AB „Lesto“ veiklos ekonominė analizė


Įvadas. Lesto įkūrimas. Teorinė dalis. Organizacijos struktūra. Patriarchalinė struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Mišrioji (štabų) struktūra. Funkcinė struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Viešasis interesas. Ab “Vakarų skirstomieji tinklai“. VST Privatizavimas. Akcijinės Bendrovės „VST“ Valdymo Struktūra. Lesto struktūra. Strateginės žmogiškųjų išteklių vadybos metodologija. Lesto valdyba. AB „Lesto“ bendrovės. AB „Lesto“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos veiksnių (PEST) analizė. Ssgg (swot) analizė. lesto“ swot (ssgg) analizė. Darbuotojų motyvacija. Lesto“ darbuotojų motyvacija. Lygių galimybių stebėsena. Išvados. Literatūros sąrašas.

Tikslas. Išanalizuoti AB „Lesto“ veiklos efektyvumą.

Analizuojamas laikotarpis. Analizei atlikti pasirinktas trejų metų laikotarpis, prasidedantis nuo 2010 metų ir baigiant 2012 metais.

Informacijos šaltiniai. Finansinė atskaitomybė: balansas, pelno ir nuostolio ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavybės pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas ir pastabos, veiklos ataskaita.

Organizacijos struktūra – tai struktūra, kuri padeda lengviau ir veiksmingiau siekti organizacijos tikslų, Esmė, kad yra vadovų, padalinių, pavaldinių pavaldumas tam tikriems asmenims.

Yra 4 pagrindinės struktūros:

Vadovas visiems darbuotojams duoda nurodymus, o visi darbuotojai yra pavaldūs vadovui. Tokios struktūros vyrauja nedidelėse įmonėse, jose dirba nedaug žmonių, todėl vadovui lengva duoti nurodymus darbuotojams.

Ši struktūra turi daugiau pavaldumo lygių, nei patriarchalinė. Ji yra viena iš seniausių struktūrų. Aukštesnio lygio vadovams yra pavaldūs žemesnio lygio vadovai. Būdingas vienvaldiškumo principas. Tokioje struktūroje aiškūs duoti nurodymai, nes juos duoda tik vienas asmuo, kuriam ir privaloma vėliau atsiskaityti.

Ši struktūra yra linijinės struktūros atmaina. Tokioje struktūroje yra štabai, kurie tiria problemas, bei kitus klausimus, kai tai yra būtina.

Šioje struktūroje organizacija padalinta į padalinius, jiems yra skiriamos tam tikros užduotys arba pareigos. Padalinio vadovas būna tam tikros srities specialistas, todėl jam užtenka išmanyti tik savo sritį, o kiti padalinio vadovai būna kitos srities specialistais. Padalinio vadovai duoda nurodymus darbuotojams. Šioje struktūroje nėra užduočių dubliavimo. Dažnai tokiose struktūroje padalinio tikslai yra svarbesni už visos organizacijos tikslus. Labai ilga komandų grandinė.

Matricinei struktūrai būdingas dvigubas pavaldumas. Darbuotojas būna pavaldus padalinio vadovui, bei tam tikro projekto vadovui. Ši struktūra yra labai sudėtinga.

4) specifinę organizacijos kultūrą, kuri „suriša“ organizacijos narius būti kartu.

AB „Lesto“ vykdydama savo veiklą remiasi bendradarbiavimo, pagarbos, pasišventimo, pozityvumo ir inovatyvumo vertybėmis, tai reiškia, jog įmonėje vyrauja komandinis darbas, grįstas pagarba kiekvienam žmogui bei aplinkai, o komandos nariai pozityviai žiūri į savo pareigas, nuolat tobulėja. Bendrovės vykdomas tikslas – suteikti patikimą elektros energija kiekvieno prasmingam gyvenimui. Šio tikslo įgyvendinimu, įmonė siekia tapti pavyzdine įmone, kuria pasitikės visuomenė.

AB „Lesto“ pagrindiniai akcininkai yra UAB „Visagino atominė elektrinė“ (82,63 proc.), E. ON Ruhrgas International GmbH (11,76 proc.). Valdymo struktūrą sudaro vadovybė, stebėtojų taryba bei valdyba. LESTO vadovybė sudaryta iš 8 asmenų, o generalinio direktoriaus pareigas atlieka Aidas Ignatavičius. Stebėtojų taryboje dalyvauja trys asmenys, tarybos pirmininkas - Darius Kašauskas. AB „Lesto“ valdyba sudaryta iš 5 narių, valdybos pirmininko pareigas atlieka generalinis direktorius A. Ignatavičius. Sprendimai dėl 4 metams renkamų valdybos narių priimami visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Visų akcininkų teisės yra vienodos.

AB „Lesto“, per pakankamai trumpą bendrovės egzistavimo laiką, jau pripažinta kaip viena iš geriausiai Lietuvą reprezentuojančių įmonių ir pelnė nė vieną apdovanojimą – įmonė keliskart buvo apdovanota kreditų biuro CREDITINFO sertifikatu „STIPRIAUSI LIETUVOJE 2011", už patikimumą, laiku vykdomus finansinius įsipareigojimus; „Baltic Institute of Corporate Governance“ pripažinta kaip geriausiai Lietuvos valstybės valdoma įmonė. 2012 m. „Deloitte“ pripažino LESTO viena iš 500 didžiausių Vidurio Europos kompanijų.

Lietuvos narystė Europos sąjungoje. ES energetikos politikos kontekste pagrindinės Lietuvos iniciatyvos, sutelktos į energetinės izoliacijos panaikinimą sukuriant ES vidaus energijos rinką, reguliacinės aplinkos tobulinimą ir išorinės ES energetikos politikos dimensijos stiprinimą. To bus pasiekta įgyvendinant Baltijos energijos rinkos jungčių planą (BEMIP), formuojant reguliacinę aplinką, reikalingą ES vidaus energijos rinkai sukurti ir jai efektyviai funkcionuoti, taikant tokius pačius aplinkosaugos standartus energijai, pagamintai tiek ES viduje, tiek importuojamai iš ne ES šalių.

  • Microsoft Word 480 KB
  • 2015 m.
  • 34 puslapiai (6525 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • AB „Lesto“ veiklos ekonominė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
AB „Lesto“ veiklos ekonominė analizė. (2015 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lesto-veiklos-ekonomine-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 13:16
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo