10,5 mpa garo gamybos automatizavimas


Įvadas. Amoniako gamybos technologijos apžvalga. Technologiniame amoniako gamybos procese naudojamos žaliavos, energija ir pagrindinės pagaminto amoniako charakteristikos bei parametrai. Amoniako gamybos ciklų apžvalga ir analizė. Gamtinių dujų valymas nuo sieros junginių. Gamtinių dujų konversija. Anglies oksido konversija. Konvertuotų dujų valymas nuo anglies dvideginio. Metanavimas. Amoniako sintezė. Garų gamybos redukavimo blokas. Proceso technologinė schema. Garų gamybos automatizavimo schema. Automatizavimo schemos veikimo aprašas. Reguliavimo bei matavimų sistemų ryšių schemos bei jų aprašai. 10,5mpa garo slėgio palaikymo problema. Stabilus 10,5 mpa garo slėgio palaikymas garų gamybos bloke. Eksperimentinės reakcijos kreivės sudarymas. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas plotų metodu. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-sios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-sios eilės perdavimo funkcija. Inžinerinio metodo modeliavimo rezultatai. Modeliavimo rezultatų ir ekspermentinių duomenų palyginimas. Trikdžių analizė. 10,5 mpa garo slėgio palaikymas garų rinktuve ars schemos sudarymas. Reguliatoriaus tipo parinkimas. Reguliatoriaus derinimo parametrų skaičiavimas analiziniu metodu. Reguliatoriaus derinimo parametrų skaičiavimas jautrumo metodu. Reguliatoriaus derinimo parametrų skaičiavimas Kappa-Tau metodu. Jautrumo, analizinio ir kappa tau metodų palyginimas. Dujų padavimo sistemos pirc42 elektrinės principinės sujungimų schemos sudarymas. Elektrinės principinės sujungimų schemos veikimo aprašas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo turinys (Literatūros apžvalga ir analizė, autoriaus eksperimentiniai tyrimai, autoriaus teoriniai ir analiziniai tyrimai ir kt.)

Atlikti literatūros analizę baigiamojo darbo tema. Išanalizuoti garo gamybos bloko

Iki 2012 m. gegužės 28 d.. pateikti bakalauro studijų kvalifikacinei komisijai baigiamąjį darbą, tenkinantį šią užduotį ir bendruosius keliamus reikalavimus.

Šiame baigiamajame darbe atliekama literatūros analizė apie AB „Achema“ antrą amoniako cechą.Apžvelgiamas amoniako gamybos procesas. Sudaroma ir apžvelgiama garo gamybos ir redukavimo bloko technologinė schema bei jos technologinis aprašas. Sudaroma ir aprašoma garo gamybos bloko automatizavimo schema. Automatinio reguliavimo sistemai sudaroma Paaiškinama 10,5Mpa garo gamybos svarba amoniako gamybos ciklui. Vėliau pasirenkama kaskadinė vožtuvo valdymo sistema kur valdomas parametras yra slėgis. Šiai sistemai sudaromas matematinis modelis: objekto reakcijos kreivė aproksimuojama Simoju (plotų) , bei inžineriniu pirmos ir antros eilės metodu, finale išrenkant geriausią metodą. Apskaičiuojami visi objektą galintys veikti trikdžiai ir išrenkamas didžiausias. Parenkamas reguliavimo desnis , (PID). Skaičuojami reguliatoriaus derinimo parametrai. Juos žinant ištiriami valdymo sistemos pereinamieji procesai objekto ir trikdžio atžviliu. Sudaroma ir aprašoma garo palaikymo valdymo ARS struktūros schema. Pateikiamos išvados.

This thesis conducted a literature review on the “Achema” workshop. Rewieved second ammonia workshop production process. Formed and an overview of the steam generation unit and the reduction of the technological scheme of the technological specification. Formed and steam generation unit describes the automation scheme. Automatic control system of regulation and measurements made ​​communications systems diagrams and their descriptions. Explained the importance of 10.5 MPa steam generation for ammonia production cycle. Later selected optional cascade control system where the valve setting is controlled by pressure. This scheme creates a mathematical model: the object response curve approximated Simoju (areas), and engineering the first-and second-order method, the best method for electing it the end. Calculation of any object capable of interference and to elect the maximum. Selects the control law (PID). Calculating the adjustment settings. They examined the knowledge management system transients and interference not impossible for an object. Set up, steam, and describes the structure of ARS management support scheme. Conclusions.

Amoniakas (NH3) visame pasaulyje yra vienas iš svarbiausių chemijos pramonės produktų. Sintetinis amoniakas naudojamas: azoto rūgšties, amonio salietros, karbamido ir daugybėje kitų chemijos pramonės produktų gamyboje. Be to, amoniakas naudojamas medicinos, šaldymo technikos, metalų apdirbimo, naftos, tekstilės ir kitose pramonės šakose. Amoniako gamybos technologija - viena sudėtingiausių pasaulyje, jai būdingi dideli temperatūrų skirtumai, aukšti slėgiai, dideli srautai, vyksta beveik visi mokslui žinomi technologiniai chemijos procesai, amoniako dujos yra sprogios, degios ir toksiškos dujos. Didžiausias amoniako gamintojas Baltijos šalyse yra AB „Achema. Siekiant padvigubinti amoniako gamybos apimtis 2006 m. AB ,,Achema“ investavo apie 300 mln. Lt ir atidarė antrąjį amoniako gamybos cechą. Po šio cecho atidarymo per 9 mėnesius AB "Achema" uždirbo apie 400 mln litų daugiau pajamų negu per tą patį laikotarpi iki antrojo cecho atidarymo. Nes didžiausią įtaką šio laikotarpio tokiem geriems rezultatams turėjo 2006 metų pabaigoje pradėto eksploatuoti amoniako gamybos cecho veikla. Pačios AB „Achema“ pasigamintu amoniaku buvo pilnai aprūpinami visi įmonės cechai. Antrasis amoniako gamybos cechas yra unikalus „fabriko fabrike" principu: pats generuoja šilumą, pats ją sunaudoja, paversdamas garais, kurie savo ruožtu vėl naudojami gaminant žaliavą azoto trąšoms. Visa tai kartu su kompiuterizuota proceso valdymo sistema leidžia sumažinti išmetamų azoto oksidų kiekį 10 proc., taip pat sumažinti 1 t produkcijos pagaminti reikalingą dujų kiekį. Šio cecho metinis amoniako gamybos pajėgumas 547500 tonų skysto amoniako, esant paros pajėgumui 1500t. Darbo valandų skaičius per metus 8760 valandų, be sustojimo 3 metus. Amoniako gamybos pajėgumas nustatytas gaminant iki -33 C atšaldytą amoniaką.

2.1

Pagrindinis gamybos produktas yra sintetinis amoniakas, šalutinis amoniako gamybos produktas yra anglies dvieginis (CO2), kuris yra panaudojamas karbamido gamybai.

  • Microsoft Word 833 KB
  • 2015 m.
  • 47 puslapiai (6004 žodžiai)
  • Universitetas
  • Deividas
  • 10,5 mpa garo gamybos automatizavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
10,5 mpa garo gamybos automatizavimas. (2015 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/105-mpa-garo-gamybos-automatizavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 21 d. 15:30
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo