AB „Lesto“ socialiai atsakinga veikla


Ekonomikos referatas.

Akcinės bendrovės „Lesto“ vykdomas socialiai atsakingas verslas. Įmonės etikos kodeksas. Japonijos verslo etiketo ypatumai. Išvados. Literatūra. Priedas.


Įmonės socialinė atsakomybė labai svarbi vykdant socialiai atsakingą verslą. Kompanijos vykdydamos socialiai atsakingą veiklą į savo vidinius procesus ir išorinius santykius savanoriškai integruoja aplinkosaugos, socialinius ir skaidraus verslo principus. Visuomenei yra svarbu, kad organizacijos būtų atsakingos už savo veiksmus, kurie siejasi su žmonėmis, bendruomenėmis ir aplinka, o neigiama verslo įtaka būtų pripažįstama bei atlyginama žala. Neatsižvelgimas į socialinę atsakomybę, organizacijoms tampa konkurencingumo praradimo aspektu tiek dabartiniu metu, tiek ateityje, o socialiai atsakingo verslo principų laikymasis leidžia užtikrinti sėkmę įmonėms.

Darbo tikslas – išanalizuoti AB „Lesto“ socialiai atsakingą veiklą.

Darbo uždaviniai:

Pateikti socialiai atsakingos įmonės principus bei ,,Lesto“ bendrovės vykdomą socialiai atsakingą veiklą;

Pagrįsti etikos kodekso svarbumą ir sudaryti „Lesto“ etikos kodeksą;

Charakterizuoti Japonijos verslo etiketo ypatumus.

Atsakomybė – asmens, žmonių grupės, institucijos įsipareigojimas atsakyti už padarinius, sukeltus jų poelgio, sprendimų ar įsitikinimų. (2,10) Įmonių socialinė atsakomybė arba kitaip atsakingo verslo koncepcija yra esminė darnios verslo plėtros sąlyga. Sklandžiai ir efektyviai veikianti teisėsaugos sistema, turi užkirsti kelią korupcijai ir su juo susijusiems padariniams. Korupcija – tai asmens papirkimas iš jo siekiant gauti turtinės ar neturtinės naudos. Papirkimu gali būti įvairios dovanos, pinigai, paslaugos, privilegijos ir kt. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (2002) numato, jog korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

Įmonėms veikiant atsakingai, jokių korupcinės pobūdžio nusikalstamosios veiklos negali būti. Socialiai atsakingos įmonės siekia visapusiškai užkirsti kelią korupcijai, taiko įvairias prevencines priemones prieš ją.

Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

Lietuvoje 2014 metais prie „Pasaulinio susitarimo“ yra prisijungusios 77 įmonės. Tarp jų tokios įmonės kaip: AB „Swedbank“, AB„LESTO“, AB„Lietuvos draudimas“ ir kt. Savo socialinę atsakomybę deklaruojančios ir „Pasauliniu susitarimu“ besivadovaujančios narės pripažįstamos socialiai atsakingos pasauliniu mastu, o tai joms leidžia sėkmingiau įsitvirtinti kitų šalių rinkose; įmonės gerina organizacijos įvaizdį arba prekės ženklą. „Pasaulinis susitarimas“ padeda įmonėms gerinti rizikos valdymą bei iš anksto pasirengti kritinėms situacijoms, taip pat tai puiki galimybė gerinti verslo įmonėms ir organizacijoms keistis patirtimi ir žiniomis apie aktualias verslui problemas.

Taigi, įmonių socialinė atsakomybė remiasi socialiniai, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principais. Socialiai atsakingos įmonės siekia užkirsti kelią korupcijai bei jos padariniams. „Pasaulinis susitarimas“ skatina atsakingą įmonių veiklą bei vadovaujasi 10 principų, kurie remiasi žmogaus, darbuotojų bei aplinkos apsaugos teisėmis ir kova su korupcija.

„Lesto“ - Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius. Pagrindinės bendrovės funkcijos yra elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais, vartotojų poreikių tenkinimas, efektyvus naujų vartotojų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. [4] „Lesto“ įmonė vykdo socialiai atsakingą veiklą. Ji etiškai elgiasi su darbuotojais, klientais, visuomene ir aplinka. „Lesto“ taip pat skatina ir kitas įmones prisijungti prie atsakingo verslo plėtojimo, nes jų nuomone tai yra vienintelis kelias laiduojantis socialinę ir ekonominę gerovę. Visose bendrovės veiklose siekiama tausoti žmogiškuosius bei gamtos išteklius. Atsakingas ir darnus vystymas įmonėje reiškia nuolatinį elektros tiekimą, skatinantį ekonominę ir socialinę plėtrą išsaugant aplinką, veiklos efektyvumo didinimą, darbuotojų ir vartotojų poreikių tenkinimą, siekiant daryti kuo mažesnį poveikį aplinkai. Įmonėje svarbiausia yra efektyviai perduoti elektros energiją, racionaliai ją naudoti, kuo daugiau energijos gaminti iš atsinaujinančių šaltinių bei tausoti gamtos išteklius. „Lesto“ socialiai atsakingos veiklos pagrindas – pozityvios įtakos darymas vartojimo įpročiams, skatinant energetinių resursų tausojimą ir tokiu būdu tausojant aplinką. [5]

  • Ekonomika Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Karina
  • 16 puslapių (3531 žodis)
  • Ekonomikos referatai
  • Microsoft Word 33 KB
  • AB „Lesto“ socialiai atsakinga veikla
    10 - 8 balsai (-ų)
AB „Lesto“ socialiai atsakinga veikla. (2016 m. Balandžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-lesto-socialiai-atsakinga-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 21:48