11 klases kartojimas


Idealo svajones ir tikroves priespriesa maironio poezijoje. Idealo svajones ir tikroves priespriesa. Radviliada ir anyksciu silelis rasinys. Idealo ir tikroves priespriesa maironio kuryboje. Idealo ir tikroves priespriesa maironio poezijoje rasinys. Tautiniai-visuomeniniai idealai maironio poezijoje. Idealo svajonės ir tikrovės priešprieša romantikų kūryboje. Idealo,svajonės ir tikrovės priešprieša maironio poezijoje. Idealo, svajonės ir tikrovės priešprieša maironio poezijoje. Maironio svajoniu ir tikroves.

Lietuvių konspektas. Kartojimas. Autoriai. Rašinių temos. Kas yra herojus? Tėvynės paveikslas literatūroje. Kaip išsaugoti tautinį tapatumą? Renesanso epochos vertybės. Viljamas Šekspyras, poetas, dramaturgas Tragedija “Hamletas” (1601). Ldk xvia. Lietuvos prisistatymas pasauliui ir pasaulio įvairovės atradimas. “Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę” (1523, Krokuvoje). Jonas Radvanas Poema “Radviliada”( lotynų kalba, 1592, 3300 eilutės). Vytautas ir Radvila Rudasis. Raštija lietuvių kalba. “Prakalba į malonųjį skaitytoją”. Samprotavimo rašinys Kokia XVI a. LDK patirtis galėtų būti aktuali šiandieninei Lietuvai? Barokas (XVI a. Pab. – XVIII a. Vid. ). Baroko epochos jausena. Motiejus Kazimieras Sarbievijus Krikščionių Horacijus. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Motiejus Kazimieras Sarbievijus Kaip išsaugoti sielos ramybę? Baroko asmenybė Mykolas Kazimieras Pacas (Lietuvos didysis etmonas, Vilniaus vaivada). Švietimas (XVIII a. – XIXa. Pr. ). Johanas Vofgangas Gėtė, poetas, rašytojas, dramaturgas vokiečių literatūros klasikas (1749 – 1832). “Fausto” siužetas (Faustas, Mefistofelis, Vagneris - personažai iš senų vokiečių legendų). Poema “Metai”. Kristijonas Donelaitis (1714 – 1780). “Metai” – epinė didaktinė poema, valstiečių herojinis epas. Idėjos. Kaip išsaugoti tautinį tapatumą? Gražiausios “Metų” metaforos. XIX a. Kultūrinės veiklos Lietuvoje etapai. Romantizmas Vakarų Europoje XVIII – XIXa. Sandūroje, Rytų Europoje– XIXa. Pradžia. Lyrinė poema “Anykščių šilelis”. Žmogaus santykis su mišku “Mat toj pati galybė, ką miškus sugraužė,/ Širdį, dūšią apgriuvo. Ir giesmę nulaužė”. Maironis (1862 – 1932) (kunigas, poetas, tautinio atgimimo dainius). Eilėraščių rinkinys “Pavasario balsai” 1895, vėliau nuolat papildomas. Kokiais įvaizdžiais Maironis kalba apie tautinį atgimimą? Dėstymas. Apibendrinimas. Idealo, svajonės ir tikrovės priešprieša Maironio poezijoje Įžanga. Dėstymas. Apibendrinimas. Realizmas (XIX a. Vidurys – XXa. ). Vincas Kudirka (1858 – 1899). “Varpas”. Labora. Tautiška giesmė. Žemaitė (1845 – 1921) Julija Benuševičiūtė – Žymantienė, bajoriškos kilmės, bet nugyvenusi valstietės gyvenimą, vėliau pasuko į kūrybą, visuomeninę veiklą. Psichologinis realizmas Jonas Biliūnas pirmasis rašytojas profesionalas; žymi lūžį lietuvių prozoje (plg. Su Maironiu poezijoje), psichologinės novelės pradininkas. R. Granausko esė apie J. Biliūną “Baltas liūdesio balandis”. Novelės, pasakojama 1 asmeniu. Novelė “Lazda”. Apysaka “Liūdna pasaka”. Žmogus J. Biliūno prozoje. J

11 klases kartojimas. (2013 m. Spalio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/11-klases-kartojimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:32