AB Lesto ekonomikos kursinis


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės aplinka. Įmonės charakteristika. Paslaugos rinka. Įmonės ištekliai ir jų vertinimas. Gamybiniai ištekliai. Darbuotojų skaičius ir struktūra. Įmonės turtas ir jo struktūra. Finansiniai ištekliai ir jų struktūra. Gamybos kaštai. Įmonės veiklos efekto ir efektyvumo vertinimas. Įmonės veiklos ekonominis efektyvumas ir jo kitimas. Įmonės veiklos tobulinimo galimybės. Priedai.

Temos aktualumas. Pasirinkta įmonė AB „Lesto“ yra Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius. Ji yra pripažinta Lietuvoje ir yra gavusi ne vieną apdovanojimą ir nominaciją, todėl galima spręsti, kad įmonėje dominuoja daug vertybių nuo bendradarbiavimo ir pagarbos iki pozityvumo, pasišventimo ir inovatyvumo – siekio nuolat tobulėti. Todėl pagrindinis mūsų tikslas būtų išnagrinėti įmonės aplinką ir atlikti analizę norint įvertinti AB „Lesto“ veiklos efektyvumą, remiantis tam tikrais ekonominės analizės metodais. Atlikus veiklos efektyvumo analizę, išskirti įmonės problemines sritis, pateikti pasiūlymus kaip problemos gali būti sprendžiamos.

Tyrimo metodai: Literatūros šaltinių teorinė analizė, finansinių ir statistinių duomenų rinkimas, lyginimas, sisteminimas ir apibendrinimas, santykinių rodiklių palyginimas ,grafinis vaizdavimas.

Tyrimo laikotarpis: Analizuojami 2010-2012 metai.

Vienas iš monopolijos atsiradimo būdų – kelių gamintojų susijungimas. Tokiu atveju, kai įstatymai nedraudžia, tai keletas gamintojų (pardavėjų) susijungia į vieną firmą ir tokiu būdu gali pakelti prekių kainą bei padidinti gaunamą pelną. Čia galima paminėti Lietuvos elektros ūkį, kuriame „Vakarų skirstomieji tinklai“ ir „Rytų skirstomieji tinklai“ susijungė į AB „Lesto“. Susijungimai gali būti horizontalūs ir vertikalūs. Horizontalius susiliejimus apima įmones, kurios gamina panašias prekes. Susijungus keliems gamintojams, sujungiama ir jų rinkų galia. Buvę konkurentai išnyksta, galima didinti kainas ir mažinti produkcijos kainas. Vertikalūs susijungimai vyksta tarp įmonių, kurios perka viena iš kitos išteklius arba parduoda viena kitai produktus. Monopoliniai susijungimai turi prasmę pajamų didinimo aspektu. Vertikali integracija sudaro galimybę apriboti tos pačios produkcijos gamintojų įėjimą į rinką.

Kaip jau minėjome šiuo metu „Lietuvos energijos“ grupė aptarnauja daugiau kaip 1,609 mln. elektros vartotojų visoje Lietuvoje, dujas tiekia daugiau kaip 560 tūkst. klientų. Įmonė taip pat teikia įvairias paslaugas gyventojams ir verslui užsienyje. Visi šie elektros energijos vartotojai yra skirstomi į tris grupes: buitiniai, nebuitiniai vartotojai, kurių objektų leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau bei nebuitiniai vartotojai, kurių objektų leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW. LESTO klientas yra naujasis buitinis ar nebuitinis vartotojas, gamintojas ar esamas vartotojas, pageidaujantis susimažinti leistinąją naudoti galią, naujasis arba esamas vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo, pageidaujantis iškelti operatoriui priklausančius elektros įrenginius.

Nagrinėjant įmonės socialinę – kultūrinę aplinką, pastebėta, kad verslo aplinkoje AB „Lesto“ siekia palaikyti skaidrius santykius su visais rinkos dalyviais – klientais, partneriais, rangovais, investuotojais. Akcinėje bendrovėje „Lesto“ netoleruojami jokie žmogaus teisių pažeidimai, pasisakoma prieš bet kokią diskriminaciją ir priverstinį ar vaikų darbą, už sąžiningą bei skaidrią darbo užmokesčio politiką, laikomasi viršvalandinį darbą ir darbo laiko trukmę reglamentuojančių įstatymų, gerbiama darbuotojų teisė į poilsį ir netoleruojamas bet kokios rūšies priekabiavimas ar smurtas. Taip pat siekiama vykdyti harmoningą plėtrą, rūpinasi taršos prevencija ir įgyvendina priemones, mažinančias energetikos objektų įtaką žmonėms ir gamtai, skatina sąnaudas ir taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą. LESTO rūpinasi atliekų tvarkymu – su atliekų tvarkymo įmonėmis yra pasirašytos atliekų surinkimo sutartys. 2012 m. surinkėjams buvo perduota 150 tonų (2011 m. – 175 t) eksploatuoti nebetinkamos elektros įrangos. Siekiant mažinti sunaudojamo popieriaus kiekį ir dokumentų valdymo kaštus, AB „Lesto“ įdiegta elektroninė dokumentų valdymo sistema, kurioje visi dokumentai archyvuojami elektroniniu būdu. Tarpinės ar metinė veiklos ataskaita bei socialinės atsakomybės ataskaitos rengiamos tik elektroniniu formatu.

Apžvelgiant naujųjų technologijų vertinimą, pirkėjai ir vartotojai, įvertinę teikiamų paslaugų kokybę, teikia pirmumą AB „Lesto“ teikiamoms paslaugoms, kadangi įmonės paslaugos teikiamos modernia įranga bei pasiekia atokesnius Lietuvos kampelius. Taip pat didėjant kompiuterių bei interneto vartotojų grupei, analizuojama bendrovė gali pristatyti produkciją plačiajai visuomenei per individualią įmonės interneto tinklalapį bei plečiant reklamą kibernetinėje erdvėje. Modernizuodama ir plėsdama elektros ūkį, kurio didžiosios dalies amžius – daugiau nei 30 metų, AB „Lesto“ investuoja į aplinkai nekenksmingas modernias technologijas. Pasenę, nusidėvėję galios transformatoriai keičiami tyliau veikiančiais, o mažai apkrauti transformatoriai keičiami mažesnės galios, siekiant efektyviau naudoti turimą turtą ir sumažinti patiriamus energijos netekimus. Seni indukciniai elektros apskaitos prietaisai keičiami naujais elektroniniais.

Apibendrinus galima išskirti šias pagrindines įmonės „Lesto“ vertybes:

  • Microsoft Word 357 KB
  • 2015 m.
  • 25 puslapiai (4996 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gabrielė
  • AB Lesto ekonomikos kursinis
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
AB Lesto ekonomikos kursinis. (2015 m. Kovo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lesto-ekonomikos-kursinis.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 14 d. 18:40
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo