Ab „Kauno grūdai“ socialinė atsakomybė


Įvadas. Įmonės socialinės atsakomybės samprata ir raiška. Ab „Kauno grūdai“ socialinės atsakomybės aplinkosaugoje analizė. Bendrovės charakteristika. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Įmonių socialinės atsakomybės idėja, kuria grindžiamas pasaulinis susitarimas dar tik skinasi kelią Lietuvos įmonėse, o klestinčios vakarų šalių įmonės kasdien demonstruoja naujas socialiai atsakingo verslo iniciatyvas, savo veiklą grįsdamos aplinkosaugos, personalo ugdymo, skaidrumo ir kitais naujais principais. ĮSA didina įmonių vertę įvairiais aspektais: padeda sumažinti išlaidas, pritraukti daugiau investicijų, veiksmingiau spręsti įvairius klausimus, problemas, pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus. Socialiai atsakingas verslas yra įmonės indėlis į darnią plėtrą, t.y. ekonomikos augimą bei aplinkosaugą. Sparčiai augant vartotojiškumui siekiama jį patenkinti, iš to seka, kad vis daugiau išnaudojama gamtos išteklių, o pašaliniai gamybos produktai išskiriami į aplinką. Visa tai ir dar kiti globalizacijos padariniai turi tiesioginę, kartais ne plika akim pastebimą žalą visuomenei ir aplinkai. (R.Česynienė ir M. Neverkevič, 2009, p. 261)

Šiame skyriuje atlikta analizė AB „Kauno grūdai“ įmonėje, joje vykdomos bei plėtojamos socialinė atsakomybė aplinkosaugoje. AB „Kauno grūdai“ logotipas pateikiamas 2.1 paveiksle.

1955 m. Kauno elevatorius rekonstruotas į kombinuotųjų pašarų gamyklą dėl gyvulininkystės ūkių plėtros ir atsiradusio pašarų poreikio. Praėjus mažiau nei dešimtmečiui (1963 m.) Kauno miesto ir rajono malūnams pastatytas naujas elevatorius.

1999 m. įsigyta akcinė bendrovė „Zelvė“.

2011 m. įsigytas akcinės bendrovės „Šlaituva“ kontrolinis akcijų paketas. Nauja džiūvėsių veikla susijusi su Miltų verslo plėtra.

Diegiant naujas aplinką tausojančias technologijas, siekiama kuo mažiau teršti orą, dirvožemį, vandens telkinius, kelti kuo mažiau triukšmo. Dar vienas itin svarbus darnios plėtros principas – efektyvus gamtinių išteklių naudojimas: poveikis orui, vandeniui, triukšmo lygis.

Tyrimui atlikti pasirinkta patalpinti anketą internete. Tokiu būdu galima greičiausiai surinkti informaciją apie žmonių nuomonę. Anketa sudaryta iš 14 klausimų, kurioje pasiteirauta apie dalyvių amžių, socialinę padėtį ir korespondentų supratimas apie socialinę atsakomybę, bei AB „Kauno grūdai“ aplinkosauginę veiklą. Tyrimui išsiaiškinti naudojami ir įmonės dokumentai.

Aplinkos būklės rodikliai yra labai svarbūs vertinant darnią transporto plėtrą Lietuvoje, nes transporto sektorius yra vienas iš didžiausių aplinkos taršos šaltinių. Kaip rodo išmetamų šiltnamio dujų kiekio statistiniai rodikliai, transporto sektoriaus emisija ir jo dalis bendrame taršos kiekyje nuo 2000 m. kasmet nuolat didėjo. Tai parodo vis didėjantį neigiamą transporto sektoriaus poveikį aplinkai, kurį galima paaiškinti didėjančiomis vežimų apimtimis ir ne taip sparčiai plėtojamomis mažiau aplinką teršiančiomis technologijomis.

Įmonei „Kauno grūdai“ prekių transportavimas yra labai svarbus, be ko negalėtų vykdyti savo veiklos. Todėl įmonė savo veikloje numačius pagrindinius darnaus transporto plėtojimo tikslus. AB „Kauno grūdai“ teikia pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiam transportui, daugiau naudoja alternatyvių ir aplinką mažiau teršiančių degalų, kurių dėka mažina neigiamą poveikį aplinkai.

Aplinkos apsaugos veikla organizacijoje siejama su teisinių reikalavimų atitiktimi ir vertinama kaip papildomos išlaidos. Pagal standartus aplinkos apsaugos veiksmingumo reikalavimus sudaro taršos prevencija, nuolatinis gerinimas aplinkos, išteklių panaudojimas, energija, bei žaliavos.

  • Sociologija Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 250 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2918 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rūta
  • Ab „Kauno grūdai“ socialinė atsakomybė
    10 - 5 balsai (-ų)
Ab „Kauno grūdai“ socialinė atsakomybė. (2015 m. Birželio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-kauno-grudai-socialine-atsakomybe.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:37
×