AB „Klaipėdos nafta“ finansinė analizė


Įvadas. Praktinė dalis. Įmonės pristatymas. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) analizė. Balanso ataskaitos prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. AB „Klaipėdos nafta“ mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo (turto apyvartumo) rodikliai. Bankroto prognozavimo modeliai. Koreliacinė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo objektas: AB „Klaipėdos nafta“ 2013 - 2015 metų finansinė analizė.

Atlikti santykinę finansinių rodiklių analizę ir palyginti juos su šakos rodikliais.

Iš horizontaliosios balanso analizės matome, kad visas bendrovės turtas 2013 – 2015 m. didėja. 2015 m., lyginant su 2014 m. jis padidėjo 16869 tūkst. Eur (7,60%). Tai galėjo lemti padidėjęs atsargų kiekis akcinio kapitalo dalies padidėjimas. Įsipareigojimai bendrovėjė nuo 2013 m. iki 2014 m. padidėjo 14907 tūkst. Eur (46%) dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo įgyvendinimo, tačiau 2015 m. įsipareigojimai sumažėjo 5214 tūkst. Eur (11%). Nuosavas kapitalas 2014 m. lyginants su 2013 m. sumažėjo 2496 tūkst. Eur (1,4%), tačiau 2015 m. jis padidėjo net 22089 tūkst. Eur (12,6%), vadinasi bendrovei negresia rizika neįvykdyti įsipareigojimų.

Atlikta AB „Klaipėdos nafta“ balanso horizontali analizė parodė, kad daugeliui pagrindinių balanso straipsnių nagrinėjamu laikotarpiu būdinga didėjimo tendencija. Per šiuos metus buvo įgyvendinama nemažai planų, o didžiausiu projektu laikomas SGDT terminalas, kuris atvėrė galimybes atsirasti gamtinių dujų rinkai Lietuvoje. Šiuo metu bendrovė gauna pagrindines pajamas iš šio projekto.. Projektui pradėtos kaupti lėšos nuo 2013 metų, todėl matome kad įsipareigojimai 2014 m. lyginant su 2013 m. padidėjo (46,1%), tačiau 2015 metų bendrovė mažina savo skolas. Bendrovė laiku pastatė SGD terminalo funkcionavimui reikalingą infrastruktūrą bei laiku ir sėkmingai pradėjo šio terminalo eksploataciją.

Atlikus AB ,,Klaipėdos nafta" 2013-2015 metų finansinių rodiklių horizonalią pelno (nuostolių) analizę matome, kad pardavimų pajamos nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo. Didžiausias padidėjimas matomas 2015 m., kuomet pardavimų pajamos lyginant su 2014 m. padidėjo net 69930 tūkst. Eur (175,8%). Pajamų augimui įtakos turėjo 8 proc. daugiau gautos pajamos iš krovos, o tai labai svarbus pokytis, nes pajamos už naftos produktų perkrovimą sudaro 97% bendrovės pagrindinės veiklos pajamų.

2014 metais bendrovei buvo išbandymų laikotarpis. Bendrovei teko įveikti ne tik pagrindinės veiklos - naftos produktų krovos - rinkos iššūkius, bet ir užtikrinti sklandų SGDT projekto plėtojimą. Kadangi bendrovė iš naftos produktų perkrovimo paslaugų uždirba daugiau nei 90% savo pardavimo pajamų, sumažėjo kitos pajamos, susijusios su perkrovimu. Grynojo pelno sumažėjimą 2014 m. lyginant su 2013 m. 1794 tūkst. Eur (16,2%) lėmė mažesnės naftos produktų krovos ir saugojimo pajamos bei mažėsnės kitos pajamos, susijusios su krova. Atitinkamai didėjo veiklos sąnaudos ir mažėjo finansinės veiklos pelnas, o tai lėmė grynojo pelno sumažėjimą. Tačiau 2015 m. grynasis pelnas, lyginant su 2014 m. padidėjo 1794 tūkst. Eur (19,3%). Pelno augimą lėmė tai jog buvo atsisakyta tarpininkų paslaugų, pradėta dirbti tiesiogiai su krovinių savininkais bei buvo gaunamos papildomos pajamos iš didesnių krovos tarifų, įgyvendinti struktūriniai pertvarkymai komercijos srityje, kurie taip pat davė papildomų pajamų už naftos produktų likučių tvarkymą.

Taigi išanalizavus AB „Klaipėdos nafta" 2013-2015 atliktą horizontalią pelno (nuostolių) analizės metų pokyčius, galima teigti, kad nepaisant susiklosčiusių nepalankių aplinkybių naftos produktų rinkose, bendrovės grynasis pardavimų pelningumas didėja ir norint, kad jis toliau didėtų, įmonei reiktų mažinti pardavimų savikainą, visas veiklos sąnaudas ir didinti pardavimų apimtis. Manoma, kad su laiku skolos mažės, o pardavimai ir grynasis pelnas augs būtent dėl SGDT projekto.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 192 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 51 puslapis (9079 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintarė
  • AB „Klaipėdos nafta“ finansinė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
AB „Klaipėdos nafta“ finansinė analizė. (2017 m. Rugsėjo 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-klaipedos-nafta-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 12:07
×