40 tarptautinio apskaitos standarto „Investicinis turtas“ analizė


Įvadas. Investicinio turto pagal 40 tarptautinį apskaitos standartą samprata. Tarptautinio apskaitos standarto „Investicinis turtas“ tikslas ir taikymas. Investicinio turto vertinimas ir pripažinimas. Informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose. Tarptautinio apskaitos standarto „Investicinis turtas“ taikymas pasirinktose įmonėse. TAS taikymas „Grigeo“ įmonėje. TAS taikymas „Arco Vara AS“ įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo tikslas: išanalizuoti 40 tarptautinį apskaitos standartą ir apžvelgti jo taikymo ypatumus pasirinktose įmonėse

Tyrimo metodai: 40 tarptautinis apskaitos standartas, mokslinė literatūra, internetiniai šaltiniai, moksliniai straipsniai, grafiniai šaltiniai.

Reikėtų pažymėti, kad turtas, kuris yra statomas ar sukurtas naudoti kaip investicinis turtas, nebus laikomas investiciniu turtu. Toks turtas bus klasifikuojamas kaip investicinis turtas tik tada, kai baigsis statyba ar plėtra. (international financial reporting tool, 2018)

Pagal 40 - TAS Investicinis turtas turi būti pripažįstamas tada jeigu:

Kai investicinio turto apskaitai pasirenkamas tikrosios vertės būdas, jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 40 TAS standarte yra nurodoma, kad investicinis turtas gali būti įvertinamas tikrąja verte, tačiau nepateikiami metodiniai nurodymai kaip šis įvertinimas turėtų būti atliktas. Šiuo atveju 40 TAS standartas nukreipia į 13 TAS standartą, kuriame teigiama, kad pagal tikrosios vertės modelį, investicinis nekilnojamasis turtas yra pervertinamas kiekvieno finansinio laikotarpio pabaigoje. Tikrosios vertės pasikeitimai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. Standarte taip pat pabrėžiama, kad tikroji vertė yra kaina už kurią gali būti apsikeista nuosavybe tarp nusimanančių ir laisva valia veikiančių šalių sandorių, neatimant transakcijos metu patirtų sąnaudų (L. Stašionytė, 2018)

Turtas, kuris yra išnuomotas patronuojamosioms įmonėms, konsoliduotose finansinėse ataskaitose nėra laikomas investiciniu turtu, nes turtas yra savininko užimtas grupės požiūriu. Tačiau įmonės, kuriai ji priklauso, požiūriu, turtas yra investicinis turtas, jeigu jis atitinka 40-ąjį TAS. Todėl konsoliduotose finansinėse ataskaitose reikės atlikti atitinkamus patikslinimus. (P. Charalambous, 2018) Ir bus apskaitomas pagal 16-ąjį TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“.

Tarptautiniuose apskaitos standartuose, ūkio subjektas turi atskleisti, pelnu arba nuostoliu pripažintas tokias sumas:

tiesiogines veiklos (įskaitant remonto ir eksploatacijos) sąnaudas, susidarančias dėl investicijos turto, iš kurio per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta nuomos pajamų;

metodus ir reikšmingas prielaidas, taikomus(-as) nustatant investicinio turto tikrąją vertę;

AB „Grigeo“ veiklos pelnas padidėjo nuo 5,07 mln. Eur iki 9,14 mln. Eur. Viena iš priežasčių, teigiamai įtakojusių Grupės veiklos rezultatus, buvo investicinio turto vertės pokytis. Analizuojamu laikotarpių įmonės investicinio turto tikroji vertė didėjo. Įmonė turėtu ne kai kuriuose grupės ir bendrovės apskaitos principuose ir atskleidimuose būtų reikalaujama nustatyti finansinio ir nefinansinio turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę. Įmonė turėtu pasirinkti viena vertinimo metodą, kuris jei leistu tinkamai įvertinti investicinį turtą. Įmonė turėtu naudoti tikrąja vertės metodą, nes finansinėje atskaitomybėje parodo realesnė įmonės finansinė būklė, kuri teisingiausiai atspindi to turto galimybę ateityje uždirbti pajamas.

„Arco Vara“ prekės ženklas prasidėjo 1992 m., pirmoji nekilnojamojo turto agentūra Estijoje. Pagrindinė „Arco Vara Kinnisvarabüroo“ veikla yra nekilnojamojo turto vertinimo, tarpininkavimo, pirkimo, pardavimo ir nuomos paslaugos gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms. ( Apie įmone, 2018)

„Arco Vara“ investicinį turtą sudaro: žemės sklypai, turintys vystymosi potencialą, tačiau kurių naudojimas ateityje vis dar neaiškus ir komercinės patalpos.

  • Microsoft Word 2032 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4039 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tadas
  • 40 tarptautinio apskaitos standarto „Investicinis turtas“ analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
40 tarptautinio apskaitos standarto „Investicinis turtas“ analizė. (2019 m. Spalio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/40-tarptautinio-apskaitos-standarto-investicinis-turtas-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 04 d. 10:21
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo