AB „Lietuvos dujos“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė


Santrauka. Įvadas. Ab „Lietuvos dujos“ veikla ir literatūros šaltinių. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos apibūdinimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizės būdai. Santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Pardavimų pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Ab „Lietuvos dujos“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB „Lietuvos dujos“ pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „Lietuvos dujos“ pelno (nuostolių) ataskaitos pelningumo rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.

Finansinė informacija reikalinga įmonės valdymui ir efektyviam funkcionavimui. Išsamią ir patikimą informaciją įmonė naudoja ekonominiam darbui planuoti. Pagrindinis finansinės informacijos šaltinis yra finansinė atskaitomybė. Vienas svarbiausių finansinės atskaitomybės uždavinių yra pateikti vartotojams reikalingą informaciją apie įmonės veiklos rezultatus. Tokio pobūdžio informacija pateikiama vienoje finansinės atskaitomybės formų – pelno (nuostolių) ataskaitoje. Kursiniame darbe, pasitelkdama moksline literatūra, išnagrinėjau pelno (nuostolių) ataskaitą, išsiaiškinau, kad šioje ataskaitoje pateikiamos su įmonės veikla per tam tikrą laikotarpį susijusios pajamos ir sąnaudos, bei išvedamas pelnas arba nuostolis. Teorinėje darbo darbo dalyje aptariau pelno (nuostolių) ataskaitos būdus, bei pelningumo rodiklius, o praktinėje dalyje juos apskaičiavau.

Visose įmonėse susiduriama su daugybe ataskaitų, kuriose pateikiama informacija apie įmonės veikos rezultatus. Tokia informacija paprastai išreiškiama pelnu arba nuostoliais ir pateikiama pelno ( nuostolio) ataskaitoje.

Temos aktualumas. Pelno (nuostolių) ataskaita įmonėms yra naudinga tuo, kad iš jos galima sužinoti, kiek įmonė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo pajamų, patyrė sąnaudų ir kaip sekėsi veikla. Taip pat padeda įvertinti įmonės esamą padėtį ir ateities perspektyvas, įmonės vadovams lengviau įvertinti ar optimalūs buvo valdymo sprendimai, įvardinti trūkumus, numatyti jų šalinimo galimybes. Ataskaitų analizės metu atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius, kurių panaudojimas padės padidinti įmonės veiklos efektyvumą, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Darbo objektas – AB „Lietuvos dujos“ 2011-2012m. pelno ( nuostolių) ataskaita.

Darbo tikslas - Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti AB „Lietuvos dujos“ pelno (nuostolių) ataskaitą.

Darbo metodai: Literatūros šaltinių analizė, įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizavimas, įvertinimas ir gautų rezultatų apibendrinimas.

AB „Lietuvos dujos“ apyvarta nuo 2009 m. iki 2011m. tik didėjo ir 2011m. siekė 1840,01 mln.Lt, tačiau 2012m. sumažėjo iki 1703,14 mln.Lt, o 2013m. bendrovės apyvarta dar sumažėjo 170,49 mln.Lt.

Lyginant bendrovės turtą, 2009m. (jis siekė 2551,18 mln.Lt) su 2012m. jis išaugo 377,38 mln.Lt. O nuo 2012m. jis krito ir sumažėjo iki 1050,51 mln.Lt. ir tai sudaro 64,1%.

Bendrovės pelnas vienai akcijai tiek 2009m. tiek 2011m. buvo toks pat – 0,20Lt ir kiekvienais metais vis mažėjo. 2012 m. siekė 0,16Lt, o 2013 m. – 0,13Lt.

Rašydama įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizės kursinį darbą naudojausi kelių autorių literatūrą, internete pateikta informacija ir 3-uoju VAS. Pagrindinės knygos, kuriomis rėmiausi rašydama šį darbą, tai Mickevičiaus J. „Įmonių veiklos analizė‘, Juozaitienės L. „Įmonės finansai: analizė ir valdymas“, Mackevičiaus J. Poškaitės D. „Finansinės ataskaitos“, Mačkevičiaus J., Poškaitės D., Vilio L. „Finansinė analizė“.

Teorinėje dalyje remsiuosi Mackevičiaus J. ir Poškaitės D. (1997) knyga, kurioje plačiai aprašoma horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė, pateikiama pavyzdžių. Ši knyga naudinga tuo, kad konkrečiai aprašoma veiksnių analizė, nulėmusi pelną.

Vertikaliąją ir horizontaliąją pelno (nuostolių) ataskaitos analizę aprašo ir Bagdžiūnienė V. (2005). Autorė lygina pelno sudedamųjų dalių dinamiką, jų kitimą.

Skaičiuojant pelningumo rodiklius, remsiuosi Mackevičiaus J. (2005) knyga, kurioje galima rasti nemažai informacijos apie pelningumo rodiklių analizę. Skaičiuojant pelningumo rodiklius taip pat remsiuosi Mackevičiaus J., Poškaitės D., Vilio L.(2011) knyga. Šios dvi knygos padės man tiksliai apskaičiuoti rodiklius, bet šie autoriai pelningumo rodiklius skirsto į grupes: pardavimo, turto ir kapitalo pelningumo rodikliai.

Darbe taip remsiuosi Kvėdaraitės V. (1997) knyga, kuri padės tiksliai apskaičiuoti įmonės rodiklius, analizuoti rodiklių pasikeitimą bei kitais autoriais.

Pagal Bagdžiūnienę V. pajamos ir sąnaudos apskaičiuojant pelną skirstomos pagal veiklos pobūdį į:

Įprastines. Šios dar skirstomos į pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos pajamos pavyzdinėje pelno (nuostolių) ataskaitoje vadinamos pardavimų pajamomis ir savikaina, o jų skirtumas – bendruoju pelnu. Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos ir sąnaudos, priklausančios nuo įmonės, bet turinčios ne nuolatinį, atsitiktinį pobūdį. Tai įvairūs, reti sandoriai, pavyzdžiui, gamybos šalutinių produktų pardavimai ir pan.

Investicines. Dėl šių pajamų įmonė uždirba pelną ir patiria nuostolius investuodama savo turtą;

Finansines. Jos atsiranda dėl finansinių išteklių naudojimo, pavyzdžiui, užsienio valiutų kurso keitimo;

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 106 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4812 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gintarė
  • AB „Lietuvos dujos“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
AB „Lietuvos dujos“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. (2015 m. Gegužės 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lietuvos-dujos-pelno-nuostoliu-ataskaitos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 16:11
×