7-8 metų vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas, taikant IKT


Įvadas. Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas taikant ikt. 8 metų vaikų kalbinių gebėjimų raida. Informacinių komunikacinių technologijų (ikt) taikymo veiksmingumas ugdymo procese. Išvados. Literatūros sąrašas. Reikšminiai žodžiai ir derinimo būdai. Naudoti paieškos įrankiai. Priedai. Savarankiška užduotis.

Temos objektas: 7-8 m.

Tikslas: Nustatyti vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą, taikant IKT.

Remiantis praktiniu darbu, galiu teigti, kad vaikas gali gana plačiai suprasti, ką girdi, rišliai reikšti savo mintis, pajėgia atlikti elementarias mąstymo operacijas – lyginti, apibendrinti, bando daryti išvadas (ne visada pagrįstas). Sulaukus 7 – 8 metų amžiaus vaikas, neturintis kalbos raidos išsivystymo problemų, geba nuosekliai išdėstyti pasakojimus ir aiškinimus.

Manyčiau, kad ypač naudinga ugdymo procese naudoti informacines komunikacines technologijas (IKT). Vaikas matydamas paveikslėlius ekrane, gali išsamiai pasakoti ką mato. Taip plečiasi vaiko akiratis ir tobulėja kalba.

7-8 METŲ VAIKŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ RAIDA

Vadinasi galima teigti, jog vaiko gebėjimai priklauso nuo vaiko amžiaus, jo mąstymo vystymosi raidos, socialinės aplinkos faktorių ir t.t.

IKT taikymo veiksmingumas ryškiausiai pasireiškia pamokoje, kur vienodai svarbi mokymo (-si) aplinka, mokinys ir mokytojas. Įvairūs veiksniai lemia sėkmingai informacinių komunikacinių technologijų (IKT) integracijai į ugdymo procesą, susiję su mokytojo IKT kompetencija, taip pat mokinių ir mokytojų požiūriu į novacijų kaitą. Ambrasė, N., & Chreptavičienė, V. (2012)

Informacinės komunikacinės technologijos mokykloje gali būti naudojamos kaip: mokymosi bendradarbiaujant priemonė; ryšių užmezgimo priemonė; informacijos paieškos ir duomenų bazių naršymo bei kūrimo priemonė; bendravimo priemonė;medžiagos pateikimo priemonė;mokslinių tyrimų priemonė; kūrybiškumo ugdymo priemonė; nuotolinio mokymosi priemonė; duomenų rinkimo ir analizės priemonė; asmeninė mokymosi priemonė.(Pagal Norman Longwort, 2007).

Pileckaitė-Markovienė ,Nasvytienė D., Bumblytė (2004) Vystymosi psichologija:Vaikystė.- Vilnius: Enciklopedija, 144

7-8 metų vaikai, ugdymas, vystymosi procesas, skaitmeninės mokymo priemonės, informacinės komunikacinės technologijos,atmintis, mąstymas,pažintiniai procesai,vaikų mokymas,gebėjimai,suvokimas,rišlioji kalba, kalbiniai gebėjimai, vaikų kalbėjimas, edukacija.

Nuo ugdymo turinio pateikimo būdų, ugdymo tikslų, ko siekiame ugdymo procese: suteikti kuo daugiau žinių ar formuoti gebėjimus. Ši išorinių ugdymosi veiksnių problema įvairiais aspektais pedagoginėje literatūroje nagrinėjama mokslininkų edukologų B. Bitino (2000), L. Jovaišos (2001), V. Rajacko (1999) kurie teigia, kad ugdymasis vaikui būtų sėkmingas ir prasmingas, skatinantis norą ugdytis reikia: 1) Nuoširdžių (paremtų savitarpio supratimu) ugdymo dalyvių tarpasmeninių santykių – konstrukcinės sąveikos; 2) Į kiekvieno vaiko individualias reikmes orientuoto ugdymo turinio (ko mokyti); 3) Aktyvią pažintinę veiklą skatinančią ugdymo metodų ir ugdymo strategijų, bei profesionalumo ir kūrybiškumo parenkant (taikant) organizuojant ugdymą (kaip mokyti?);4) Pedagogų – kūrėjų.

Šio darbo pabaigoje pateikiamos išvados, kurios teigia, kad mokslinės literatūros pagrindu atsiskleisti pagrindiniai sėkmingo ugdymosi vidiniai ir išoriniai veiksniai. Vidinių veiksnių grupei priskiriami veiksniai susiję su pačiu vaiku tai – ugdymo(si) poreikių tenkinimas; vaiko galimybės; ugdymo(si) motyvai; ugdymo(si) lūkesčiai ir jų pasiteisinimas. Išoriniai veiksniai, tai aplinkos veiksniai: ugdymosi turinys; turinio kūrimo ir įgyvendinimo procesas; ugdymo(si) aplinka; pedagogo veiksenos udymo(si) procese.

  • Pedagogika Referatas
  • Microsoft Word 56 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2869 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jurate
  • 7-8 metų vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas, taikant IKT
    10 - 5 balsai (-ų)
7-8 metų vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas, taikant IKT. (2015 m. Rugsėjo 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/7-8-metu-vaiku-kalbiniu-gebejimu-ugdymas-taikant-ikt.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 08:38
×