AB „Grigeo grigiškės“ investicinio portfelio formavimas


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Makroekonominė apžvalga. Sektoriaus analizė. AB „Grigeo grigiškės“ finansinė analizė. Akcijos rinkos kainos dinamika. Investicinio portfelio formavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Vienas iš užsidirbimo būdų yra investavimas. Nusipirkti įmonės akcijų už mažiausią kaina ir jas parduoti už didžiausią gali būti labai pelningas variantas, tačiau norint sėkmingai tai padaryti, reikia nemažai išanalizuoti ir suprasti. Investuotojui labai svarbu žinoti apie ekonominę padėtį šalyje, ištirti šakos analizę ir pačią įmonę bei visa informaciją, susijusią su ja, į kurią žada investuoti.

Darbo tikslas – išnagrinėti AB „Grigeo Grigiškės“ finansinę veiklą

Darbo uždaviniai:

Atlikti makroekonominę analizę Lietuvoje.

Išanalizuoti sektorių, kuriam priklauso įmonė AB „Grigeo Grigiškės“.

Suformuoti investicinį portfelį investuojant į AB „Klaidėdos nafta“ ir AB „Apranga“ akcijas.

Darbo jėga – rodiklis, apimantis darbo rinkos dalyvius (užimtuo- sius ir bedarbius) – mažėja. 2015 m. pirmąjį pusmetį darbo rinkoje dalyvavo 0,5 proc. mažiau gyventojų nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Tai susiję su dviem tendencijomis: pirma, mažėjo darbingo amžiaus gyventojų skaičius; antra, lėčiau nei anksčiau didėjo gyventojų aktyvumo lygis – darbo rinkoje dalyvaujančių gyventojų dalis. Darbingo amžiaus gyventojų skaičių mažina nemenka emigracija, didelis mirtingumas ir mažėjantis šią gyventojų grupę papildančių jaunų asmenų skaičius. Gyventojų aktyvumo lygis, 2014 m. sparčiai didėjęs dėl tuo metu vykusios socialinės paramos reformos, kvitų teikiant žemės ūkio paslaugas įteisi- nimo ir kitų priežasčių, 2015 m. pirmąjį pusmetį kilo kur kas lėčiau. Jį palaikė tik didėjantis vyresnių gyventojų aktyvumas, o prie jo prisidėjo ir ilginamas pensinis amžiaus.

•Medienos plaušų plokščių ir medienos gaminių gamyba;

Norint detaliau išsiaiškinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias vietas finansinėje analizėje yra naudojami trys pagrindiniai analizės budai:

Įmonių finansinėje atskaitomybėje pateikiami rezultatai suteikia galimybę apskaičiuoti labai didelę įvairovę santykinių rodiklių, todėl tiek gausioje ekonominėje literatūroje pateikiamas santykinių analitinių rodiklių grupavimas, jų apskaičiavimo būdai, interpretavimas, panaudojimas analizei yra labai įvairus. Finansiniai koeficientai yra klasifikuojami į grupines sistemas, kurios dažniausiai įvardijamos taip: pelningumo, efektyvumo, mokumo, stabilumo, rinkos.

Pagal pateiktą diagramą galima matyti, jog didžiausią pokytį, lyginant 2013metus su 2014 metais, turėjo grynasis pelnas- jo pokytis siekia net 80,31%. Tai rodo įmonės tikslingą veiklą: išaugę pardavimai (4,53%) ir tik minimaliai išaugusi pardavimų savikaina (1,19%). Bendrojo pelno pokytis sudaro 22,28%, o veiklos pelnas net 59,50%. Išaugus ataskaitinių metų pelnui - 72,60%, taip pat išaugo ir pelno mokestis – 17,54%

Lyginant 2014-2015 metus, pokyčiai nebuvo tokie dideli kaip 2013-2014 metais. Čia taip pat labiausiai pakito grynasis pelnas – jo pokytis siekia 14,72%. Pardavimų ir pardavimų savikainos pokytis nelabai skiriasi: pardavimų pokytis siekia 3,78%, o pardavimų savikaina – 2,08%. Bendrojo pelno pokytis irgi nebe toks žymus, kaip ankstesniais lyginamaisiais metais – 11,28%. Taip pat ir veiklos pelnas – šį kartą jo pokytis siekia 13,19%. Tačiau, ryškiausias skirtumas yra pelno mokesčio pokytis. Išaugus ataskaitiniam metų pelnui – 12,60% - pelno mokestis sumažėjo net 10,60%.

Apibendrinus abi pateiktas diagramas, galima daryti išvadą, jog įmonė visu nagrinėjamu laikotarpiu – 2013 – 2015 metais – dirbo pelningai. Per šį laikotarpį grynasis pelnas išaugo net 4,07 mln. Eur, todėl įmonė gali sulaukti naujų investuotojų, kurių investicijų lėšos padėtų įmonei plėstis ir dar labiau įsitvirtinti LR rinkoje. Visi rodikliai ir jų pokyčiai rodo efektingą įmonės refinansavimą ir pasirinktą veiksmingą veiklos tobulinimo būdą.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 353 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (6514 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • AB „Grigeo grigiškės“ investicinio portfelio formavimas
    10 - 10 balsai (-ų)
AB „Grigeo grigiškės“ investicinio portfelio formavimas. (2016 m. Birželio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-grigeo-grigiskes-investicinio-portfelio-formavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 06:17
×