Žemėtvarka (2)

88 dokumentai
Kimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga susijusi su kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu. Kelių apsaugos zonos. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projekto rengimas klaipėdos rajone. Dirvožemis ir sodybos vietos parinkimas. Kultūrinės ganyklos projektavimas. Sėjomainos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 11 25
Kraštovaizdžio kaitos analizė
Įvadas. Sąvokos. Druskininkų rajono kraštovaizdžio apžvalga. Gamtinio kraštovaizdio naudmenų analizė. Antropogenizuoto kraštovaizdio naudmenų analizė. Antropogeninio kraštovaizdio naudmenų analizė. Druskininkų rajono kraštovaizdio kaita. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 10 07
Žemės reformos žemėtvarkos pagrindai
Žemės reformos žemėtvarkos pagringai. Kas tai yra? Kur jie rengiami? Kas juos projektuoja? Kas juose projektuojama? Kas gali organizuoti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus? Koks yra kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo procesas? Pirmoji žemės (agrarinė) reforma Lietuvoje. XX amžiaus pabaigos žemės reforma. Dabartinė ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 04 03
Kadastriniai matavimai špera (2)
Kokia yra kadastro paskirtis. Kokiais dokumentais vadovaujantis tvarkomas kadastras. Kas gali būti kadastro objektais. Kas Lietuvoje yra kadastro tvarkytojas. Kokia veikla užsiima kadastro tvarkytojas. Kas gali nustatyti nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenis. Kuomet yra atliekami kadastriniai matavimai. Kokiais riboženkliais galima ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 psl.
2016 12 14
Kaimo plėtra referatas
Santrauka. Yra trys pagrindiniai kaimo plėtros priemonių tikslai (4 straipsnis). Gerinti žemės ūkio ir miškų ūkio konkurencingumą remiant. Restruktūrizavimą, plėtrą ir naujovių diegimą. Gerinti aplinką ir kraštovaizdį remiant žemės valdymą. Gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir skatinti įvairinti ekonominę. Veiklą. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 03 24
Kraštovaizdžio estetinis rekreacinis vertinimas agroaplinkosauginis vertinimas
Aleksandro stulginskio universitetas. Žemėtvarkos ir geomatikos institutas rita valentina golcova kraštovaizdžio estetinis rekreacinis vertinimas agroaplinkosauginis vertinimas. Pagrindinės sąvokos ir jų paaiškinimai. Vilkaviškio rajonas , paežerių kaimas. Gamtovaizdžio estetinis vertinimas. Gamtovaizdžio rangas Gamtovaizdžio ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2017 09 27
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės saugomų teritorijų sistemos palyginimas
Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų sistema. Jungtinės karalystės saugomų teritorijų sistema. Lietuvos ir jungtinės karalystės saugomas teritorijas reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos saugomų teritorijų įstatymai. Jungtinės Karalystės saugomų teritorijų įstatymai. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 04 08
Teisės aktų, reguliuojančiųkadastrinius matavimus, analizė
Teisės aktų, reguliuojančių. kadastrinius matavimus, analizė. Girionys. Įvadas. Nekilnojamasis turtas žemė ir su ją susiję objektai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Nutarimo paskirtis Šia metodika vadovaujasi Nacionalinė žemės taryba tvarkanti pardavimo ir pirkimo dokumentus. Pagrindinės šio įstatymo. Konsolidacija (žemės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 04 29
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams
Priimtos Žemės įstatymo pataisos, kuriomis sutrumpintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas. Seimas priėmė Žemės įstatymo pataisų projektą Nr. Svarstomu projektu siūloma. Priėmus sprendimą privačios žemės sklypą paimti visuomenės poreikiams. Siekiant paspartinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 03 06
Aiškinamasis raštas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo nustatymo veiksniai. Kelių tinklo išdestymas. Dirvožemio analizė. Dirvožemio našumo balas. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Melioracijos analizė. Žemės naudmenų kaita. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 11 14
Marijampolės miesto nekilnojamo turto rinkos analizė
Įvadas. Nekilnijamojo turto rinka. Marijampolės miesto apžvalga. Marijampolės miesto parduodamų butų analizė. Vieno kambario parduodamų butų rinka. Dviejų kambarių parduodamų butų rinka. Trijų kambarių parduodamų butų rinka. Keturių kambarių parduodamų butų rinka. Parduodamų butų apibendrinimas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 01 15
Papartis referatas
Įvadas. Apie paparčius. Paparčiai. Adiantas – Adiantum. Davalija- Davallia. Inkstpapartis – Nephrolepis. Pelėja – Pellaea. Plačragis – Platycerium. Kalnarūtė- Asplenium. Šviesa. Laistymas. Purškimas. Persodinimas. Dauginimas. Dalinimas. Sporų sėjimas. Tręšimas. Oro tempetatūra. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 01 05
Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimas
Tekstinė dalis. Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo aprašas. Sodo teritorijos projektavimo aprašas. Kelių tinklo formavimas. Apsauginių želdinių formavimas. Dirvožemio vertinimas. Specializacijos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2015 10 07
Miško kirtimų ugdymai
Medynų formavimas ir kirtimai. Vaišvydavos girininkijos ugdymo ir pagrindinių kirtimų projektas. Bendra Dubravos eksp. Miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijos 98 99 kvartalo medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. Jaunuolynų ugdymo. Miškų urėdijos. Vaišvydavos girininkijos 98 kv ir 99kv medynų charakteristika. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 03 14
Natura 2000
Įvadas. Natura 2000 teritorijose apsaugos tikslai. Specialių apsaugos teritorijų steigimo pagal paukščių direktyvą etapai. Specialios saugomos teritorijos pagal buveinių direktyvą steigimas. Natura 2000 poveikio vertinimas. Ką reiškia natura 2000 teritorijos išsiskyrimas. Nacionaliniai teisės aktai patvirtinantys teritorijų sarašą ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 04 29
Nekilnojamųjų daiktų kainų ir verčių nustatymas
Įvadas. Nekilnojamieji daiktai. Bendrosios nekilnojamojo turto nuostatos. Nekilnojamojo turto tikslinė naudojimo paskirtis. Nekilnojamojo turto kadastro objektai. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys. Nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo momentas. Teisės į ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 22 psl.
2016 04 18
Taikomųjų tyrimų metodologija savarankiškas darbas
Savarankiško darbo užduotis. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Žemės naudmenų sistemos formavimosi ypatybės Lietuvos teritorijoje. Žemėnaudos kaitos socialiniai aspektai. Priežastys lėmusios racionalų žemės naudojimą. Žemės naudojimo perspektyvos. Analitinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2016 12 03
Teritorijų planavimas referatas
Įvadas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo raida. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 04 25
Ūkininko žemės laukininkystės projektas
Įvadas. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra ir jos planavimas. Rotacijos sudarymas. Sėjomainos laukų projektavimas. Perėjimo prie augalų kaitos plano sudarymas įgyvendinant sėjomainą. Pasėlių išdėstymas plane. Jurgio leskausko žemės planas. Ekonominis - energetinis laukininkystės projekto įvertinimas. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2015 03 22
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas
Įvadas. Antropogeninis poveikis kraštovaizdžiui. Privatizacijos poveikis aplinkai. Plotų kaita. Saugomos teritorijos ir gamtinis karkasas. Inžinerinės sistemos kraštovaizdyje. Gamtinio ir kultūros paveldo naudojimas ir apsauga. Kultūrologiniai kraštovaizdžio tyrimai ir kryptys. Kraštovaizdžio istoriniai tipai. Kraštovaizdžio ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2017 09 27
Žemėlapio analizavimas
Įvadas. Darbo tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapis. Žemėlapis – simboliais perteiktas tam tikros vietovės vaizdinis modelis. Žemėlapio matematinio pagrindo analizė. Nepateikiami šie elementai. Žemėlapio koponuotė. Pagalbinis techninis žemėlapio aprūpinimas palengvitu jo skaitomum ir naudojimąsi. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 05 10
Žemės fondo analizė
Užduotis. Užduotis žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą. Užduotis žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Užduotis žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas. Užduotis žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal nuosavybės formas ir ...
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 03 22
Žemės konsolidacija kursinis darbas
Baigiamojo darbo užduotis. Įvadas. Literatūros apžvalga. Esamos situacijos analizė. Bendra Kauno r. teritorijos apžvalga. Kauno rajono Rokų apylinkės, Vienatrakio kadastro vietovės dalies teritorijos analizė. Dirvožemis. Melioracija. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Žemės sklypų analizė. Žemės sklypų pertvarkymo ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 04 15
Žemės sklypų konsolidacijos modeliai, raida ir nauda
Įvadas. Žemės konsolidacijos pradžia. Danijos žemės konsolidacijos modelis. Konkrečios problemos susijusios su žemės konsolidavimu. Valdų prevencija ateityje. Švietimo ir informavimo problemos susijusios su žemės konsolidacija. Konsolidacijos nauda. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 05 05
Žemėtvarkos konspektas
Žemės fondas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Koncervacinės paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Gyvenamos teritorijos. Visuomeninės paskirties teritorijos. Pramonės įmonių veiklai ir sandėliavimo obijektams. Indžinerinės infrastruktūros teritorijos. Naudingoms ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2016 04 10
Žemėtvarkos projektų rengimo analizė
Įvadas. Žemėtvarkos projektų rengimo analizė. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projekto rengimas. Projekto parengiamieji darbai. Ūkio gamtinių ir ekonominių salygų charakteristika. Ūkininko ūkio sodybos projektavimas. Statybos privačioje ūkininko žemėje. Vietos sodybai parinkimas. Kelių tinklo projektavimas. Kultūrinių ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 01 02
Žemėtvarkos špera
Žemėtvarkos principai. Žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsauga. Taip pat žemės vertinimo plane sutartiniais ženklais pažymima. Prie žemės vertinimo plano pridedama. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekte numatomi žemės tvarkymo darbai , susiję su žemės paėmimu. Žemės naudojimo sąlygos. Parengiami bendrieji ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 psl.
2016 04 06
Žemėtvarkos vadyba ASU
Valdymo sričių klasifikacija. Mokslinio valdymo mokykla 1885 – 1920. Administracinė valdymo mokykla 1920 –. Klasikinė vadybos mokykla. Elgsenos Bihevioristinė valdymo mokykla. Kiekybinių metodų valdymo mokykla nuo 40 ųjų metų. Sprendimų teorija. Matematinė teorija. Procesinis požiūris. Valdymo funkcijos. Valdymo funkcija. ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 04 06
Architekto profesinės praktikos ataskaita savivaldybėje
Architekto skyriaus uždaviniai. Architekto skyriaus funkcijos. Architekto skyriaus teisės ir atsakomybė. Architekto skyriaus struktūra ir darbo organizavimas. Baigiamoji dalis.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 psl.
2016 06 29
Biologinės įvairovės išsaugojimas ir saugomos teritorijos Baltijos jūros regione
Biologinės įvairovės išsaugojimo teisinis reglamentavimas. Saugomų teritorijų esamos būklės analizė. Saugomos teritorijos Baltijos jūros regione. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Biologinės įvairovės išsaugojimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 11 24