Ab „city service“ finansinės veiklos analizė ir veiklos ypatumai


Įvadas. Ab „City service“ veiklos aprašymas. Ab „City service“ finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. AB „City Service“ balanso horizontalioji analizė. AB „City Service“ balanso vertikalioji analizė. AB „City Service“ pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. AB „City Service“ pelno (nuostolio) vertikalioji analizė. Ab „City service“ santykinių rodiklių analizė. AB „City Service“ mokumo rodiklių analizė. AB „City Service“ pelningumo rodiklių analizė. AB „City Service“ veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB „City Service“ kapitalo rinkos rodiklių analizė. Finansinių ataskaitų prognozė. Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2015-2017 metams. Balanso ataskaitos prognozė 2015-2017 metams. Kapitalo struktūra. Įmonės veiklos ir finansinis svertas. Ab „City service“ kapitalo kaina. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Šiandieninėje konkurencingoje rinkoje daugelis įmonių sėkmingai plėtoja savo veiklą, jeigu jos nuolat stebi vidinę bei išorinę aplinkas, taiko įvairiausius metodus ir priemones teisingiems sprendimams priimti. Todėl tampa aišku, kad neužtenka intuityviai priiminėti sprendimus, bet reikia turėti ir bendrą finansinę informaciją apie įmonę.

Darbo objektas – AB „City Service“ 2012 – 2014 m. finansinė atskaitomybė.

Darbo tikslas – atlikti AB „City Service“ finansinę analizę 2012 – 2014 m.

Darbo uždaviniai:

Trumpai pristatyti OMXV biržoje listinguojamą įmonę ir jos atstovaujamą ūkio šaką;

2014 metais AB „City Service“ skolos sumažėjo -37,33 proc., lyginant 2013 m. ir 2014 m. metus. Skolos sumažėjo todėl, kad pamažėjo po ir per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis. Nors po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pakito neženklaia, tik -5 proc., tačiau trumpalaikiai įsipareigojimai nukrito gan smarkiai. 2012 - 2013 metais skolos padidėjusios iki 14,57 proc., nes po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai išaugo, na o per vienerius metus moketinos sumos stabilei ir palengva krito žemyn šiuo laikotarpiu.

Apibendrinant kaip matome iš horizontalios AB „City Service“ analizės (Žr. 2 priedas.) nuosavybės ir įsipareigojimų dalis nuo 2012 iki 2013 metų pakilo, net iki 13,78 proc., o 2013-2014 m. kilimas kiek sulėtėjo iki 5,26 proc. Tai rodo, jog matoma nuosavybės ir įsipareigojimų galima kritimo tendencija.

Išnagrinėję AB „City Service“ balanso turto iš nuosavybės bei įsipareigojimų dalių pokyčius 2012 – 2014 m., turime panagrinėti ir kokios dalys turto ir nuosavybės ir įsipareigojimų ir kiek procentų kiekvienais metais sudarė.

Atidžiau pažvelkime į įsipareigojimų dalį (2.2.4.pa) Matome, jog ilgalaikių įsipareigojimųdalis yra gerokai mažesnė nei trumpalaikių tiek 2012 m. (30 proc.), tiek 2013 m. (42 proc.), o2014 m. ilgalaikiai įsipareigojimai gerokai padidėjo (67 proc.). Tai daugiausiai gali lemti ilgalaikių paskolų, dotacijų ir subsidijų paėmimas. Dažniausiai tai reiškia, jog įmonė plečia savo veiklą, perka įrengimus ir pan. O pakankamai nedidelė trumpalaikių įsipareigojimų dalis 2014 m. gali reikšti tai, jog įmonė atsiskaito su savo tiekėjais laiku ir yra moki, lyginant su 2013 -2012 m., kadangi trumpalaikiai įsipareigojaimai tada sudarė net apie 70 proc. visų įsipareigojimų.

AB „City Service“ nuosavas kapitalas 2012-2014 metais labai nesparčiai, bet didėjo. Didžiausias nuosavo kapitalo procentas buvo 2014 metais – 41 proc., mažiausias 2012 metais – apie 38 proc. Galima teigti, kad įmonė veikia bloga, nes įsipareigojimai viršija nuosavą kapitalą.

Apibendrinant 2012 – 2014 m. AB „City Service“ ilgalaikis turtas padidėjo apie 5 proc., o trumpalaikis sumažėjo. Visam turto padidėjimui didžiausią įtaką turėjo investicijos į dukterines bendroves. 2012-2014 m. AB „City Service“ nuosavas kapitalas padidėjo nors ir nežymiai, o įsipareigojimų sumažėjo apie -11 proc. Nuosavo kapitalo paidėjimą lėmė nepaskirstyto pelno padidėjimas. Įsipareigojimų sumažėjimą itin lėmė trumpalaikių įsipareigojimų sumažęjimas – apie -13 proc. ( Žr. 3 priedas ).

Analizuojant AB „City Service“ pelnus matome, kad bendrasis pelnas 2012 m., lyginant su 2014 m. vis mažėjo, apie -17 proc., tačiau išliko teigiamas. Peržvelgiant veiklos pelną, matome, kad jis 2012 – 2014 m. laikotarpiu taip pat mažėjo. 2014 m. lyginant su 2013 m. veiklos pelnas sumažėjo net -447 proc. ypatingai dėl labai išaugusių finansinės veiklos sąnaudų. Analizuojant pelną prieš apmokestinimą, matome, kad jis 2012 – 2013 m. sparkiai augo, net 169 proc. Tačiau šis pelnas sumažėjo -37 proc. 2014 m. Analizuojant grynąjį pelną, matome, kad jis 2012 – 2014 m. laikotarpiu beveik nesiskyrė nuo pelno prieš apmokestinimą, t.y. išpradžių smarkiai pakilo ir tada smuko.

  • Microsoft Word 1402 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 43 puslapiai (9260 žodžiai)
  • Universitetas
  • Diana
  • Ab „city service“ finansinės veiklos analizė ir veiklos ypatumai
    10 - 10 balsai (-ų)
Ab „city service“ finansinės veiklos analizė ir veiklos ypatumai. (2016 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-city-service-finansines-veiklos-analize-ir-veiklos-ypatumai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 12:40
×