Ab finansinė analizė


Įvadas įmonės bendra apžvalga. Ab „mulčius“ vertikali balanso analizė. Ab horizontali balanso analizė. Ab pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab finansų struktūros rodiklių analizė. Ab pelningumo rodikliai. Ab kapitalo struktūra. Ab mokumo, likvidumo rodikliai. Ab atsargų, pirkėjų įsiskolinimų ir kreditorinių skolų apyvartumas; ab atsargų, pirkėjų įsiskolinimų ir kreditorinių skolų priedo trukmės apskaičiavimas. Pinigų srautų ataskaita. Ab bankroto tikimybė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.

IŠVADA: Kaip matome FM turto litui teko tik 1,44 lito pardavimų apimties, o PFM net 1,57 lito. Tai rodo, jog AB „Mulčius“ valdytojai neracionaliai ir nesistemingai naudoja ir paskirsto įmonės turtą veiklos procese, valdymo sistemoje.

IŠVADA:Atsargų apyvartumas finansiniais metais sumažėjo 0,2 karto ir tai iš dalies pablogino įmonės finansinę būklę.

IŠVADA:Palyginus FM su PFM apyvartumo rodiklis padidėjo 6 dienom. FM bendrovė gali dirbti su turimais atsargų likučiais 77 dienas. Matome, jog įmonė blogiau valdė atsargas, lėčiau jas parduodant nei trumpiau užlaikant sandėliuose.

IŠVADA:AB „Mulčius“ per ataskaitinį laikotarpį, fiansiniais metais, apyvartinis kapitalas padarė 6,05 karto didesnį apyvartumą.

IŠVADA:Praėjusiais finansiniais metais kiekvienam trumpalaikio turto litui teko 3,08 lito, o finansiniais metais 2,82 lito. Tai rodo, kad fiansiniais metais AB „Mulčius“ sumažino 0,26 lito turto panaudojimo efektyvumą.

Pirkėjų įsiskolinimų periodų trukmė (PĮP)=Vidutinis metinis pirkėjų įsiskolinimas x 365

IŠVADA: Pirkėjų įsiskolinimų periodų trukmė FM padidėjo 1 diena, dėl to skolos bus gražinamos ne kas 8 dienas, bet kas 9 dienas, tai yra 1 diena vėliau.

Kreditorių skolų periodų trukmė (KIP)= Vidutinė kreditinių įsiskolinimų vertė x 365

IŠVADA:AB „Mulčius“ FM kreditorinius įsiskolinimus padengė 7 dienom vėliau, tai yra grąžina ne kas 89 dienas, bet kas 96 dienas.

IŠVADA: AB „Mulčius“ yra prekybinė įmonė, tad orentojantis prekybinės įmonės ilgalaikio turto apyvartumo koeficientais matome, kad praėjusiais finansiniais metais jis buvo geras 3,22 karto, bet finansiniais metais jis sumažėjo iki 2,95 ir tapo patenkinamu. Kitimą lėmė tiek pardavimų pajamų dydis, tiek ilgalaikio turto vertė. Mažas rodiklio dydžio kitimas labiau siejamas su pardavimų pajamų dydžio kitimu. Turto apyvartumas galėjo sumažėti, todėl, kad įmonė (gal būt) turi neveikiančius, nenaudojamus įrengimus arba įmonė įsigijo naujus, didesnius balansinės vertės technologinius įrengimus.

IŠVADA: FM vienam nuosavybės litui teko 2.87 lito pardavimų. Tam įtakos turėjo įmonės įsiskolinimai, bet PFM nuosavo kapitalo apyvartumas siekė net 3.13, tai yra 0.26 lito skirtumas.

Pinigų lėšų didėjimo tendencijai įtakos turėjo paskolų gavimas iš bankų. Yra žinoma, kad kuo įmonė yra mokesnė (kuo pasigirti ši įmonė negali), kuo pirkėjai greičiau atsiskaito už nusipirktas prekes ar paslaugas, tuo didesnės piniginės lėšos ir tuo didesnės galimybės plėtoti verslą be jokių trukdžių.

Kiekvienai įmonei be jokios abejonės yra labai svarbu sužinoti ar jos vykdoma veikla yra pelninga ar nuostolinga. Tai yra ar įmonė pasieks aukščiausią pelningumo tašką ar bankrutuos dėl pastovaus veiklos nuostolingumo, nesėkmingų sprendimų priėmimo. Kad visa tai prognozuotume, yra atliekama bankroto tikimybės analizė.

Žinant, kad bankroto tikimybė didėja koeficientui mažėjant matome, jog AB „Mulčius“ tokios tikimybės kol kas nėra nors ir šiais metais 0,39 kartais tokia tikimybė padidėjo. Tačiau įmonei turint pakankamai kapitalo, turto, įsipareigojimų didėlį finansinį pajėgumą, jos veikla įvardijama kaip efektyvi, planuota, organizuota ir sėkminga.

Apskaičiavus bankroto tikimybę pagal Altman modelį, galime daryti išvadas, kad praėjusiais finansiniais metais, kai Z reikšmė buvo 3.37- bankroto tikimybė buvo labai maža, tačiau finansiniais metais, kai Z reikšmė tapo 2.98 - bankroto tikimybė galima. Finansiniais metais 0,39 kartais bankroto tikimybė padidėjo

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 74 KB
  • 2012 m.
  • 32 puslapiai (5050 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vaida
  • Ab finansinė analizė
    9 - 3 balsai (-ų)
Ab finansinė analizė. (2012 m. Gruodžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 11:42
×