Žmogiškieji ištekliai


Vadybos kursinis darbas. Žmogiškųjų išteklių vadyba. Raidos tendencijos. Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių vadybos raida. Žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimai Lietuvoje. Išvados. Literatūra.


Šio straipsnio tikslas – pateikti žmogiškųjų išteklių vadybos tendencijų galimybes tolesnių tyrimų plėtotei.

Šiam tikslui įgyvendinti numatyti tokie uždaviniai:

• išanalizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo teorijos sampratą ir raidą;

• ištirti žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimų dinamiką Lietuvos periodiniuose mokslo leidiniuose.

Tyrimo metodas. Mokslinės literatūros ir turinio (angl. content) analizė.

Turinio analizės objektu išskirti moksliniai–periodiniai leidiniai, leidžiami Lietuvoje: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, Verslas: teorija ir praktika, Vadyba, Viešasis administravimas, Viešoji politika ir administravimas. Tyrimui pasirinkti septyni moksliniai-periodiniai leidiniai nuo 2006 01 01 iki 2009 11 01 – šio laikotarpio moksliniai straipsniai, kurių pavadinimuose, raktiniuose žodžiuose ir anotacijos turinyje minimos sąvokos: žmogiškieji ištekliai, žmogiškųjų išteklių vadyba ir žmogiškųjų išteklių valdymas (N=53).

Žmogiškieji ištekliai. (2013 m. Lapkričio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/zmogiskieji-istekliai.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 09:23