AB „Kauno energija“ kapitalo struktūros analizė


Finansų laboratorinis darbas. AB Kauno energija kapitalo struktūros analizė. Laboratorinis darbas Nr. Kapitalo struktūros analizė. AB Kauno energija Balansai Balanso straipsnis Kapitalas ir rezervai , tūkst. Ilgalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikiai įsipareigojimai Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso AB Kauno energija “ Pelno – Nuostolio atsakaitos. Kitos veiklos pajamos. Veiklos sąnaudos. Veiklos pelnas. Finansinės veiklos sąnaudos - grynasis rezultatas. Pelnas prieš mokesčius. Pelno mokestis. Grynasis pelnas. Bendras lyginamasis svoris , proc. Dalinis lyginamasis svoris , proc. Nuosavo kapitalo iš viso 116627 Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų iš viso 47415 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.


AB „Kauno energija“ kapitalas nagrinėjamu laikotarpiu (2008 – 2010 m.) išaugo. Šį padidėjimą lėmė pagrinde gana žymus bendrovės akcinio kapitalo padidėjimas, nes buvo vykdoma paprastųjų akcijų emisija bei padidinti rezervai. Akcinės bendrovės ilgalaikiuose įsipareigojimuose padidėjo ilgalaikės finansinės skolos, o tai parodė, kad įmonė buvo linkusi lizingu skolintis ir skolinosi vis daugiau. Taip pat apskaičiuotas skolos-nuosavybės koeficientas leido daryti prielaidą, jog įmonei sunku finansuotis iš savų lėšų, tad jai tenka skolintis. Analizuojamuoju laikotarpiu kapitalo pelningumo koeficientas yra labai mažas, t.y. vienam kapitalo litui praktiškai netenka jokio pelno (2010 m. 0,009 Lt). Taigi, įmonė visiškai neuždirba grynojo pelno. Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis taip pat yra labai mažas, nuo 0,04 iki 0,01.

AB „Kauno energija“ kapitalo struktūros analizė. (2014 m. Gruodžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-kauno-energija-kapitalo-strukturos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 00:03