AB Gubernija įmonės veiklos scenarijaus sudarymas


Įvadas. AB „Gubernija“ charakteristika. Išorinės aplinkos analizė. AB „Gubernija“Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos vystymosi alternatyvos. Išorinės (Makro ir Mikro) aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės veiklos vystymo(si) trikdžių eliminavimas. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, nustatymas. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, eliminavimas prevencinės ir reakcinės priemonės. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Pokyčių reikalingų strategijai įgyvendinti numatymas. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema kalendorinis strateginių veiksmų planas. Išvados. Literatūra. Priedai. A priedas.

Šiandieninė visuomenė ir rinka iš organizacijų reikalauja ne tik kokybiškų produktų ir paslaugų, bet ir sugebėjimo suvokti kintančius poreikius ir gyvenimo kokybės reikalavimus. Todėl organizacija norėdama veikti efektyviai, turi planuoti veiksmingą strateginį planavimą, kuris apimtų įmonės veiksmų kryptingumą. Organizacija privalo išsiaiškinti visus veiksnius, kurie sąlygoja jos veiklą, t.y. sėkmingai pasinaudoti palankiomis galimybėmis ir stengtis išvengti kylančių grėsmių, įvertinti konkurentų galimybes. Įmonei yra labai svarbu suformuoti ilgalaikę strategiją, kuria remdamasi galėtų sėkmingai siekti savo tikslų. .

Darbo tikslas – parengti AB „Gubernija“ dviejų metų veiklos galimą scenarijų.

Darbo uždaviniai:

Pateikti AB ,,Gubernija“ charakteristiką;

Atlikti AB ,,Gubernija“ išorinės (makro ir mikro) aplinkos analizę;

Sudaryti AB „Gubernija“ veiklos vystymosi scenarijų ir išanalizuoti pasekmes;

Įvertinti AB ,,Gubernija“ potencialą;

Nustatyti galimus AB ,,Gubernija“ numatytų scenarijų trikdžius ir jų prevencines ir reakcines priemones;

Suformuluoti AB ,,Gubernija“ strategiją ir numatyti reikalingus pokyčius, strategijai įgyvendinti;

Sudaryti tikslinę veiksmų schemą ir veiksmų įgyvendinimo kalendorinį planą.

Naudota metodologija. Sudarant įmonės veiklos scenarijų naudojama antrinių šaltinių: įmonės finansinės ataskaitos ir mokslinės literatūros analizė. Taip pat vertinant įmonės veiklą buvo naudojama PEST analizė, tarpusavio ryšių matricinė analizė.

Didžiausios Lietuvos alaus daryklos yra susibūrusios į Lietuvos aludarių gildiją. Jai priklauso „Švyturys“, „Utenos alus“ (susijungę į grupę „Švyturys-Utenos alus“), „Kalnapilis“ ir „Vilniaus tauras“ (susijungę į „Kalnapilio-Tauro grupę“), „Gubernija“, „Volfas Engelman“ ir „Rinkuškiai“.

AB „Gubernijos“ įstatuose apibrėžiama, kad bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (paskutiniais duomenimis jį sudaro 316 akcininkų), valdyba (paskutiniais duomenimis ją sudaro 5 nariai) bei Bendrovės vadovas (taip pat ir generalinis direktorius). 2014 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje įmonėje dirbo 187 darbuotojai (darbuotojų skaičius įmonėje paskutiniuosius 4 metus kito labai nežymiai, nebuvo nukritęs žemiau 180 ribos).

1 paveiksle pavaizduotoje AB „Gubernija“ organizacinėje valdymo struktūroje matyti, kad audito komitetas yra pavaldus valdybai. Bendrovės valdyba atstovauja savo akcininkus laikotarpiu tarp jų susirinkimų ir priima sprendimus svarbiausiais įmonės ūkinės veiklos sprendimais. Taip pat valdyba užtikrina finansinės apskaitos ir kontrolės vientisumą bei skaidrumą, analizuoja, vertina įmonės finansinės ataskaitas (pelno (nuostolių) ataskaitą, balansą) ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Tuo tarpu įmonės generalinio direktorius (taip pat ir Bendrovės vadovas) yra tiesiogiai atsakingas už finansų direktoriaus, pardavimų direktoriaus, gamybos direktoriaus, eksporto skyriaus vadovo, vyriausio mechaniko, vyriausio energetiko, vyriausio technologo bei regionų vadovų (jų yra trys: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų) darbo rezultatus. Pastarieji savo ruožtu yra atsakingi už žemesnio lygio darbuotojus priklausančius jų vadovaujamam personalui (pavyzdžiui pardavimų direktorius yra atsakingas už pardavimo skyriaus darbuotojus ir jų veiklos rezultatus). Bendrovės valdymo organams pavaldūs vadovai savo ruožtu yra atsakingi už žemesnio lygio AB „ Gubernija“ darbuotojus ir ataskaitas turi teikti būtent generaliniam direktoriui, valdybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui.

AB „Gubernija“ strateginiai tikslai, misija ir vizija

Filosofija - vadovautis kompetencija, pažangiausiomis technologijomis ir tradicinėmis vertybėmis, tokiomis kaip sąžiningumas, pastovumas ir patikimumas. 

Vizija - tęsti šimtmečiais Lietuvoje gaminto ir vertinto alaus tradicijas bei ugdyti jo vartojimo kultūrą. Išlaikyti ir tobulinti aukštą kokybę ir gero skonio tradicijas naudojant moderniąsias technologijas.

Strateginis tikslas: padidinti 10 procentų AB „Gubernija“ gaunamas pajamas per du metus.

Nustatant rinkos tendencijas ir tobulinimąsi, reikia apžvelgti pagrindines sritis: ekonominę, socialinę – kultūrinę, politinę - teisinę, technologinę bei aplinkosaugos aplinkas:

Politinės - teisinės tendencijos gali būti siejamos su įstatymų leidyba, sutartimis, dekretais, politiniu stabilumu.

Akcizo pokyčiai daro tiesioginę įtaką įmonės pardavimams, nes jos pagrindinė veikla - alaus gamyba ir pardavimas. Akcizo išaugimas tiesiogiai didina alaus kainas, kas gali mažinti AB „Gubernija" pardavimus.

Šio veiksnio įtaka įmonei tai pat didelė, nes įvesti prekybos apribojimai (alkoholiu rugsėjo pirmąją draudimas, alkoholio pardavimo tam tikru laiku ribojimas, stipraus alaus uždraudimas) mažina alkoholio pardavimus.

Tai tam tikri apribojimai reklamuoti alkoholinius gėrimus, kurie gali neigiamai veikti alkoholiu prekiaujančias bei alkoholį gaminančias įmones.

Taip pat didelė įtaka įmonei, nes reklamos ribojimas reiškia, kad mažiau esamų ir potencialių vartotojų matys reklamą, o tai gali reikšti ir mažesnius pardavimus.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 220 KB
  • 2015 m.
  • 61 puslapis (11688 žodžiai)
  • Universitetas
  • Paulius
  • AB Gubernija įmonės veiklos scenarijaus sudarymas
    10 - 10 balsai (-ų)
AB Gubernija įmonės veiklos scenarijaus sudarymas. (2015 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-gubernija-imones-veiklos-scenarijaus-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 23:16
×