AB „Jonavos šilumos tinklai“ įmonės veiklos statistinis tyrimas


Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai grandininiai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. požymių variacijos rodikliai. Aritmetinis paprastasis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Įmonės turto variacijos užmojis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Analitinių rodiklių absoliutinis pokytis. Analitinių rodiklių kitimo tempas, pokyčio tempas, pokyčio tempo reikšmė. Vidutinių dinamikos rodiklių paskaičiavimas ir analizė. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Literatūra.


Analizuojant 1 paveikslą pastebėsime, kad įmonės turtas nuo 2010 m. sumažėjo, 2012 ir 2013 m. tik augo, o 2014 m. vėl sumažėjo.

Analizuojant 2 lentelę galima pasakyti, kad visu nagrinėjamu laikotarpiu įmonės ilgalaikis turtas augo iki 2011 m., 2012 m. sumažėjo, 2013 m. vėl padidėjo, o 2014 m. vėl sumažėjo. O štai įmonės pastatai ir statiniai augo iki 2012 m., vėliau mažėjo, o 2014 m. pradėjo vėl didėti. Transporto priemonių augimas kiekvienais metais šokinėjo, kaip matome ir 2014 m. sumažėjo, palyginus su 2013 m. Kaip matome mašinos ir įrengimai augo kiekvienais metais , tik 2014 m.sumažėjo iki 104,39 . Paanalizavus nebaigtas statybas matome, kad jų turtas taip pat kiekvienais metais šokinėjo, ir 2014 m. buvo mažesnis už 2010 m.

Iš grafiko matome, kad didžiausią ilgalaikio turto dalį sudaro mašinos ir įrengimai, po jų eina pastatai ir statiniai.

Palyginę gautus duomenis pastebėsime, kad įmonės ilgalaikis turtas palyginus 2011 m. su 2010 m., padidėjo net 99,87 %. 2012 m. palyginus su 2011 m. matome, kad turtas sumažėjo 2,48 %. Lyginant 2013 m. su 2012 m. matome, kad turtas vėl padidėjo 48,88 %. O 2014 m. palyginus su 2013 m. pastebime, kad turtas sumažėjo 9,63 %.

Iš gautų duomenų matome, kad įmonės turtas Lietuvos teritorijoje išsidėsto ne vienodai, 2011 ir 2013 m. didėja, 2012 m. išlieka nepakitęs, o 2014 m. mažėja.

Analizuojant 5 lentelę matome, kad 2010 – 2014 m. įmonės ilgalaikio turto vidurkis buvo 102,89 tūkst. lt.

Apskaičiavus šį vidurkį galima teigti, kad įmonė, norėdama padidinti savo ilgalaikį turtą, turi pasiekti, kad vidutiniškai per metus turtas padidėtų 81,69 tūkst. lt.

Vidutiniškai per 2010 – 2014 m. laikotarpį labiausiai išaugo turtas už mašinas ir įrengimus, 87,47 tūkst. lt.), o mažiausiai – turtas už transporo priemones – 0,41 tūkst. lt

Išanalizavus įmonės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą matome, kad ilgalaikis turtas per metus vidutiniškai išaugo labiau, negu trumpalaikis.

Apskaičiuotas variacijos užmojis parodo, kad vidutinis metinis įmonės turto skaičius yra intervale 90,55 ( 100 tūkst. lt.).

Apskaičiuotas vidutinis kvadratinis nuokrypis rodo, kiek vidutiniškai įmonės turtas nutolęs nuo vidurkio, šiuo atveju nutolęs 63,16 tūkst. lt.

  • Microsoft Word 113 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2402 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dalija
  • AB „Jonavos šilumos tinklai“ įmonės veiklos statistinis tyrimas
    10 - 5 balsai (-ų)
AB „Jonavos šilumos tinklai“ įmonės veiklos statistinis tyrimas. (2016 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-jonavos-silumos-tinklai-imones-veiklos-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 19 d. 04:51
×