AB Lesto įmonės veiklos planavimas ir organizavimas


Įvadas. AB „Lesto“ charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės ir strateginiai tikslai. Produktų asortimentas. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai ir jų dinamika. AB lesto aplinkos veiksnių analizė. AB LESTO išorinės (PEST) aplinkos analizė. AB LESTO vidinės aplinkos analizė. AB lesto ssgg analizė.


Kiekviena bendrovė, nesvarbu, kokios veiklos sferoje ji dirba ar kokios yra apimties, siekia išlikti pelningai dirbanti ir patraukli vartotojams. O šių dienų sąlygomis, bene pagrindinė bendrovių problema yra spartūs ir dažnai net neprognozuojami aplinkos pokyčiai, įtakojami tiek vidinių, tiek išorinių veiksnių. Todėl bendrovės turi nuolat palaikyti tokį potencialą, kad galėtų kuo greičiau adaptuotis bei ugdyti naujus įgūdžius ir sugebėjimus, kokių reikalauja susidariusi situacija.

Bendrovės veikla yra griežtai reglamentuojama teisės aktais ir prižiūrima atitinkamų valstybės institucijų. LESTO valdymo organų grupę sudaro - visuotinis akcininkų susirinkimas, 5 narių valdyba ir generalinis direktorius 2 paveiksle aiškiai matoma, kokia vyrauja valdymo struktūra už strateginio plano įgyvendinimą AB LESTO.

/2013 m. gruodžio 31 d. iš bendrovės duomenų nustatyta, kad bendras akcininkų skaičius buvo siekė 7 188. Kiekvienam iš jų priklauso tam tikra dalis paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominalioji vertė lygi 1 Lt.

LESTO misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą grindžia šiomis vertybėmis. Tai:

INOVATYVUMAS – nuolat tobulėjame ir patys inicijuojame pokyčius.

Vertybėmis išreiškiama nuostata, jog nuolat jaučia atsakomybę už savo veiksmus, dirba kartu ir visada siekia geriausio rezultato suinteresuotoms šalims.

Pasak įmonės supanti aplinka keičiasi, keičiasi ir LESTO. Jie teigia, kad yra svarbus veiksnys Lietuvos ūkio vystymuisi, prisiimdami didelę atsakomybę, todėl visada turi būti žingsniu priekyje ir siekti geriausių įmanomų rezultatų. Todėl turi veiklos strategiją, kuri yra svarbiausias 2014–2020 m. planavimo dokumentas, nubrėžiantis įmonės siekius ir ateities perspektyvas. Įmonės vertės didinimo siekia dirbdami trimis strateginėmis kryptimis:

Užtikrindami elektros energijos vartotojų interesus ir didindami jiems sukuriamą pridėtinę vertę. Įmonė siekia išlaikyti aukštą klientų pasitenkinimo lygį. Klientams teikiamų paslaugų kokybės ir patogumo gerinimas yra LESTO prioritetas ir dar neišsemta galimybė.

Skirti kaip ir iki šiol, taip ir artimiausius metus veiklos efektyvumui didžiausią dėmesį. Tai ne tik leidžia sumažinti patiriamas išlaidas, bet ir užtikrinti geresnes teikiamas paslaugas ir aptarnavimą klientams, skirstomojo tinklo funkcionavimą, sklandžiau organizuoti įmonės darbą.

LESTO produktų asortimento pasirinkimo kaip daugelis bendrovių neturi. Kadangi bendrovė užsiima elektros energijos persiuntimu skirstomaisiais tinklais. Jos vienintelis produktas yra elektros energija, kuri yra persiunčiama ar parduodama.

AB LESTO produkto kiekinė ir vertinė išraiška ir jų dinamika

Kadangi elektros reikia visiems todėl galima teigti, kad AB LESTO vartotojai visi žmonės. Parduodamos ir persiuntamos elektros energijos vartotojus sudaro fiziniai (privatūs asmenys sudaro 97 proc.) ir juridiniai (verslo klientai siekia 3 proc.) asmenys. Fiziniai asmenys t.y. mes, gyventojai, sudarome didžiausią dalį LESTO vartotojų. Mažytė dalis gali tik gali įsivaizduoti gyvenimą be elektros suteikiamos šviesos ir elektrinių prietaisų. Privatūs asmenys (gyventojai) elektrą naudoja kiekvieną dieną savo buityje, darbe ir t.t. O verslo (juridiniai) asmenis sudaro įvarios organizacijos, valstybinės ir biudžetinės įstaigos, įvairios švietimo įtaigos, kuriems elektra reikalinga palaikyti veiklą ar tinkamą apšvietimą.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 578 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2540 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • AB Lesto įmonės veiklos planavimas ir organizavimas
    10 - 5 balsai (-ų)
AB Lesto įmonės veiklos planavimas ir organizavimas. (2016 m. Gegužės 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lesto-imones-veiklos-planavimas-ir-organizavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 15:45
×