AB Kauno Švara finansinė analizė


Įvadas. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Turto iš viso diagrama procentais. Materialaus turto diagrama procentais. Trumpalaikio turto diagrama procentais. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų diagrama procentais. Nuosavo kapitalo diagrama procentais. Įsipareigojimų diagrama procentais. Turto iš viso diagrama litais. Ilgalaikio materialaus turto diagrama litais. Trumpalaikio turto diagrama litais. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų diagrama litais. Nuosavo kapitalo diagrama litais. Įsipareigojimų diagrama litais. Pelno nuostolio grafikas litais. Pelningumo rodiklių diagrama. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodiklių diagrama. Likvidumo (mokumo) rodiklių diagrama. Įsiskolinimo rodiklių diagrama. Išvados.


Įmonės turto struktūros analizė rodo, kad 2014 metais ilgalaikis turtas sudarė 47, 9 %, 2013 metais 53 %, 2012 metais 53 %, o trumpalaikis turtas 2014 metais - 52,1%, 2013 metais 47,1 %, 2012 metais 40,6 %. Trumpalaikio turto struktūra kas met augo. Ilgalaikis turtas lyginant nuo 2012 metų kasmet mažėja. Nematerialus turtas nors ir nežymiai, tačiau kiekvienais metais auga, tuo tarpu materialus turtas lyginant nuo 2012 metų kasmet mažėja. Visais metais trumpalaikio turto struktūroje, didžiausią dalį turėjo per vienerius metus gautinos sumos.HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ

Iš pelno nuostolio analizės matosi, kad pardavimo pajamos kiekvienais metais augo. Prekių savikaina kiekvienais metais mažėjo tai įtakojo, kad įmonė kiekvienais metais sėkmingai mažino veiklos sąnaudas. Tačiau įmonė kiekvienais metais patiria nuostolių dėl finansinės ir investicinės veiklos. Nepaisant visų neigiamų rodiklių įmonė užsiima finansiškai pelninga veikla. Kiekvienais metais įmonės grynasis pelnas auga. 2014 m. 7549347 Lt. 2013 m. 2087680, 2012m. 1196416 Lt.

Bendras pelningumas ypač išaugo 2014 metais 9, 5 % daugiau nei 2013 metais. Veiklos pelningumas ir grynasis pelningumas taip pat didėja nuo 2012 iki 2014 metų. Nuosavas kapitalas per trejus metus išaugo nuo 5,1 % iki 23, 6 %. Grynasis pelningumas 2013 metais išaugo tik 1,5% lyginant su 2012 metais, tačiau 2014 metais rodikliai ženkliai pasikeitė grynasis pelningumas paaugo net iki 23,6 %, o tai yra 10,6% daugiau nei 2013 metais. Visi rodikliai 2013 metais lyginant su 2012 metais keitėsi nežymiai tik keleta procentų. Tuo tarpu 2014 metais rodikliai keitėsi ne keletą, o praktiškai dešimtimis procentų.

Jei bendrasis likvidumo rodiklis yra nuo 1,2 iki 2, tai reiškia, kad įmonė yra moki, jei rodiklis sidesnis nei 2, 5 tai reiškia, kad įmonė yra nemoki. Šios įmonės likvidumo rodiklis siekė nuo 1, 4- 2 kartų, tai reiškia, kad mūsų analizuojama įmonė yra moki. Tačiau 2014 metais šis rodiklis išaugo iki 2 kartų, todėl įmonei reikėtų ieškoti sprendimo, kaip šį rodiklį mažinti.

Bendrasis skolos rodiklis negali siekti daugiau nei 0, 7. Jei šis rodiklis yra viršyjamas įmonė yra laikoma nemoki. Mūsų analizuojamos įmonės atvėju šis rodiklis siekė nuo 0, 06- 0, 09 tai yra labai geras rodiklis ir įmonė yra laikoma moki. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas turi būti nuo 0,2- 0,4. Mūsų tyriamos įmonės šis rodiklis visus trejus metus išeilės siekė 0, 3, tai reiškia, kad įmonė yra moki. Skolos ir nuosavybės santykis vertinamas labai gerai, jei jis siekia ne daugiau kaip 0, 3. Mūsų įmonės rodiklis siekė nuo 0,5 iki 0, 7 toks rodiklio koeficientas yra vertinamas gerai.

Pagal diagramos duomenis matome, kad įmonėje ilgalaikis turtas turi tendenciją mažėti. 2012 metais jis sudarė 59,4 % tuo tarpu 2014 metais jis sudarė 47, 9 % ilgalaikio turto. Tuo tarpu trumpalaikis turtas kasmet auga. 2012 metais jis sudarė 40,6 %, o 2014 metai jo procentinė dalis siekė 52,1 %.

Iš diagramos matome, kad įmonėje didžiausią dalį materialaus ilgalaikio turto sudaro mašinos ir įrengimai. Po panašiai procentų sudaro pastatai ir statiniai taip pat kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai. Turto procentinė dalis svyruoja netendencingai. Pavyzdžiui 2012 metais pastatai ir statiniai sudar4 24,9 %, 2013 metais turtas sumažėjo iki 48,1 %, o 2014 metais vėl išaugo iki 23,8 %.

  • Finansai Analizė
  • Microsoft Word 93 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (3738 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • AB Kauno Švara finansinė analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
AB Kauno Švara finansinė analizė. (2017 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-kauno-svara-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 11:36
×