AB Anyksčių vynas veiklos analizė kursinis darbas


Įvadas. AB „Anykščių vyno“ įmonės veikla. Finansinių ataskaitų horizontali analizė. AB „Anykščių vynas“ horizontalioji balanso analizė. AB „Gubernija“ horizontalioji balanso analizė. AB „Anykščių vynas“ horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. AB „Gubernija“ horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaita. Finansinių ataskaitų vertikali analizė. AB „Anykščių vynas“ vertikalioji balanso analizė. AB „Gubernija“ vertikalioji balanso analizė. AB „Anykščių vynas“ vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaita. AB „Gubernija“ vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaita. Santykinių rodiklių analizė. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. AB „ Anyksčių vynas“ turto pelningumo piramidinė Du Pont analizė. AB „ Anyksčių vynas“ nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė Du Pont analizė. Ekonominių svertų pritaikymas vertinant AB „Anyksčių vynas“ ir AB „Gubernija“ veiklos rezultatus. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. E. Altmano AB „Anyksčių vynas“ ir AB „ Gubernija“ bankroto tikimybės prognozavimo modelis. Įmonės veiklos sprendimų analizė. Įmonės investavimo sprendimų analizė. Įmonės finansavimo sprendimų analizė. Įmonės veiklos būklės vertinimas, tobulinimo kryptys ir sprendimų būdai. Literatūros šaltiniai. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Priedai.


Šiame darbe pateikiama akcinės bendrovės „Anyksčių vynas“ 2012-2014 metų retrospektyvinė veiklos rezultatų įvertinimo analizė. Analizei atlikti naudojamos akcinės bendrovės metinės finansinės analizės ( balansas, pelno ( nuostolio) ataskaita) analizuojamo 2012-2014 metų laikotarpio duomenys. Analizė atliekama naudojant tradicinius finansinių ataskaitų analizės metodus: vertikali bei horizontali finansinių ataskaitų analizės, santykinių rodiklių apskaičiavimas bei jų analizė, svertų analizė, turto bei nuosavo kapitalo pelningumo ( Du Pont) analizė, bankroto diagnostika. Įvertinant įmonės veiklą, santykinius rodiklius lyginome su tos pačios gamybinės šakos konkurente akcine bendrove „Gubernija“. Abiejų akcinių bendrovių akcijos yra kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius akcijų biržoje. Tyrimo pabaigoje, remiantis atlikta finansine analize, įvertinama AB „Anyksčių vynas“ finansavimo politika, apžvelgiami ir įvertinami įmonės finansavimo ir investiciniai sprendimai,nurodomos veiklos tobulinimo kryptys bei pasiūlymai.

Darbo tikslas: atlikti akcinės bendrovės „Anyksčių vynas“ 2012-2014 metų veiklos analizę ir įvertinti šios įmonės finansavimo politiką.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su AB „Anyksčių vynas“ veikla;

Atlikti 2012-2014 m. laikotarpio AB „Anyksčių vynas“ finansinių ataskaitų horizontalią analizę;

Atlikti 2012-2014 m. laikotarpio AB „Anyksčių vynas“ finansinių ataskaitų vertikalią analizę;

Apskaičiuoti 2012-2014 m. AB „Anyksčių vynas“ santykinius rodiklius bei juos palyginti su AB „Gubernija“ to pačio laikotarpio santykiniais rodikliais;

Atlikti AB „Anyksčių vynas“ turto ir nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizę 2012-2014 m. laikotarpiui;

Atlikti AB „Anyksčių vynas“ rizikos įžvalgą bei įvertinti bankroto tikimybę;

Atlikti įmonės investavimo, finansavimo ir veiklos sprendimų analizę;

Pateikti apibendrintą įmonės veiklos būklės vertinimą, pateikti veiklos tobulinimo krypčių variantų ir sprendimų būdus.

Įvertinti įmonės mokumą ir patrauklumą investitoriams.

AB „Anykščių vyno“ horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė rodo, kad 2014 metais, įmonės bendrasis pelnas yra didesnis negu 2012 metais. Tai yra neigiamas rodiklis. Tačiau galima būtų paminėti, kad įmonė 2012-2013 metais dirbo nuostolyngai, o 2014 metais įmonė jau dirbo pelningai. Didelė konkurencija vietinėje rinkoje ir nepalanki ekonominė situacija (nepalanki akcizų politika), specialios technologijos vaisių vynų prekybos ribojimai PET buteliuose bei sumažėje obuolių koncentruotų sulčiu pardavimų kainos nulėmė tai, kad Bendrovės pardavimai palygint su praeitais metais, sumažėjo 17,24%. Ypatingas dėmesys ir toliau buvo skiriamas natūralaus vyno „Voruta“ gamybai. 2014 metais natūralus vynas „Voruta“ pasipildė nauju skoniu – sodų uogų. Šis gaminys sėkmingai įsiliejo į jau gaminamų produktų šeimą. Naujam produktui išleisti buvo sėkmingai taikomos rinkodaros priemonės, kurios davė teigiamų rezultatų – pardavimai per 2012-2014 metus išaugo beveik 30%.

AB „Gubernija“ horizontali pelno ir nuostolio ataskaita rodo, kad 2012 metais, įmonės bendrasis pelnas yra didesnis negu 2014 metais. Tai yra neigiamas rodiklis, nes įmonės pelnas mažėja. Svarbu būtų paminėti, kad įmonė 2012-2013 ir 2013-2014 metais metais dirbo nuostolingai. Pagrindinė priežastis kodėl įmonė dirbo nuostolingai – tai 2013 metais kritusi apyvarta, dėl alkoholio kontrolės įstatymų pakeitimų, uždraudusių nuo 2013 metų alkoholinius gėrimus pardavinėti didesnėje negu 1 litro plastikinėje taroje.

Išaiškinti pokyčius, įvykusius įmonės lėšų ir šaltinių struktūroje;

AB „Anykščių vynas” bendras pelningumas buvo didžiausias 2014 metais, kuris buvo geras ir siekė 19,81%. Viena is priežaščių dėl kurių pelningumas padidėjimo - buvo investavimas į naujos rūšies vyną. Veiklos pardavimų pelningumas kiekvienais metais didėjo ir 2014 metais jis pasiekė didžiausią per tris metus riba ir siekė 2,79%. Grynasis pardavimu pelningumas (ROS) taip pat visus tris metus didėjo, bei 2014 metus jis pasiekė teigiama riba ir sieke 0,82%. Nuosavo kapitalo pelningumas taip pat teigiama riba pasiekė tik 2014 metais ir sieke 0,96% riba. Grynojo turto pelningumas 2014 metais buvo didžiausias ir siekė 0,72%, nes išaugo pardavimai. Grynasis apyvartinis kapitalas visus tris metus didėjo, tačiau vis tiek išlieka blogu. Bendrasis trumpalaikio mokumo rodiklis visus tris metus didėjo. Greitojo trumpalaikio mokumo rodiklis visus tris metus taip pat kilo. Bendras skolos rodiklis 2012-2013 metais augo 5,89%, tačiau 2013-2014 metais jis sumažėjo 3,39%. Įmonės turto apyvartumas, dienomis, 2012-2013 metais krito labiausiai (-294,57) tačiau 2014 metais pakilo (72,37). Ilgalaikio turto apyvartumas, dienomis, labiausiai sumažėjo 2012-2013 metais, tačiau 2014 metais buvo nežymus padidėjimas. Trumpalaikio turto apyvartumas, dienomis 2012-2013 metais buvo -29,58, 2013-2014 metais 32,32. Pirkėjų skolų apyvartumas, dienomis, mažiausias buvo 2013 metais (41,20), kuris per tuos metus sumažėjo 19,10, tačiau 2014 metais padidėjo per 5,70 ir sieke 46,91. Skolų tiekėjams apyvartumas, dienomis, mažiausias buvo 2013 metais kuris sieke 16,95, o didžiausias buvo 2014 metais kai sieke 49,83. Atsargu apyvartumas dienomis mažiausias taip pat buvo 2013 metais, kai siekė 64,42, didžiausias buvo 2014 kai siekė 107,62. Pagrindinės veiklos išlaidų lygio rodiklis visus tris metus mažėjo. Parduotu prekių savikainos ir pardavimo pajamu santykis visus tris metus taip pat mažėjo, nes buvo mažesnės žaliavų kainos. Veiklos sąnaudų ir pardavimo pajamu santykis mažiausias buvo 2013 metus kai sieke 0,158, o didžiausias buvo 2012 metais, kai sieke 0,293.

  • Microsoft Word 716 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (7067 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sand
  • AB Anyksčių vynas veiklos analizė kursinis darbas
    10 - 4 balsai (-ų)
AB Anyksčių vynas veiklos analizė kursinis darbas. (2016 m. Vasario 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-anyksciu-vynas-veiklos-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 27 d. 14:33
×