Ab „Lietuvos dujos“ veiklos ekonominis vertinimas


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės ir jų veiklų rūšys. Įmonės paslaugų ir komercinė veikla. Darbuotojai. Paslaugų ir komercijos procesas nagrinėjamu laikotarpiu. Literatūros sąrašas.

2010 metais grupės darbuotojų vidutinis amžius buvo 44,5 metų (2009 m. – 45 metai), vidutinis darbo stažas – 16 metų (2009 m. – 15,8 metų). 2011 metais grupės darbuotojų vidutinis amžius buvo 45,0 metai (2010 m. – 44,5 metų), vidutinis darbo stažas – 16,0 metų (2010 m. – 16,0 metų). 2012 metais grupės darbuotojų vidutinis amžius buvo 46 metai (2011 m. – 45,0 metai), vidutinis darbo stažas – 15,0 metų (2011 m. – 16,0 metų). Siekiant efektyviau įgyvendinti Bendrovės strategiją, pagrindinius tikslus, gerinti darbuotojų motyvaciją bei karjeros planavimą, bendrovėje įdiegta darbuotojų veiklos valdymo sistema, kuri nuolat tobulinama.

Vykdant darbuotojų atranką bendrovėje vadovaujamasi patvirtintomis Darbuotojų atrankos procedūromis ir Naujų darbuotojų adaptacijos aprašu. LD ypatingą dėmesį skiria tinkamoms darbuotojų darbo sąlygoms sudaryti, užtikrinti rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir socialines garantijas. LD didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui. Bendruosiuose mokymuose 2010 m. dalyvavo 511 darbuotojų, profesiniuose ir techniniuose mokymuose – 635 darbuotojai, kituose privalomuose mokymuose – 859 darbuotojai. Iš viso per 2010 metus kvalifikaciją kėlė 92,2 % darbuotojų. 2011 metais Bendruosiuose mokymuose dalyvavo 764 darbuotojai, profesiniuose ir techniniuose mokymuose – 1.131 darbuotojas, kituose privalomuose mokymuose – 767 darbuotojai. Iš viso per 2011 metus kvalifikaciją kėlė 97 % darbuotojų. Ypatingas dėmesys skiriamas bendravimo įgūdžių tobulinimui ir klientų aptarnavimo gerinimui.

Siekiant pritraukti į Bendrovę besimokantį jaunimą, bendradarbiaujama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Kauno technologijos universitetu, kitomis aukštosiomis mokyklomis. 2010 m. Bendrovėje patvirtintas Studentų praktikos atlikimo tvarkos aprašas, kurio paskirtis – taikyti vienodus principus priimant studentus į profesinę praktiką LD. Bendrovės darbuotojai aktyviai dalyvauja visuomenės socialiniame gyvenime. Kelerius metus iš eilės organizuojamos kraujo donorų dienos, kuriose aktyviai dalyvauja Bendrovės darbuotojai. Taip pat jau trečius metus darbuotojai kartu su šeimos nariais tvarko Kuršių nerijos gamtą.

2011 m. Grupės pajamos, palyginti su 2010 m., išaugo 5,4 % (94,2 mln. Lt) ir sudarė 1.845,9 mln. Lt. Didžiąją dalį pajamose (99,7 %) sudarė pardavimo pajamos. Pardavimo pajamų padidėjimą 5,3 % lėmė padidėjusios tiekimo veiklos pajamos. Šį padidėjimą sąlygojo išaugusios dujų pardavimo kainos, įtakotos gamtinių dujų importo kainos augimo, kurį lėmė naftos ir jos produktų brangimas pasaulinėse rinkose. Parduotų dujų kiekis sumažėjo. Transportavimo veiklos pajamos išliko 2010 m. lygyje, tame tarpe ženkliai išaugo tranzito pajamos. Perduodamų dujų kiekis 2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjo, skirstomų dujų – sumažėjo.

2012 m. Grupės pajamos, palyginti su 2011 m., išaugo 1,8 % (33,3 mln. Lt) ir sudarė 1.879,2 mln. Lt. Didžiąją dalį pajamose (99,7 %) sudarė pardavimo pajamos. Pardavimo pajamų padidėjimą 32,7 mln. Lt, arba 1,8 %, lėmė padidėjusios tiekimo veiklos pajamas (nuo 1.490,8 mln. Lt iki 1.526,6 mln. Lt, arba 2,4 %), kurių didėjimą, kaip ir praėjusiais metais, sąlygojo išaugusios dujų pardavimo kainos. Kainų augimui turėjo įtakos gamtinių dujų importo kainos augimas dėl naftos ir jos produktų brangimo pasaulinėse rinkose. Parduotų dujų kiekis ir toliau mažėjo. Perdavimo (įskaitant tranzitą) pajamos sumažėjo 3,6 %, nuo 175,5 mln. Lt iki 169,3 mln. Lt dėl mažesnių dujų perdavimo apimčių Lietuvos vartotojams. Tranzito pajamos padidėjo 7,4 %. Skirstomų dujų kiekis taip pat sumažėjo, tačiau pajamas išaugo 2,2 %, nuo 171,1 mln. Lt iki 174,8 mln. Lt, kai nuo 2012 m. sausio 1 d. pakoreguota skirstymo kainos viršutinė riba padidėjo 5,0 % ir buvo padidintos konkrečios skirstymo paslaugos kainos pagal atskiras vartotojų grupes.

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 163 KB
  • 2014 m.
  • 18 puslapių (3683 žodžiai)
  • Gedvile
  • Ab „Lietuvos dujos“ veiklos ekonominis vertinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Ab „Lietuvos dujos“ veiklos ekonominis vertinimas. (2014 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lietuvos-dujos-veiklos-ekonominis-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 17:39
×