AB Gubernija veiklos ir išorinės aplinkos ekonominė analizė


Ekonomikos kursinis darbas. Bendrovės charakteristika. Išorinė ab ,,gubernijos“ aplinkos veiksnių analizė. Ab ,,gubernijos“ pest analizė. Ab ,,gubernijos“ ssgg analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontali ir vertikali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Du pont piramidinė analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Ab ,,gubernijos“ priežastinio ryšio nustatymas. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pagrindinių įmonės veiklos problemų identifikavimas ir pasiūlymų pateikimas. Ab ,,gubernijos“ pasiūlymų ekonominio efektyvumo vertinimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.


Tyrimo objektas - AB “Gubernija“ ekonominės veiklos rodikliai.

Darbo tikslas – atlikti įmonės veiklos ir jos išorinės aplinkos ekonominę analizę, išskiriant pagrindines problemines sritis, ir pateikti bei įvertinti problemų sprendimų pasiūlymus, prognozuojant įmonės veiklos perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

Mūsų darbe analizuoja įmonė ,,Gubernija“ – alaus darykla, kuri:

veikia nuo 1665m. Juridinių asmenų registre įregistruota 1993m.

AB „Gubernija“ šiuo metu turi 186 darbuotojus.

Lietuvos konkurentai: AB „Utenos alus“ , AB „Kauno alus“ , AB „Kalnapilis“. Konkurentai užsienyje: „Olvi Group“.

Perspektyvos: išlaikyti ir stengtis užimti didesnę rinkos dalį, stiprinti rinkodaros funkciją bei bendrovės vardą, atnaujinti turimą technologinių procesų įrangą bei transporto ūkį.

Vyriausybės sprendimas apriboti prekybos alkoholiu laiką nulėmė nelegalios prekybos alkoholiu judėjimą.

Skirtingai didinami silpnųjų ir stipriųjų gėrimų akcizai sudaro nevienodas veiklos sąlygas įmonėms.

Neigiama įtaka dėl vyriausybės nutarimo didinti akcizą.

Svarbų poveikį alkoholio pardavimui turi valstybės mokesčių politika (akcizas, valstybės rinkliavos, licencijos).

Alkoholinių gėrimų kainų mažinimas gali tiesiogiai turėti įtakos produktų kokybei.

Dėl akcizų politikos daugeliu atveju vartotojai renkasi pigesnį, vartojimui nepritaikytą alkoholinį gaminį.

Mažėjančios produkto pardavimų ir paskirstymo sąnaudos turi įtakos gaminio savikainai.

Socialinė analizė. Lyginant Lietuvoje suvartojamą kiekį alkoholinių gėrimų su kaimynystėje esančia Rusija ir kai kuriomis Europos šalimis, paaiškėja, kad mūsų šalis šiuo atžvilgiu pirmauja. Skaičiuojant alaus suvartojimą litrais vienam gyventojui Lietuvoje jis siekia 11,2 litro. Tuo tarpu Rusijoje – 3,7 litro, o Vokietijoje 1,9 litro. Taigi Lietuvoje egzistuoja aukštas svaigiųjų gėrimų suvartojimo lygis, todėl, tikėtina, tai daro neigiamą įtaką gyventojų sveikatai. Didėjant alkoholio suvartojimo lygiui, lygiagrečiai didėja ir gyventojų, sergančių alkoholine priklausomybe skaičius.

Technologinė analizė. Dėl sunkios finansinės padėties šalyje alkoholinius gėrimus gaminančios bendrovės priverstos optimizuoti savo veiklą. Dažniausiai vienas iš būdų sutaupyti papildomų lėšų yra produkto pardavimų ir pasiskirstymo sąnaudų mažinimas − mažinant sąnaudas atitinkamai mažėja produkto savikaina.

Policijos departamento ir alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių asociacijos bendradarbiavimas palengvina neteisėto alkoholio apyvartos kontrolę ir jos nustatymą visoje šalyje.

AB „Gubernija“ padėtį ženkliai pagerintų akcizo sumažėjimas bei valandinio apribojimo panaikinimas.

Didėjanti gaminamos produkcijos savikaina turi įtakos „Gubernijos“ pelningumui.

Silpnybės. PEST analizės metodu nustatyta, kad svaigiųjų gėrimų gamybai ir realizacijai didelės neigiamos reikšmės turi ne tik alkoholinių gėrimų pardavimų laiko ribojimas, bet ir draudimai, susiję su gamintojų reklamos turiniu – organizacijos produktų realizacijos sumažėjimą rodo bendrovės metinės ataskaitos. Skirtingai didinami silpnųjų ir stipriųjų gėrimų akcizai taip pat turi neigiamos įtakos analizuojamos bendrovės veiklai. Akivaizdu, kad šis veiksnys organizacijai sudaro nepalankias veiklos sąlygas, kurios gali sukelti ypač didelių nuostolių sudėtingos ekonominės situacijos šalyje metu (bedarbystės didėjimas, realaus darbo užmokesčio mažėjimas ir vartotojo krepšelio perskirstymas vartotojams mažiau suteikiant galimybių skirti lėšų brangesniems bei legaliems alkoholiniams gėrimams).

Galimybės. Kadangi buvo nustatyta, kad plintanti nelegali alkoholinių gėrimų produkcija ženkliai mažina AB „Gubernija“ legalios produkcijos pardavimus, šešėlines produkcijos likvidavimas arba draudimai sudarytų palankias galimybes pagerinti veiklos efektyvumą. Tokią galimybę siekiama įgyvendinti Policijos departamento prie VRM ir Alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių asociacijos (AGPĮA) pajėgomis, pradėjus institucijoms bendradarbiauti dėl neteisėto alkoholio apyvartos kontrolėje ir jos nustatymo visoje šalyje.

AB „Gubernija“ finansinėje ataskaitoje pažymi, kad bendrovės padėtį ženkliai pagerintų akcizo mažėjimas bei valandinio apribojimo panaikinimas – tai padėtų sumažinti produkcijos savikainą kartu mažinant gaminių kainą. Dėl šios priežasties įmonės gaminami alkoholiniai gėrimai taptu ne tik pigesni ir labiau prieinami vartotojui, bet ir sumažintų nelegalaus alkoholio paplitimą.

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Ieva
 • 42 puslapiai (9838 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 162 KB
 • AB Gubernija veiklos ir išorinės aplinkos ekonominė analizė
  10 - 10 balsai (-ų)
AB Gubernija veiklos ir išorinės aplinkos ekonominė analizė. (2015 m. Gruodžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-gubernija-veiklos-ir-isorines-aplinkos-ekonomine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:53