Ab „Kauno energija“ finansinė analizė


Santrauka. 2014m. finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos (efektyvumo) rodikliai. Skolų rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos rodikliai. 2007-2014 metų augimo rodikliai Išvados ir rekomendacijos. Priedas.


Įmonė, kuria aš nagrinėsiu savo darbe būtų „Kauno energija“. Originalus šios įmonės pavadinimas yra: AB „Kauno energija“. Šios įmonės pirmtakė yra ūkiskaitinė įmonė „Kauno “ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 22d. „Kauno energija“ yra Lietuvos šilumos ir elektros ūkio bendrovė, kuri gamina ir teikia šilumą Kauno, Kauno rajono bei Jurbarko miesto gyventojams, bei gamina nedidele apimtimi elektros energiją. Kalbant apie pramonės šaką, tai mano nagrinėjama įmonė priskiriama prie komunalinių paslaugų šakos ir jos aukštesnysis sektorius būtų: komunalinės paslaugos. Įmonė priskyriama būtent prie šitos šakos, kadangi ji gamina ir skirsto elektros energiją bei šilumą per gamybos procesą deginant iškastinį kurą, pavyzdžiui, deginant akmens anglį, naftos produktus ar gamtines dujas.

AB „Kauno energijos“ emisijos dydis yra 20 031 977, o nominali vertė 1,74 €. Tačiau, reikia atreikpti dėmesį, kad įmonė turi dvi VP emisijas: 1) listinguojama emisija (ISIN kodas – LT 0000123010, emisijos dydis 20 031 977, nominali vertė – 6,00 Lt); 2) nelistinguojama emisija (ISIN kodas – LT0000128407, emisijos dydis 22 770 166, nominali vertė – 6,00 Lt).

Kaip matome iš pateiktų duomenų, pardavimų pajamos 2014 m. sumažėjo 60 282 Lt., tačiau visi kiti rodikliai didėjo. Turtas padidėjo 53 427 Lt., nuosavas kapitalas 421 Lt., o grynasis rezultatas 1 204 Lt.

Apibendrinant 2007-2014 metų horizontalią analizę, galima teigti, kad labiausiai kito veiklos pelno rodiklis. Šio rodiklio kaitai, didžiausią įtaka turėjo vienai akcijai tenkančio pelno kitimas, skolų bei pardavimų kitimas.

Atlikus pelno (nuostolio) ir balanso vertikalią analizę, galima teigti, jog bendrovė vietoj to, kad mažinti veiklos sąnaudas, didina savininkų nuosavybę. To pasekoje, pardavimai yra dideli, tačiau tai neturi didelės reikšmės, nes labai didelės sąnaudos. Dėl to, veiklos pelnas nėra labai aukštas. Taip pat, didėja paskolų skaičius.

Pernelyg aukštas CR, gali signalizuoti, kad įmonė neefektyviai panaudoja turtą, tačiau jei CR būtų žemas, tai galima manyti, jog įmonė susidūrė su likvidumo ir mokumo problemomis.

„Pagerinti“ CR rodiklį, gali nenurašytos nelikvidžios atsargos ir skolos, todėl CR reikėtų vertinti kartu su IVT ir ART.

Skubaus likvidumo rodiklis (QR) parodo kiek trumpalaikių įsipareigojimų iš trumpalaikio turto atėmus atsargas bendrovė padengtų. Atsargos yra mažiausiai likvidus trumpalaikis turtas, todėl šis rodiklis „griežtesnis“ analizuojant likvidumą ir lyginant su einamuoju likvidumu. „Auksinė taisyklė“: 1:1

Iš tiesų, šis rodiklis yra griežčiausias iš likvidumo rodiklių. Šis rodiklis nėra labai naudojamas, kaip prieš tai minėti, todėl neturi šakos vidurkio duomenų. Pažvelgus į mūsų nagrinėjamos bendrovės ALR rodiklį, galime pastebėti, kad jis yra ganėtinai mažas.

Grynasis apyvartinis kapitalas (NWC) naudojamas absoliutiniu dydžiu skirtingais bendrovės laikotarpiais, tačiau netinka bendrovės lyginti tarpusavyje.

Šis rodiklis, parodo apyvartinio kapitalo dydį ir mūsų atvėju jis yra virš 50 000 tūkst. Lt. Taip pat, šis rodiklis naudojamas įmonės plėtrai finansuoti, todėl šis rodiklis turi būti teigiamas. Kaip matome iš gautų duomenų, bendrovė šią sąlygą tenkina.

Apskaičiavus bendrovės 2014 metų likvidumo rodiklius, galime daryti išvadas, kad bendrovė neefektyviai panaudoja turtą ir turi mažai atsargų. Šios problemos gali sukelti finansinių problemų. Tokių kaip, paskolų apmokėjimo ar padengiant sukauptas sąnaudas.

Veiklos arba veiklos efektyvumo rodikliai parodo, kaip greitai įmonės nepiniginis turtas virsta pinigais.

Atsargų apyvartumas (IVT) parodo kiek efektyviai realizuojamos bendrovės atsargos.

Mūsų apskaičiuoti rodikliai IVT ir IVD parodo kaip greitai atsargos virsta pardavimais.Mūsų atveju IVT yra labai žemas ir tai gali signalizuoti neefektyvią veiklą, mažą paklausą, augančias atsargas ir nuostolius. Jei IVT yra aukštas, tai gali reikšti, kad nepakankamai atsargų ir prarastos pardavimų pajamos.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 8282 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4350 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • Ab „Kauno energija“ finansinė analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Ab „Kauno energija“ finansinė analizė. (2016 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-kauno-energija-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 00:19
×