AB Kauno energija balanso ataskaitos analizė


Klaipėdos valstybinės kolegijos. Įvadas. AB ,,Kauno energija“ pristatymas. Balanso informacijos grupavimas pagal 2 VAS ,,Balansas“. Balanso santykiniai rodikliai. AB ,,Kauno energija“ įsipareigojimai 2013-2014 m. (tūkst. litų). Horizontalioji analizė turto sudedamosios dalys 2013-2014 m. (tūkst. Lt). Horizontalioji analizė nuosavybė ir įsipareigojimai 2013-2014 m. (tūkst. Lt). Vertikalioji analizė. Išvados. Ačiū!

Darbo tikslas. Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti AB ,,Kauno energijos“ balanso ataskaitas. Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti balanso ataskaitos analizės teorinius metodus. Atlikti AB ,,Kauno energija“ balanso ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizę. Įvertinti AB ,,Kauno energija“ mokumą ir veiklos efektyvumą. Tyrimo metodai: Mokslinių šaltinių analizė. Literatūros analizė. AB ,,Kauno energijos“ balanso ataskaitų analizė.

Bendrojo trumpalaikio mokumo Greitojo trumpalaikio mokumo Bendrojo mokumo Apyvartinis kapitalas Bendras skolos Ilgalaikio įsiskolinimo Skolų ir pastovaus kapitalo Skolų ir nuosavo kapitalo Ilgalaikių skolų apdraustumo ilgalaikiu turtu Atsargų ir trumpalaikio turto Skolos ir nuosavo kapitalo santykis Įsiskolinimo Skolos ir turto Ilgalaikės skolos ir nuosavybės Skolos ir panaudoto kapitalo Turto ir nuosavo kapitalo Nuosavo kapitalo ir turto Manevringumo.

2013 m. viso turto procentais sudarė šios dalys: ilgalaikis nematerialus turtas – 0,05, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai – 83,5, ilgalaikis finansinis turtas – 0,76, atsargos ir išankstiniai apmokėjimai – 0,53, per vienerius metus gautinos sumos – 14,90 ir pinigai ir jų ekvivalentai – 0,26. 2014 m. turto sudarė atitinkamai 0,05; 82,83; 0,86; 1,03; 14,76 ir 0,47. 2013 m. nuosavo kapitalo lyginamasis svoris buvo 53,42 %, o 2014 m.

  • Finansai Skaidrės
  • MS PowerPoint 139 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (496 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gitana
  • AB Kauno energija balanso ataskaitos analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
AB Kauno energija balanso ataskaitos analizė. (2015 m. Spalio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-kauno-energija-balanso-ataskaitos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 20:47
×