AB “Lietuvos Dujos” veiklos analizė


Įvadas. AB „Lietuvos Dujos“ finansinės ataskaitos. Bendrovės balansas. Bendrovės pelno (nuostolio) ataskaita. Įmonės finansinės analizės esmė. Analizės tikslų nustatymas. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Analizės rūšys. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos analizė finansinių koeficientų ir santykinių rodiklių dėka. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Sąnaudų lygio rodikliai ir jų vertinimas. Turto apyvartumo rodikliai ir jų vertinimas. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.

Nei viena stambi bendrovė negali apsieiti be transporto paslaugų, tam tikslui yra nuomuojamos arba agentuojamos transporto priemones, arba bendrovėje yra steigiamas transporto skyrius. Dažnai pasitaiko ir tokių sprendimų kombinacija. Norėdamas nuodugniau išanalizuoti tokių transporto padalinių veiklą didelės bendrovės sudetyje, savo kursinio projeto objektu pasirinkau AB „Lietuvos Dujos“. Ši bendrovė turi nuosavą transporto priemonių parką, kurį sudaro ne tik lengvieji automobiliai ir aptarnavimo transporto priemonės, tačiau ir specializuotos transporto priemonės, skirtos unikalioms operacijoms atlikti, kai kuriais technikos pavyzdziais Lietuvoje disponuoja tik AB „Lietuvos Dujos“.

Nagrinėjant transporto skyriaus veiklą kaip dalį veiklos kurią vykdo AB „Lietuvos Dujos“, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog skyrius neteikia paslaugų tretiems asmenims, o tai faktiškai reiškia jog transporto skyriaus veikla yra visos įmonės teikiamų paslaugų sąnaudų dalis. Nagrinėjant finansinius rodiklius bus pasitelktos visos įmonės finansinės ataskaitos, siekiant parodyti įmonės kaip visumos finansinės veiklos rezultatus, o apskaičiuojant investicinį projektą bus atsižvelgta į aktualius transporto skyriui poreikius ir į iš tikrųjų egzistuojančius transporto skyriaus plėtros projektus.

Pagrindinis šio darbo tikslas išnagrinėti AB „Lietuvos Dujos“ ekonominę veiklą, pagal turimus duomenis. Konkurencinės rinkos sąlygomis rizikos išvengti neįmanoma. Visada egzistuoja rizika, kad priėmus neteisingus sprendimus, įmonę gali ištikti bankrotas. Viena iš veiksmingiausių priemonių, kaip efektyviai valdyti įmonėje vykstančius procesus, išvengti bankroto ir gerinti įmonės veiklą, yra įmonės finansinė analizė. Be analizės neįmanoma priimti teisingų valdymo sprendimų dėl investavimo, išteklių planavimo, tinkamo jų valdymo. Kursiniam projektui atlikti bus panaudoti oficialūs įmonės metinės veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos, taip pat internetiniai straipsniai ir metodinė literatūra.

Finansinės veiklos ataskaitos yra svarbiausias bendrovės ekonominės informacijos šaltinis. Įmonės finansinės ir ekonominės veiklos analizė turi būti pagrįsta bendrovės buhalterine atskaitomybe, kurią apima šie svarbiausi dokumentai: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita su pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Bendrovės buhalterinis balansas tai svarbiausias finansinės atskaitomybės paketo dokumentas – tai yra detalus bendrovės turto aktyvų, įsipareigojimų ir tam tikrų nuosavo kapitalo komponentų nusatymas ir įvardijimas. Toliau yra pateikta glausta AB „Lietuvos dujos“ balansų suvestinė.

Ši ataskaita parodo bendrovės tam tikro laikotarpio (vienu ataskaitiniu laikotarpiu dažniausiai yra laikomi vieneri kalendoriniai metai) tokius pagrindinius veiklos rodiklius kaip:

Pajamos – bendrovės veiklos finansiniai rezultatai, kurie dažniausiai pasireiškia bendrovės turto padidiėjimu (gautos pajamos), arba kitų asmenų skolų bendrovei padidėjimas (negautos pajamos);

Sąnaudos – tai yra bendrovės produkcijos gamybos ar paslaugų suteikimo išlaidų dalis kuri tenka parduotai produkcijai ar suteiktoms paslaugoms per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinė analizė yra vienas iš tinkamiausių, objektyviausių būdų vertinti informaciją. Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir perspektyvas. Pasitelkus jos būdus, galima įvertinti anksčiau priimtus sprendimus, taip pat numatyti būsimus sprendimus. Svarbiausi finansinės analizės tikslai yra:

įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti neigiamų pokyčių gilumines priežastis;

tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką veiklos rezultatams, taip pat įmonės veiklos gerinimo galimybes;

įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, tirti pinigų srautus ir prognozuoti jų kitimo tendencijas;

suformuoti normatyvinę finansinių rodiklių sistemą, kuri leistų prognozuoti įmonės veiklą, įvertinti priimamų valdymo sprendimų ekonominį efektyvumą ir pagrįstumą bei dabartinę jos padėtį.

Kiekviena įmonių ūkinės ir komercinės veiklos analizės rūšis sprendžia bendruosius ir savo specifinius uždavinius. Pagrindiniai bendrieji įmonės ūkinės ir komercinės veiklos analizės uždaviniai yra šie:

Objektyviai įvertinti ūkio subjektų ūkinės ir komercinės bei finansinės veiklos rezultatus.

Padėti priimti racionalius planavimo ir valdymo sprendimus.

Įvertinti įmonės veiklos efektyvumą.

Nustatyti viršutinę pirkimo ir žemutinę pardavimo kainos ribas.

Pagrįsti paslaugų ir gaminių asortimento planavimą.

Pagrįsti kapitalo investicijų planavimą.

Įvertinti ūkio subjektų priimamų alternatyvių ir vykdomų projektų kokybę, jų realumą.

Nustatyti ūkio subjektų projektinių užduočių įvykdymo rezultatus.

Nustatyti ekonominių bei socialinių rodiklių pokyčių veiksnius ir apskaičiuoti įmonių ūkinės, komercinės ir finansinės būklės gerinimo galimybes.

Susisteminti analitinę medžiagą, pateikti išvadas ir alternaty-vius pasiūlymus objekto ūkinei, komercinei ir finansinei veiklai gerinti bei jo gyvybingumui palaikyti.

Teikti informaciją įmonės vadovams ir išoriniams interesan-tams, neišduodant komercinių paslapčių.

  • Microsoft Word 158 KB
  • 2015 m.
  • 40 puslapių (10835 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ignas
  • AB “Lietuvos Dujos” veiklos analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
AB “Lietuvos Dujos” veiklos analizė. (2015 m. Kovo 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lietuvos-dujos-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 16:26
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo