AB „Auga“ group pelningumo analizė


Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata bei jo svarba įmonei. Pelningumo analizės uždaviniai ir kryptys. Pelningumą lemiantys veiksniai. Pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas. Pardavimo pelnigumo grupė. Veiklos pelningumo rodikliai. Turto pelningumo grupė. Kapitalo pelningumo grupė. AB „Auga“ group 2014-2016 metų penigumo analizė. AB „Auga“ group bendra charakteristika. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontali pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. AB „Auga” group santykinių pelningumo rodiklių analizė. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.


Kursiniame darbe yra išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos autorių pelno sampratos teoriniai aspektai. Darbo tikslas yra išanalizuoti ir įvertinti AB „Auga“ pelningumą, remiantis 2014-2016 metų pelno (nuostolio) ataskaitomis. Pateikta pelno susidarymo sistema, aptarti vidiniai ir išoriniai veiksniai įtakojantys įmonės pelningumą, nustatyti pelningumo analizės uždaviniai, pateikti pelningumo rodiklių apskaičiavimo įpatumai. Atlikta įmonės AB „Auga“ group vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitų, peningumo rodiklių analizės 2014 – 2016 m. laikotarpiu. Įvertinta įmonės padėtis pelningumo atžvilgiu. Patvirtinta autoriaus suformuluota hipotezė, jog įmonės pelningumą labiausiai lemia pardavimų apimtis, savikaina, taip pat išoriniai veiksniai.

Darbą sudaro 31 puslapis, 12 paveikslų, 11 literatūros ir informacijos šaltinių, 4 priedai.

Darbo tikslas – remiantis 2014 – 2016 metų pelno (nuostolio) ataskaitomis išanalizuoti ir įvertinti AB „Auga“ pelningumą.

Darbo objektas. AB „Auga“ 2014 – 2016 metų finansiniai rodikliai.

Remiantis pateiktu paveikslu, matome, jog įmonė praeina šešis etapus, kol pelnas tampa grynu. Kiekvienas iš jų veikiamas skirtingų, tik tam etapui būdingų veiksnių. Tarp pelno sudedamųjų dalių yra tiesioginė priklausomybė, pagal kurią galima analizuoti veiksnių įtaką. Pelno susidarymas prasideda nuo įmonės bendrojo pelno (nuostolio), kurį mažina pardavimų ir veiklos sąnaudos, o didina kitos veiklos pajamos. Po to bendrasis pelnas tampa tipinės veiklos, įprastinės veiklos ir pelnu (nuostoliu prieš apmokestinimą. Veikiamas įmonės rezervų ir dividendų, pelnas priešpaskutiniame etape tampa apmokestinamuoju, o pelno susidarymo pabaigoje pelnas tampa grynuoju.

Pelnas yra vienas iš svarbiausių verslo plėtojimo motyvų, todėl ilgainiui įmonei labai svarbu jį didinti. O tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, reikia nuolat ir išsamiai atlikti pelno analizę. Pagrindiniai pelno ir pelningumo analizės uždaviniai yra nustatyti pelno absoliučius pokyčius, pelno dinamikos tendencijas. Ne ką mažiau svarbesnis pelningumo santykinių rodiklių, pelno struktūros, veiksnių, darančių įtaką pelnui ir pelningumui nustatymas ir įvertinimas, pelno naudojimo krypčių nustatymas, taip pat rezervų išaiškinimas ir galimybių didinti pelną ir pelningumą įvertinimas. Rinkos ekonominėse šalyse skiriamos šios pagrindinės pelno analizės kryptys:

Bendrojo pelno veiksnių analizė. Pelnui daro įtaką išorės ir vidaus veiksniai, todėl labai svarbu atlikti išsamią jų analizę. Apie tai plačiau 1.3 skyriuje „Pelningumą lemiantys veiksniai“

Paskirstytinojo pelno paskirstymo analizė. Analizuojant pelno paskirstymą, būtina nustatyti, kokia pelno dalis buvo skirta į privalomąjį rezervą, į rezervą savoms akcijoms įsigyti, į kitus rezervus, dividendams išmokėti, metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tiklams, kokia pelno dalis bus perkeliama į kitus finansinius metus. Nemažiau svarbu nustatyti, ar įmonė turi pelno paskirstymo politiką, ar ji suderinta su įmonės verslo planais ir investicinėmis programomis.

Pelno ir pelningumo rodikliai yra vieni svarbiausių įmonei. Pelno didėjimo tendencijos skatina rinką palankiai vertinti įmonės perspektyvas, o dėl to įmonės rinkos vertė turėtų augti, o įmonės rinkos vertės augimui labiausiai yra suinteresuoti įmonės akcininkai. Vadinasi, tiek pelno, tiek pelningumo rodiklių didėjimas leidžia pasiekti finansų valdymo tikslus. Siekiant šių tikslų, pelno ir pelningumo rodikliai turi būti nuolat stebimi, analizuojami bei lyginami su vidutiniais šakos rodikliais. (V. Bagdžiūnienė, p. 52, 2013). Vakarų šalių autorių darbuose vartojami du terminai, apibūdinantys pelningumą, tai profitability ir return. Terminas profitability darniausiai vartojamas analizuojant pardavimo pelningumo rodiklius, o return – turto ir kapitalo pelningumą arba jo grąžą.

  • Microsoft Word 93 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6133 žodžiai)
  • Kolegija
  • Živilė
  • AB „Auga“ group pelningumo analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
AB „Auga“ group pelningumo analizė. (2017 m. Lapkričio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-auga-group-pelningumo-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 21 d. 07:45
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo