AB „Apranga’’ veiklos efektyvumo analizė


Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Įmonių veiklos efektyvumo analizės teoriniai aspektai. Efektyvumo samprata. Efektyvumo įvertinimas finansinės analizės pagalba. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. Veiklos ir finansinių ciklų analizė. AB „Apranga“ veiklos efektyvumo įvertinimo analizė. AB „Apranga“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „Apranga“ veiklos efektyvumo rodiklių vertinimas. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – išaanalizuoti AB “Apranga” įmonės veiklos efektyvumą. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant išnagrinėti efekytvumo rodikliai teoriniu požiūriu, atlikta AB „Apranga“ veiklos efektuvymo analizė.

Darbe panaudoti mokslinės literatūros analizės, įmonės finansinių duomenų lyginimo, grafinio rezultatų vaizdavimo bei santykinių rodiklių vertinimo metodai. Išnagrinėti AB „Apranga“ 2015 – 2017 m. finansinių ataskaitų duomenys ir aiškinamieji raštai.

Atlikus AB “Apranga” įmonės veiklos efektyvumo analizę, nustatyta, jog per visą analizuojamą laikotarpį AB “Apranga” įmonės efektyvumo rodikliai kito netolygiai, buvo nustatytos tiek didėjimo, tiek mažėjimo tendencijos.

Išnagrinėjus AB “Apranga” įmonės efektyvumo rodiklius, didžioji jų dalis parodė, jog įmonė veikia ne taip efektyviai. Veiklos sąnaudos vienam pardavimo eurui yra didesnis nei literatūroje pateikiamas pageidaujamas. Šiam padidėjimui įtakos turėjo pardavimo sąnaudų padidėjimas, kurį įmonė turėtų stengtis išlaikyti kuo mažesnį. Lyginant su kitų prekių mažmenine prekyba specializuotose parduotuvėse užsiimančiomis įmonėmis, AB „Apranga“ viso turto apyvartumo rodiklis yra beveik per pusę mažesnis už kitų prekių mažmenine prekyba specializuotose parduotuvėse užsiimančiomis įmonėmis. Tai parodo, jog įmonė savo visą turtą išnaudoja ne taip efektyviai kaip kitos įmonės. Tiriamu laikotarpiu apyvartinio kapitalo apyvartumas turėjo mažėjimo tendenciją. Tai parodo, jog įmonei mažiau pavyksta pasiekti apyvartų su turimu apyvartiniu kapitalu.

This research contains scientifically literature review, financial data analysis and graphical depiction of the analysis results. Stock company’s "Apranga" financial statements and explanatory notes were analyzed for the period 2015-2017.

The analysis of theoretical material shows that efficiency is the rational use of limited economic resources (technological, financial, labor, natural resources) in order to achieve the highest possible result while maintaining high production quality. Efficiency can be expressed as the ratio between the result and consumed costs.

After analyzing the efficiency of stock company’s "Apranga", it was found that during the whole analyzed period, the efficiency indicators were unevenly followed, both trends of ascending and declining were determined.

After analyzing the efficiency indicators of stock company’s "Apranga", most of them showed that the company does not work as effectively. The operating costs per one euro of sales are higher than those required in the literature. This increase was influenced by an increase in sales costs, which the company should try to keep as low as possible. Compared to other companies engaged in retailing of goods in specialized stores, Apranga's total turnover index is almost half the decrease in retail sales of other goods in specialized stores. This shows that the company does not use its entire assets as effectively as other companies. During the period under review, the turnover of working capital had a downward trend. This shows that the company is less able to achieve turnover with its working capital.

  • Microsoft Word 502 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (6649 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gabija
  • AB „Apranga’’ veiklos efektyvumo analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
AB „Apranga’’ veiklos efektyvumo analizė. (2019 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-apranga-veiklos-efektyvumo-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 27 d. 14:39
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo