1977 m. sovietų sąjungos konstitucija – naujas totalitarinės visuomenės etapas


1977 m. sovietų sąjungos konstitucija – naujas totalitarinės visuomenės etapas. Įvadas (1-3) konstitucijos sąvoka (4 – 5) valdžioje brežnevas ( 6 ). Įvadas. Totalitarizmas susijęs su kokia nors ideologija arba pažiūrų sistema. TIKSLAS Atskleisti, totalitarizmo užuomazgas 1977 m. Konstitucijos sąvoka. Konstitucija bendriausias prasme – tai aktas. Kalbant apie sąvokos „Konstitucija“ dviprasmiškumą. Valdžioje brežnevas. Istorinė politinė situacija. 977 m. sovietų sąjungos konstitucija. Kaip rašoma 1977 m. konstituciją liaupsinančioje knygoje „1977 m. Sąjunginės respublikos konstitucija išreiškia tos respublikos liaudies valstybinę valią ir galioja tos respublikos teritorijoje. Str. Totalitarizmas 1977 m. . konstitucijoje. Totalitarizmo terminas, atsiradęs 1940 m. , vartojamas politikos moksle apibrėžti despotiniam režimui. Straipsnis. Kolūkių ir kitų kooperatinių orga­nizacijų. Straipsnis. TSR Sąjungoje sutinkamai su tymu leidžiama individuali darbinė veikla namudinių verslų. Išvados. Naujoji Sovietų Sąjungos konstitucija skiriasi nuo ankstesnės ir turiniu. Literatūra. Tarybų socialistinių respublikų sąjungos Konstitucija (pagrindinis įstatymas). Priedai. Leonardas brežnevas. Leonidas Iljičius Brežnevas (rus. 102 straipsnis. Rinkėjai duoda priesakus savo deputatams. Straipsnis. Įvairių rasių ir tautybių TSRS piliečiai turi lygias teisias. Straipsnis. Teisių ir laisvių įgyvendinimas ne­atskiriamas nuo piliečio pareigų vykdymo. Straipsnis. Sąjunginė respublika dalyvauja sprendžiant klausimus.

Įvadas (1-3) konstitucijos sąvoka (4 – 5) valdžioje brežnevas ( 6 ) 2.1. 1977 m. sovietų sąjungos konstitucija ( 7- 10) totalitarizmas 1977 m. konstitucijoje ( 11 – 13) išvados (14 ) literatūra ( 15 ) priedai ( 16- 21).

TIKSLAS: Atskleisti, totalitarizmo užuomazgas 1977 m. Sovietų Sąjungos konstitucijoje UŽDAVINIAI: Paaiškinti „Konstitucijos“ sąvoka; Išnagrinėti, 1977 m. Sovietų Sąjungos konstituciją; Rasti, totalitarizmo idėjų konstitucijoje.

Konstitucija bendriausias prasme – tai aktas, kurio svarbiausias uždavinys yra nustatyti valstybės galių ribas ir laiduoti asmens teisių ir laisvių apsaugą. Čia galima paminėti 1789 m. žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos 16 str. išdėstytą konstitucionalizmo doktrinos kvintesenciją: visuomenė, kurioje žmogaus teisių garantijos neužtikrintos ir kurioje nėra valdžių padalijimo, neturi konstitucijos. Kitais žodžiais tariant konstitucija yra aukščiausia teisė, visų teisės aktų teisiškumo matas. Konstitucijos įtvirtina ( ar bent atspindi) pamatines atitinkamų visuomenių vertybes. Teisės aktas, neatitinkantis konstitucijos, netenka savo teisiškumo ir turi būti šalinamas iš teisinės sistemos. „Konstitucija“ ( lot. constitucio – nustatymas, įtvirtinimas) jau buvo minimas senovės graikų ir romėnų filosofų veikaluose, Romos imperijos įstatymuose. Viduramžiais šiuo terminu buvo vadinamos įvairios privilegijos, kurias karališka valdžia suteikdavo feodalams, taip pat konkretūs teisiniai aktai, reguliuojantys santykius tarp piestų ir karališkos valdžios. Tačiau nei vergvaldinei, nei feodalinei valstybei konstitucija, kaip rašytinis pagrindinis įsakymas, nebuvo žinomas. Pirmoji konstitucija buvo priimta JAV 1787 m. Ją sudarant ir priimant dalyvavo tik turtingųjų gyventojų klasių atstovai. Konvente (įstatymų leidžiamajame susirinkime), patvirtinusiame konstituciją, nebuvo nei darbininkų, nei fermerių. Tai respublikos kelią pasirinkusios valstybės konstitucija. Europoje ankščiausiai (XVIII a. pabaigoje) konstitucija pasirodė Prancūzijoje (1791 m. lėmė monarchinį šalies kelią), o XIX a. – daugelyje Europos šalių.

  • MS PowerPoint 89 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3043 žodžiai)
  • Dunauskaitė
  • 1977 m. sovietų sąjungos konstitucija – naujas totalitarinės visuomenės etapas
    10 - 3 balsai (-ų)
1977 m. sovietų sąjungos konstitucija – naujas totalitarinės visuomenės etapas. (2015 m. Gegužės 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/1977-m-sovietu-sajungos-konstitucija-naujas-totalitarines-visuomenes-etapas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 10:44
×