Žemėtvarka (2)

64 rašto darbai
Kadastriniai matavimai špera (2)
Kokia yra kadastro paskirtis. Kokiais dokumentais vadovaujantis tvarkomas kadastras. Kas gali būti kadastro objektais. Kas Lietuvoje yra kadastro tvarkytojas. Kokia veikla užsiima kadastro tvarkytojas. Kas gali nustatyti nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenis. Kuomet yra atliekami kadastriniai matavimai. Kokiais riboženkliais galima ...
Žemėtvarkos šperos, Špera
2016 12 14
Įvadas. Literatūros apžvalga. Esamos padeties apibūdinimas. Bendra Kauno rajono apžvalga. Pasirinktos teritorijos analizė. Dirvožemio analizė. Našumo balas. Dirvožemio tipai ir granuliometrinė sudėtis. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų aprašymas. Melioracijos būklės analizė. Žemės sklypo analizė. Kaimo plėtros ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2015 10 10
Aiškinamasis raštas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo nustatymo veiksniai. Kelių tinklo išdestymas. Dirvožemio analizė. Dirvožemio našumo balas. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Melioracijos analizė. Žemės naudmenų kaita. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2016 11 14
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimui
Įvadas. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas. Pažyma apie ūkininkų ūkių žemės naudojimą. Pažyma apie ūkininkų ūkius, sugrupuotus pagal naudojamų ( deklaruotų) žemės ūkio naudmenų plotą. Žemės naudmenų eksplikacija. Miško įveisimas ne miško žemėje. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2015 10 05
Miško kirtimų ugdymai
Medynų formavimas ir kirtimai. Vaišvydavos girininkijos ugdymo ir pagrindinių kirtimų projektas. Bendra Dubravos eksp. Miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijos 98 99 kvartalo medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. Jaunuolynų ugdymo. Miškų urėdijos. Vaišvydavos girininkijos 98 kv ir 99kv medynų charakteristika. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2016 03 14
Natura 2000
Įvadas. Natura 2000 teritorijose apsaugos tikslai. Specialių apsaugos teritorijų steigimo pagal paukščių direktyvą etapai. Specialios saugomos teritorijos pagal buveinių direktyvą steigimas. Natura 2000 poveikio vertinimas. Ką reiškia natura 2000 teritorijos išsiskyrimas. Nacionaliniai teisės aktai patvirtinantys teritorijų sarašą ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas
2015 04 29
Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimas
Tekstinė dalis. Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo aprašas. Sodo teritorijos projektavimo aprašas. Kelių tinklo formavimas. Apsauginių želdinių formavimas. Dirvožemio vertinimas. Specializacijos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2015 10 07
Ūkininko žemės laukininkystės projektas
Įvadas. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra ir jos planavimas. Rotacijos sudarymas. Sėjomainos laukų projektavimas. Perėjimo prie augalų kaitos plano sudarymas įgyvendinant sėjomainą. Pasėlių išdėstymas plane. Jurgio leskausko žemės planas. Ekonominis - energetinis laukininkystės projekto įvertinimas. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2015 03 22
Vilniaus miesto saugomų teritorijų bei gamtos ir kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Saugomos teritorijos Lenkijoje. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Saugomos teritorijos Vilniaus mieste. Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas. Dvarčionių geomorfologinis draustinis. Griovių geomorfologinis draustinis. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis. Piliakalnio atodanga. Pučkorių ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2016 05 11
Žemės fondo analizė
Užduotis. Užduotis žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą. Užduotis žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Užduotis žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas. Užduotis žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal nuosavybės formas ir ...
Žemėtvarkos analizės, Analizė
2016 03 22
Žemėtvarkos konspektas
Žemės fondas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Koncervacinės paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Gyvenamos teritorijos. Visuomeninės paskirties teritorijos. Pramonės įmonių veiklai ir sandėliavimo obijektams. Indžinerinės infrastruktūros teritorijos. Naudingoms ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas
2016 04 10
Žemėtvarkos projektų rengimo analizė
Įvadas. Žemėtvarkos projektų rengimo analizė. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projekto rengimas. Projekto parengiamieji darbai. Ūkio gamtinių ir ekonominių salygų charakteristika. Ūkininko ūkio sodybos projektavimas. Statybos privačioje ūkininko žemėje. Vietos sodybai parinkimas. Kelių tinklo projektavimas. Kultūrinių ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2016 01 02
Architekto profesinės praktikos ataskaita savivaldybėje
Architekto skyriaus uždaviniai. Architekto skyriaus funkcijos. Architekto skyriaus teisės ir atsakomybė. Architekto skyriaus struktūra ir darbo organizavimas. Baigiamoji dalis.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita
2016 06 29
Biologinės įvairovės išsaugojimas ir saugomos teritorijos Baltijos jūros regione
Biologinės įvairovės išsaugojimo teisinis reglamentavimas. Saugomų teritorijų esamos būklės analizė. Saugomos teritorijos Baltijos jūros regione. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Biologinės įvairovės išsaugojimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas
2015 11 24
Fotogrametrijos mokomosios praktikos darbai
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Arnoldo Petrėno pasiūlytas kontūrženklis. Dainoros leikienės pasiūlytas kontūrženklis. Vaišvydavos dalies žemės ūkio paskirties žemėlapis. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita
2016 12 17
Informacines technologijos hidrotechnikoje
Įvadas. Teodolitai. Teodolitai šiomis dienomis. Nivelyrai. Hidrostatiniai nivelyrai. Tacheometrai. Modernūs tacheometrai. Geografinė informacinė sistema – gis. GIS duomenų rinkimas. GIS duomenų rinkimo schema. GIS duomenų gavimas iš išorinių šaltinių. Globali pozicionavimo sistema – gps. GPS Raidos technologijos ir ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas
2016 04 19
Jonavos rajono savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos žemės fondas. Jonavos rajono savivaldybės žemės fondas. Jonavos rajono savivaldybės žemės naudmenos. Laisvos valstybinės žemės fondo žemė. Jonavos rajono savivaldybės žemės sklypų įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypų privačios nuosavybės teise įregistravimas ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas
2017 01 16
Kadastriniai matavimai špera
Kadastriniai matavimai špera.
Žemėtvarkos šperos, Špera
2016 04 19
Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto registro rodiklių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Marijampolės apskrities ir Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų palyginimas. Marijampolės apskrities ir Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų pagal nuosavybės teises palygimas. Marijampolės ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas
2016 04 25
Kraštotvarka kursinis darbas
Prienų miesto gyentojų užimtumo centro tvarkymo planas.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2015 10 07
Marijampolės miesto nekilnojamo turto rinkos analizė
Įvadas. Nekilnijamojo turto rinka. Marijampolės miesto apžvalga. Marijampolės miesto parduodamų butų analizė. Vieno kambario parduodamų butų rinka. Dviejų kambarių parduodamų butų rinka. Trijų kambarių parduodamų butų rinka. Keturių kambarių parduodamų butų rinka. Parduodamų butų apibendrinimas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas
2017 01 15
Nekilnojamojo Turto kadastras konspektas
Kadastras kadastras –. Žemės kadastras. Kadastro paskirtis. Žemės kadastro darbų sistemą sudaro. Kadastras tvarkomas pagal. Žemės sklypas. Žemės valda. Žemės kadastro duomenų bankus sudaro Tekstinė informacija apie žemės sklypą. Grafinė informacija. Skaitmeniniai kodai. Kadastro vietovė. Žemės valdytojas. Žemės ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas
2015 12 07
Nekilnojamųjų daiktų kainų ir verčių nustatymas
Įvadas. Nekilnojamieji daiktai. Bendrosios nekilnojamojo turto nuostatos. Nekilnojamojo turto tikslinė naudojimo paskirtis. Nekilnojamojo turto kadastro objektai. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys. Nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo momentas. Teisės į ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas
2016 04 18
NT kadastras
Žemės naudmenos. Žemės ūkio naudmenos. Ganyklos1. Žemės ūkio naudmenos. Ariamoji žemė. Pievos ir natūralios ganyklos. . Miškai. Keliai. Užstatyta teritori5. Vandenys. Kita žemė. Medžių ir krūmų želdiniai. Pažeista žemė. Nenaudojama žem. RūšisAriamoji žemė. JuostojeUžstatytai teritorijai. Nekilnojamojo turto ...
Žemėtvarkos šperos, Špera
2016 04 19
Oginskio dvaro sutvarkymas
Oginskio dvaro sutvarkymas. Įvadas. Aiškinamasis raštas. Išvados.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2015 10 07
Šilalės rajono upynos seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Santrumpa. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Vietovės apžvalga. Žemės informacinės sistemos duomenų analizė Upynos seniūnijoje. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės Naudojimo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos diplominiai darbai, Diplominis darbas
2017 02 04
Taikomųjų tyrimų metodologija savarankiškas darbas
Savarankiško darbo užduotis. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Žemės naudmenų sistemos formavimosi ypatybės Lietuvos teritorijoje. Žemėnaudos kaitos socialiniai aspektai. Priežastys lėmusios racionalų žemės naudojimą. Žemės naudojimo perspektyvos. Analitinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas
2016 12 03
Uosio projektas dendrologija
Uosis Fraxinus. Paprastasis uosis Fraxinus excelsior. Paprastojo uosio įvairialapė forma. Paprastojo uosio geltonlapė forma. Paprastojo uosio vienalapė forma. Paprastojo uosio vienalapė svyruoklinė forma. Paprastojo uosio rutuliška forma. Paprastojo uosio svyruoklinė forma. Pensilvaninio uosio gelsvai taškuotoji forma. Pensilvaninio ...
Žemėtvarkos aprašymai, Aprašymas
2016 03 11
Žemės konsolidacijos projektas kursinis darbas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Šiaulių apskrities, šiaulų rajono savivaldybės, ketūnų kaimo dalies konsolidacijos projektui parinktos vietovės žemės naudojimo plano analizė. Šiaulių apskrities, šiaulių rajono savivaldybės, ketūnų kaimo dalies konsolidacijos projektui parinktos vietovės žemės vertinimo plano parengimas. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2016 03 05
Žemės naudojimas Plungės rajone
Įvadas. Darnus vystymasis. Analizuojamos teritorijos apžvalga. Plungės rajono teritorijos apžvalga. Rajono seniūnijos. Gyventoju skaičius. Žemės naudojimas. Strateginis veiklos planas. Plungės rajono vizija iki 2025 metų. Išvados. Naudotos literaturos sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas
2016 04 19