AB Kauno energija santykinė finansinė analizė


Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali AB “Kauno energija” analize. Vertikali analize. Santykinių rodiklių analizė. Kapitalo struktūra. AB „Kauno energija“ kapitalo kaina. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo objektas – AB „Kauno energija“ 2012 – 2014 m. finansinė atskaitomybė.

Darbo tikslas – atlikti AB „AB „Kauno energija“ finansinę analizę 2012 – 2014 m.

Darbo uždaviniai:

Trumpai pristatyti OMXV biržoje listinguojamą įmonę ir jos atstovaujamą ūkio šaką;

Atlikti įmonės 2012-ųjų, 2013-ųjų ir 2014-ųjų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų horizontalią, vertikalią ir santykinę finansinių rodiklių analizę;

Pagal pasirinktas prielaidas parengti finansinių ataskaitų prognozes trims metams į priekį, prielaidas pagrįsti;

Atlikti įmonės kapitalo struktūros analizę, apskaičiuoti veiklos bei finansinį svertus (laipsnius);

Nustatyti vidutinę svertinę kapitalo kainą (kaštus) (skolinto kapitalo kaina (kaštai) = 4%).

Darbo metodai: dinaminis ir lyginamųjų svorių skaičiavimo metodas, finansinių ataskaitų vertikali ir horizontali analizė, santykinių rodiklių analizė, duomenų lyginimo metodas, bei grafinis duomenų pateikimas.

Trumpalaikis turtas svyravo ir neturėjo tokios aiškios tendencijos augti kaip ilgalaikis turtas. 2013 metais jis smuko 25,25 procentais, tačiau 2014 metais jau išaugo 7,92 procentais.

Visais analizuojamais metais ilgalaikis turtas sudarė daug didesnę turto dalį negu trumpalaikis turtas.

Nuosavas kapitalas visais metais kito labai nežymiai. Visais metais augo, tačiau pokytis buvo tik apie vieną procentą. Šis pokytis atsirado dėl išaugusio įstatymo numatyto rezervo. Nors rezervai ir išaugo kelis kartus ( nuo 1307 lt 2012 metais iki 7187 lt 2014 metais) visgi jie sudaro tik mažą nuosavo kapitalo dalį, todėl reikšmingos įtakos nuosavo kapitalo pokyčiui vis tiek neturėjo.

Pardavimo pajamos turėjo tendenciją mažėti. 2013 metais smuko 18,48 proc. ,o 2014 metais 12,30 proc. Tai nėra labai geras ženklas įmonei, tačiau tai buvo kompensuota tuo, kad mažėjo ir įmones AB „Kauno energija“ pardavimų savikaina. 2013 metais savikaina krito 21,21 proc. , o 2014 metais dar 10,46 proc.

Pardavimo pajamos susideda iš pardavimo savikainos bei bendrojo pelno (nuostolio). 2012 metais pardavimo savikainos lyginamasis svoris buvo 98,13proc. Kitos sąnaudos sudaro daug mažesnę dalį nuo paradavimo pajamų. Reikšmingiausios buvo veiklos sąnaudos, kurios sudaro 8,04 proc. 2014 metais. Kaip matome įmonė dirba nenuostolingai , nes 2014 metais turėjo pelno nors jis sudaro tik 1,12% nuo pardavimo pajamu.

Visais metais ilgalaikis turtas sudaro didžiąją dalį viso turto. Atitinkamai ilgalaikio turto lyginamasis svoris 2012 metais buvo 78,25 proc., 2013 metais 88,73 proc., 2014 metais 84,31 proc. Trumpalaikio turto lyginamasis svoris 2012 metais buvo 21,74 proc., 2013 metais 16,26 proc., 2014 metais 15,68 proc..

Ilgalaikio turto didžiąją dalį visais metais sudarė:

Galima pastebėti, kad nuosavas kapitalas lyginant su 2012 metais santykinai išaugo. Nors nuosavas AB „Kauno energija“ kapitalas visais metais buvo beveik toks pat santykio pokytį lėmė ženkliai sumažėję įsipareigojimai (reikšmingiausią dalį sudarė sumažėjusios skolos tiekėjams ir sumažėjusios dotacijos).

Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas : šio rodiklio saugi riba yra 1,5 (kai kurie šaltiniai nurodo 2). Rodiklio saugumo slenkstis yra 1,2, t.y. jis negali būti mažesnis negu 1,2. Jei yra mažesnis nei 1, vadinasi įmonė gali neįgyvendinti savo trumpalaikių įsipareigojimų, tačiau jeigu šis rodiklis didesnis kaip 4-5, tai gali reikšti, kad įmonė nesugeba efektyviai panaudoti turimo turto. AB „Kauno energija“ atžvilgiu visais metais šis rodiklis buvo mažesnis 1,5. Tai rodo , kad įmonei gali kilti problemų vykdant įsipareigojimus, gali byloti apie prastą finansinę padetį.

  • Microsoft Word 495 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 38 puslapiai (5363 žodžiai)
  • Universitetas
  • X
  • AB Kauno energija santykinė finansinė analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
AB Kauno energija santykinė finansinė analizė. (2016 m. Kovo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-kauno-energija-santykine-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 22:13
×