai. Smėlžemiai. Jauražemiai. Šlynžemiai. Durpžemiai. Salpžemiai. Trąšažemiai. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2011 01 08
Žemės ūkis referatas
Keletas biodinaminių preparatų ruošimo būdų. Sapard: paramos kryptys. Sapard: rezultatai. Kiek gauta ir patvirtinta paraiškų, kokiai lėšų sumai. Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą. Kiek paramos teko atskiroms apskritims. Kas padaryta už sapard lėšas. Kada bus baigta sapard programa. Transportas ir ryšiai – sparčiai ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2011 07 10
Augalų apsauga Augalų kenkėjai ir ligos
Įvadas. Daržo ir sodo augalų sėjomainos ir schemos. Daržo augalų ligos ir kenkėjai. Žirnių augalų ligos ir kenkėjai. Kopūstų ligos ir kenkėjai. Pomidorų ligos ir kenkėjai. Obuolių ligos ir kenkėjai. Braškių ligos ir kenkėjai. Daržo augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Sodo apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Insekticidiniai ir ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 25 psl.
2014 12 15
ES struktūriniai fondai ir jų parama kaimo plėtrai
Įvadas. Kaimo plėtra. Kaimo plėtros politikos reikalingumas. Kaimo plėtros politikos struktūra. Kriterijai gauti paramą kaimo plėtrai. Tinkamos finansuoti išlaidos. Struktūriniai fondai. Es struktūrinės paramos tikslai. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 psl.
2011 04 26
Bulvių laikymas
Įvadas bulvių laikymo periodai. Bulvių laikymo temperatūra. Bulvių laikymas. Palaidų bulvių laikymas. Produkcijos laikymas taroje. Bulvių ventiliavimas. Bulvių apdžiovinimas. Oro drėkinimas. Agrotechniniai reikalavimai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2012 12 04
Žieminiai kviečiai
Įvadas. Žieminiai kviečiai. Augalo reikšmė ir derlingumas. Augalo vystymosi tarpsniai ir kritiniai laikotarpiai. Dirvožemio charakteristika. Sėjomaina. Augalo veislės parinkimas. Žieminių kviečių agrotechniniai poreikiai sėklos paruošimo sėjai. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 12 psl.
2013 11 17
Europos sąjungos žemės ūkis
Europos sąjungos žemės ūkis. Ūkininko vaidmuo. Sėkmingų permainų istorija. Pirmosios bžūp atsiradimas. Dabartinė bžpu. Pasiekimai. Auginame beveik viską. Kokybė - raktas į sėkmę. Kaip es skatina aukščiausios kokybės maisto produktų gamybą? Nuolatinis siekis tobulėti. Ypatingi produktai turi ypatingų savybių. Ekologinis ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 26 psl.
2010 12 01
Žėmės ūkis Lietuvoje referatas
Įvadas. Žemės ūkio dabartinė situacija. Lietuvos žemės ūkio raida ir perspektyvos. Gyvulininkystė. Miškininkystė. Žuvininkystė. Augalininkystė. Žemės ūkio nauda. Investicijos. Eksportas. Žemės ūkio plėtros problemos. Parama žemės ūkiui. Išvados.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 psl.
2015 03 04
Augalų ligos ir kenkėjai ūkyje
Įvadas. Ūkininko žemės ūkio pristaty-mas. Ūkininko auginamų augalų kenkėjai ir li-gos. Vasarinių javų auginimo technologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 psl.
2013 11 13
Ūkio analizė
Ūkio analizė. Įvadas. Žemės ūkio įmonės pristatymas. Auginama produkcija. Augalininkystės produkcija. Rapso veislė auginama ūkyje. Vasarinių kviečių veislė auginama ūkyje. Vasarinių miežių veislė auginama ūkyje. Žieminių kviečių veislė auginama ūkyje. Įrengimai. Žemės ūkio technika ir padargai. Mechanizuotų darbų ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 17 psl.
2013 03 17
Žemės ūkio technika
Įvadas. Žemės dirbimo technika. Kultivatoriai, germinatorius. Lėkštės, skutikai. Trąšų barstymo įranga. Sėjamosios. Purkštuvai. Plūgai. Grūdų apdorojimo mašinos. Grūdų valymo, pervežimo technika. Traiškymo ir šėrimo technika. Išvados. Naudoti informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 22 psl.
2013 12 16
Kukurūzų gamyba žaliai masei
Pratarmė. Sėjos ir augimo sąlygos. Kukurūzo Pjovimas. Pjovimo laikas. Pjovimo aukštis ir smulkinimas. Kukurūzo vertė. Kukurūzų plotai žaliai masei. Kukurūzų derlius tonomis ( Šakių r. Sav. ). Kukurūzų nuėmimo mašinos. Siloso gamyba. Siloso gamybos reikalavimai. Silosavimo būdai. Susmulkintos masės apdorojimas. Tranšėjos ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 13 psl.
2013 11 11
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas. Įvadas sodo augalų sortimento charakteristika. Sodo augalų požymių vertinimas. Obelų požymių vertinimas. Kriaušių požymių vertinimas. Serbentų ir agrastų požymių vertinimas. Slyvų ir trešnių požymių vertinimas. Aviečių požymių vertinimas. Japoninio svarainio požymių ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 26 psl.
2013 02 22
Ekologinė gamyba ūkyje technologinis modeliavimas
Technologinių procesų elementų modeliavimas ekologiniame ūkyje. Ekologinės gamybos pagrindų dalyko referatas. Įvadas. Ekologinio žemės ūkio sertifikavimas. Ūkis. Ekologinės augalininkystės modeliavimas. Ekologinės gyvulininkystės modeliavimas. Technologinės gamybos schemos. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 13 psl.
2012 08 22
Žieminiai rapsai
Įvadas. Užduotis. Rapsų reikšmė. Derlingumas. Augalo vystymosi fazės. Kritiniai laikotarpiai. Dirvožemio charakteristika. Sėjomaina. Augalo veislės pasirinkimas. Agrotechninių priemonių panaudojimas prieš žieminių rapsų derliaus nuėmimą. Žemės ūkio technikos parinkimas, agroserviso paslaugų rinkos analizė ir ekonominiai ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 psl.
2013 12 29
Mešlo šalinimas galvijų fermoje
Įvadas. Mėšlo ir nuotekų tvarkymas. Mėšlo kaupimas. Mešlidžių statyba. Aplinkosaugos reikalavimai. Kraikinio mėšlo mėšlidė. Tranšėjos tipo mėšlidės. Tvarto mikroklimatas. Mėšlo ir srutų naudojimas laukams tręšti. Mėšlo kratytuvai. Skystų trąšų laistymo technika. Išvados. Naudota literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 psl.
2014 04 09
Avietės referatas
Įvadas. Avietės. Aviečių sodinimas. Aviečių auginimas. Aviečiu ligos ir kenkėjai. Lietuvoje registruotų auginamų aviečių veislės. Remontantinės avietės. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 16 psl.
2013 03 17
Rapsai
Įvadas. Vasariniai rapsai. Rapsų sėklų kokybė. Būtina džiovinti. -. Vasarinių rapsų veislės. Tręšimas. Integruotos augalų apsaugos priemonių panaudojimas. Išvados. Literatūros sąrašas
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 14
Duona
Įvadas. Duonos atsiradimo istorija. Duonos gaminių klasifikavimas. Duonos ir jos gaminių kokybės vertinimas. Duonos ženklinimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 12 psl.
2013 11 09
Kambarinės gėlės. Kambariniai augalai
Įvadas. Žiedų efektas. Kambarinės gėlės kvepiančiais žiedais. Ilgai žydinčios kambarinė gėlės. Kambarinės gėlės ryškiaspalviais žiedais. Dėl žiedų ir lapų auginamos gėlės. Žiemą arba pavasarį žydinčios gėlės. Vasarą žydinčios kambarinės gėlės. Lapų efektas. Smulkialapiai augalai. Didžialapiai kambariniai ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 17 psl.
2012 06 08
Darnaus ūkininkavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darnaus ūkininkavimo samprata. Darnų ūkininkavimą reglamentuojantys teisės aktai. Es teisės aktai. Nacionaliniai teisės aktai. Kodėl darnus ūkininkavimas? Nuolat auganti ekologiškų produktų paklausa. Geresni dirvožemiai. Švaresnė aplinka. Naudojama mažiau pesticidų, o kenkejų nedaugėja. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 psl.
2011 05 19
Kiaulininkystės kursinis darbas
Įvadas. Techologinė dalis. Motininė ir tėvinė veislė. Kiaulių dauginimosi būdas. Laikymo būdas. Gamybinės kiaulių grupės. Gamybinio ciklo trukmė. Gardų poreikis kiaulių grupėm. Kiaulių šėrimo organizavimas. Organizacinė dalis. Kiaulių priežiūros darbai. Zootechninės ir veterinarinės priemonės. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2014 12 16
Priešskerdiminio laikymo įtaka gyvūnų sveikatai ir mėsos kokybei
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Mėsos kokybės samprata ir kokybiniai faktoriai. Mėsos kokybė. Mėsos kokybiniai rodikliai. Mėsos fizinės savybės. Spalvingumas. Švelnumas. Vandens rišlumas. Virimo nuostoliai. Rūgštingumas. Mėsos cheminė sudėtis ir ją įtakojantys veiksniai. Mėsos baltymai. Mėsos riebalai. Nebaltyminės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 28 psl.
2013 12 10
Žemės ūkio vertinimas
Žemės ūkio technologijos kaip ūkininkavimo (ūkio) sistemos elementas. Žemės ūkio sistema ir jos elementai. Technologijų samprata. Žemės ūkio technologijų įvairovė ir klasifikavimas. Žemės ūkio technologijų vieta ir reikšmė žemės ūkio sistemoje. Žemės ūkio gamybos technologinės aplinka ir jos veiksniai. Ekonominio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 25 psl.
2012 04 05
Žieminiai kviečiai Žemės ūkio technologijų referatas
Įvadas. Žieminių kviečių veislės. Lietuviškos selekcijos veislės. Kviečių vertinimo principai. Žieminių kviečių ligos. Ligų išsprendimo būdai. Agrotechninių priemonių panaudojimas žieminių kviečių pasėliuose BBCH. Išvados. Naudota literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 psl.
2014 02 19
Daržovių drėkinimo būdai ir naudojama technika
Daržovių drėkinimas. Drėkinimo būdai. Paviršinis drėkinimas. Podirvinis drėkinimas. Lašelinis drėkinimas. Lietinimas. Drėkinimo technika. Kapiliarinė drėkinimo juosta. Ekonomiškiausios laistymo sistemos. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 21 psl.
2015 03 09
Gyvūnų gerovės reikalavimai
Įvadas. Gyvūnų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos gyvūnų globos ir laikymo įstatymai. Seimo ratifikuotos tarptautinės konvencijos. Europos sąjungos teisės aktai. Specialieji kiaulių laikymo reikalavimai. Pagrindiniai teisės aktai. Būtiniausi reikalavimai. Reikalavimai įvairioms kiaulių kategorijoms. Specialieji ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 31 psl.
2012 12 09