Žodinė komunikacija


Psichologijos referatas. Įvadas. Žodinė komunikacija ir jos formos. Žodinės komunikacijos rūšys. Komunikacijos procesas. Sėkminga komunikacija. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Darbo tikslas – išanalizuoti žodinę komunikaciją ir jos esminius dalykus.

Darbo uždaviniai:

Žodinės komunikacijos formos gali būti: žodžiu arba raštu.

Komunikacija gali būti vidinė ir išorinė. Informacija gali būti perduodama komunikuojant verbaline (žodine) ir neverbaline formomis. Žodinė forma gali būti skirstoma į sakytinę (paskaita, diskusijos, tostai, padėkos ir) ir rašytinę (straipsniai, referatai, baigiamieji darbai). Žodinės komunikacijos šalia visuomet esti ir nežodinė komunikacija.

Verbaliniu (žodiniu) būdu perduodama tik nuo 20% iki 40% informacijos, o kūno kalba – nuo 60% iki 80%.

Yra skiriamos išorinės (socialinė) ir vidinės (asmeninė) komunikacijos rūšys. Vidinė komunikacija – tai asmens bendravimas su pačiu savimi (pvz., meilė ir priekaištai sau). Išorinė komunikacija – tai bendravimas su kažkuo, esančių žmogaus asmenybės ribų.

Komunikacijos proceso modelis susideda iš šių dalių:

Siuntėjas perduoda koduotą informaciją priėmėjui, priėmėjas ją priima taip, kaip supranta ir siunčia atgal informaciją siuntėjui. Visas šis procesas vadinamas pranešimu.

Išdėstyti ketinimus ir tikslus aiškiai.

Žodinė komunikacija. (2015 m. Spalio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/zodine-komunikacija.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 18 d. 10:13