Žemėtvarka (3)

66 rašto darbai
Uosio projektas dendrologija
Uosis Fraxinus. Paprastasis uosis Fraxinus excelsior. Paprastojo uosio įvairialapė forma. Paprastojo uosio geltonlapė forma. Paprastojo uosio vienalapė forma. Paprastojo uosio vienalapė svyruoklinė forma. Paprastojo uosio rutuliška forma. Paprastojo uosio svyruoklinė forma. Pensilvaninio uosio gelsvai taškuotoji forma. Pensilvaninio ...
Žemėtvarkos aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2016 03 11
Žemės konsolidacijos projektas kursinis darbas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Šiaulių apskrities, šiaulų rajono savivaldybės, ketūnų kaimo dalies konsolidacijos projektui parinktos vietovės žemės naudojimo plano analizė. Šiaulių apskrities, šiaulių rajono savivaldybės, ketūnų kaimo dalies konsolidacijos projektui parinktos vietovės žemės vertinimo plano parengimas. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2016 03 05
Žemės naudojimas Plungės rajone
Įvadas. Darnus vystymasis. Analizuojamos teritorijos apžvalga. Plungės rajono teritorijos apžvalga. Rajono seniūnijos. Gyventoju skaičius. Žemės naudojimas. Strateginis veiklos planas. Plungės rajono vizija iki 2025 metų. Išvados. Naudotos literaturos sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 04 19
Žemės sklypų konsolidacijos modeliai, raida ir nauda
Įvadas. Žemės konsolidacijos pradžia. Danijos žemės konsolidacijos modelis. Konkrečios problemos susijusios su žemės konsolidavimu. Valdų prevencija ateityje. Švietimo ir informavimo problemos susijusios su žemės konsolidacija. Konsolidacijos nauda. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 05 05
Žemėtvarkos darbas Darnaus vystymo strategija Alytaus rajone
Analizuojamos teritorijos apžvalga. Alytaus rajono savivaldybės teritorijos apžvalga. Alytaus rajono reljefas. Žemės ūkis ir aplinka. Ekonomika. Gyventojų balansas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Turizmas. Išvados pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 02 18
Žemėtvarkos špera
Žemėtvarkos principai. Žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsauga. Taip pat žemės vertinimo plane sutartiniais ženklais pažymima. Prie žemės vertinimo plano pridedama. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekte numatomi žemės tvarkymo darbai , susiję su žemės paėmimu. Žemės naudojimo sąlygos. Parengiami bendrieji ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 psl.
2016 04 06