Žemėtvarka (3)

88 dokumentai
Fotogrametrijos mokomosios praktikos darbai
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Arnoldo Petrėno pasiūlytas kontūrženklis. Dainoros leikienės pasiūlytas kontūrženklis. Vaišvydavos dalies žemės ūkio paskirties žemėlapis. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 psl.
2016 12 17
Informacines technologijos hidrotechnikoje
Įvadas. Teodolitai. Teodolitai šiomis dienomis. Nivelyrai. Hidrostatiniai nivelyrai. Tacheometrai. Modernūs tacheometrai. Geografinė informacinė sistema – gis. GIS duomenų rinkimas. GIS duomenų rinkimo schema. GIS duomenų gavimas iš išorinių šaltinių. Globali pozicionavimo sistema – gps. GPS Raidos technologijos ir ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 psl.
2016 04 19
Jezno Nepriklausomybės aikštės situacijos analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Situacijos planas. Aplinkos gamtiniai elementai. Aplinkos antropogeniniai elementai. Socialinė aplinka. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2017 11 15
Kadastriniai matavimai špera
Kadastriniai matavimai špera.
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 psl.
2016 04 19
Kadastro informacinė sistema
Aiškinamasis raštas. Administracinės ribos. Geodezinio pagrindo punktai. Gatvių ašinės linijos. Kadastro vietovės ribos. Žemės sklypų ribos. Pastatų kontūrai ir centro koordinačių taškai. Nt verčių žemėlapis.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2017 02 21
Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto registro rodiklių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Marijampolės apskrities ir Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų palyginimas. Marijampolės apskrities ir Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų pagal nuosavybės teises palygimas. Marijampolės ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 04 25
Kartografijos praktiniai darbai
Pirmas praktinis darbas. Stačiakampės koordinatės. Geodezinės koordinatės. Antras praktinis darbas. Aiškinamasis raštas. Trečia praktinis darbas. Žemėlapio M 110000 nomenklatūra. Aiškinamasis raštas. Ketvirtas praktinis darbas. Skaitmeninio žemėlapio taikymas. Aiškinamasis raštas. Penktas praktinis darbas. Aiškinamasis ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2017 05 10
Kolektyvizacija
Kolektyvizacija. Kas tai? Tai priverstinis žemės. Buožių likvidavimas. 1929 m. prasidėjo masinis kolūkių steigimas ir „Išbuožinimas“. Kolūkis. Tai tarybinė žemės. Buvo siekiama sulyginti skirtinguose kolūkiuose gyvenančių žmonių gyvenimo lygį. Daugiausia kolūkiečiams darbų būdavo pavasarį. Statistikos duomenimis, ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 03 26
Kraštotvarka kursinis darbas
Prienų miesto gyentojų užimtumo centro tvarkymo planas.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 10 07
Nekilnojamojo Turto kadastras konspektas
Kadastras kadastras –. Žemės kadastras. Kadastro paskirtis. Žemės kadastro darbų sistemą sudaro. Kadastras tvarkomas pagal. Žemės sklypas. Žemės valda. Žemės kadastro duomenų bankus sudaro Tekstinė informacija apie žemės sklypą. Grafinė informacija. Skaitmeniniai kodai. Kadastro vietovė. Žemės valdytojas. Žemės ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2015 12 07
NT kadastras
Žemės naudmenos. Žemės ūkio naudmenos. Ganyklos1. Žemės ūkio naudmenos. Ariamoji žemė. Pievos ir natūralios ganyklos. . Miškai. Keliai. Užstatyta teritori5. Vandenys. Kita žemė. Medžių ir krūmų želdiniai. Pažeista žemė. Nenaudojama žem. RūšisAriamoji žemė. JuostojeUžstatytai teritorijai. Nekilnojamojo turto ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 3 psl.
2016 04 19
Oginskio dvaro sutvarkymas
Oginskio dvaro sutvarkymas. Įvadas. Aiškinamasis raštas. Išvados.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2015 10 07
Pastatų kadastriniai matavimai
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Užduotis Nr. Statinių planas. Nekilnojamojo daikto kadastro ir registro dokumentų byla. Literatūra30 priedai.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 09 27
Šilalės rajono upynos seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Santrumpa. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Vietovės apžvalga. Žemės informacinės sistemos duomenų analizė Upynos seniūnijoje. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės Naudojimo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 psl.
2017 02 04
Uosio projektas dendrologija
Uosis Fraxinus. Paprastasis uosis Fraxinus excelsior. Paprastojo uosio įvairialapė forma. Paprastojo uosio geltonlapė forma. Paprastojo uosio vienalapė forma. Paprastojo uosio vienalapė svyruoklinė forma. Paprastojo uosio rutuliška forma. Paprastojo uosio svyruoklinė forma. Pensilvaninio uosio gelsvai taškuotoji forma. Pensilvaninio ...
Žemėtvarkos aprašymai, Aprašymas, 16 psl.
2016 03 11
Urbanizuotų teritorijų kaitos analizė (2)
Įvadas. Literatūros apžvalga. Kauno rajono urbanizacijos kryptys. Urbanistinis karkasas. Urbanistinio karkaso plėtojimas. Prioritetinės teritorijos gyvenviečių plėtra. Neprioritetinės gyvenviečių plėtros teritorijos. Gyvenamųjų vietovių skaičiaus kaita. Kaimo gyvenamųjų vietovių kaitos tyrimas. Kaimo plėtros žemėtvarkos ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 29 psl.
2017 09 27
Urbanizuotų teritorijų plėtros analizė
Įvadas. Prienų rajono urbanizuotų teriorijų struktūra. Urbanistinis karkasas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 9 psl.
2017 04 08
Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimas ir nuoma
Įvadas. Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimo analizė. Valstybinės žemės ūkio paskirties samprata. Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimas. Valstybinės žemės ūkio paskirties papildomos žemės pirkimas. Teisė į valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę. Užsienio subjektams pardavimo teisė. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 psl.
2017 09 27
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas kursinis darbas
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas kursinis darbas Įvadas. Poveikis kraštovaizdžiui. PInžinerinės sistemos kraštovaizdyje. Miškų būklė miškų ištekliai. Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija. Pagrindinės miškų būklės blogėjimo priežastys. Analizė. Pažeisti medynai, defoliacijos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2017 11 16
Žemės administravimas
Žemės administravimas. Tai yra valstybės ir savivaldybių institucijų veikla. Žemės administravimo tikslai. Planuoti Lietuvos Respublikos žemės fondo naudojimą ir spręsti dėl administracinių vienetų ribų patikslinimo. Žemės informacinė sistema. Žemės informacinės. Valstybės, savivaldybių institucijų ir valstybės žemės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 04 25
Žemės fondo analizė (2)
Žemės fondo analizė (2).
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 4 psl.
2017 04 11
Žemės konsolidacijos projektas kursinis darbas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Šiaulių apskrities, šiaulų rajono savivaldybės, ketūnų kaimo dalies konsolidacijos projektui parinktos vietovės žemės naudojimo plano analizė. Šiaulių apskrities, šiaulių rajono savivaldybės, ketūnų kaimo dalies konsolidacijos projektui parinktos vietovės žemės vertinimo plano parengimas. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2016 03 05
Žemės naudojimas Plungės rajone
Įvadas. Darnus vystymasis. Analizuojamos teritorijos apžvalga. Plungės rajono teritorijos apžvalga. Rajono seniūnijos. Gyventoju skaičius. Žemės naudojimas. Strateginis veiklos planas. Plungės rajono vizija iki 2025 metų. Išvados. Naudotos literaturos sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 04 19
Žemės samprata ir rūšys
Žemės samprata ir rūšys. Žemės teisės esmė ir apibrėžimas. Žemės nuosavybės teisė. Žemės nuosavybės teisės objektas ir subjektai. Žemė gali būti skirstoma į tokias nuosavybės rūšis. Žemės nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Specialūs teisiniai žemės nuosavybės įgijimo pagrindai. Nuosavybės teisių į žemę ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 06 11
Žemės sklypų formavimo taisyklės
Žemės sklypų formavimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Žemės. Projekto rengimas. Kai žemės sklypai padalijami. Projektavimas. Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas. Žemės sklypai gali būti formuojami ir pertvarkomi. Žemės sklypo formavimas. Žemės sklypų formavimo ir ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 25
Žemės ūkio paskirties, žemės naudotojai
Žemės ūkio paskirties, žemės naudotojai. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemė dažniausiai siejama su dirbama žeme ar ūkininko ūkiu. Mėgėjiški sodai. Mėgėjiški sodai – tai žemės sklypai sodų bendrijose. Specializuota sodininkystė. Specializuotos sodininkystės, gėlininkystės. Rekreacinio ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 25
Žemėtvarkos darbas Darnaus vystymo strategija Alytaus rajone
Analizuojamos teritorijos apžvalga. Alytaus rajono savivaldybės teritorijos apžvalga. Alytaus rajono reljefas. Žemės ūkis ir aplinka. Ekonomika. Gyventojų balansas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Turizmas. Išvados pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 02 18
Žemėtvarkos pagrindų konspektas
Dvarionys , dvarionai. Lietuvos žemės santykių ir žemdirbystės vystymasis. Paveldimos žemės naudojimo formavimas. Feodalinio žemės valdymo formavimas. Žemės nuosavybės privilegijos. Žemės nuosavybės privilegijos bajorams. VELDAMAI valstiečių atidavinė jimas bajorams. Žemės santykiai valakų reformos išvakarėse. Žemės ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 47 psl.
2017 04 04