AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ ilgalaikio materialaus turto auditas


Audito planavimo memorandumas. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga trejų metų. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” 2003, 2004, 2005 metų vertikali balanso analizė. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” 2003, 2004, 2005 metų horizontali balanso analizė. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” 2003, 2004, 2005 metų pelno (nuostolių) vertikali analizė. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” 2003, 2004, 2005 metų pelno (nuostolių) horizontali analizė. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” finansinių santykinių rodiklių analizė. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” bankroto tikimybės įvertinimas trimis laikotarpiais. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” SWOT analizė (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės). AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” PEST analizė. Bedras audito rizikos įvertinimas. Materialumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas bei paskirstymas balanso straipsniams. Rizikų sąrašas. Ilgalaikio materialiojo turto auditas. Kontrolės testų sudarymas. Audito procedūrų parinkimas ir audito programos sudarymas bei atlikimas. Audito išvada ir ataskaita. Toleruotina klaida, įmonės ir jos verslo apžvalga. Auditoriaus išvada. Auditoriaus ataskaita. Priedai.


AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” vadovybė yra labai patyrusi savo veiklos srityje. Generalinis direktorius p. V. Petras Vismantas bendrovėje dirba jau 15 metų. Nuo 1983 m. jis dirbo mechaniku, superintendanto padėjėju, technikos direktoriaus pavaduotoju, 1997 m. – technikos direktoriumi, o nuo 2001 m. paskirtas generaliniu bendrovės direktoriumi. Vyriausiasis buhalteris p. A. Stropus dirba 6 metus, tačiau jis yra 11 metų stažą turintis darbuotojas, nes penkerius metus, t.y. nuo 1997 m. buvo paskirtas vyriausiuoju finansininku.

Bendrovėje dirba 557 darbuotojai, iš jų 67 – kranto dalinių darbuotojai, 490 – jūrininkų. Net 198 darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 161 – vidurinįjį, o 198 – spec. vidurinįjį išsilavinimą.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” yra išleidusi 200.901.296 vieno lito vertės paprastųjų vardinių akkcijų (PVA). Bendras akcininkų skaičius bendrovėje yra apie 1248 akcininkai. Generalinis direktorius p. V. Petras Vismantas turi 16400 akcijų. 56% parastųjų vardinių akcijų priklauso LR susisiekimo ministerijai, taip pat jų turi ir VĮ „ Valstybės turto fondas“ (8,86 % akcijų), Hansabank Clients (7,00 % akcijų) bei DFDS TOR LINE A/S (5,79 % akcijų). Likusiais akcijas valdo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” stebėtojų tarybos bei valdybos nariai, tai pat jų turi ir technikos direktorius p. V. Čepys ( 12093 akcijos). Nuo 2001 m. liepos 09 d. 200.901.296 vieno lito nominaliosios vardinės bendrovės akcijos kotiruojamos Vilniaus Vertybinių Popierių Biržos einamajame prekybos sąraše.

Finansų analizė vadinama išorine, jeigu analitikas remiasi tik oficialiomis finansinėmis ataskaitomis, ir vidine, jeigu analitikas gali pasinaudoti informacija, kuri nėra publikuojama dėl esamos konkurencijos.

Išorinės finansų analizės praktikoje yra nusistovėjęs finansinės būklės tyrimo principas, taip vadinama, vertikalioji, horizontalioji ir detalizuota finansinių rodiklių analizė.

Atliksime AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” trejų metų (2003, 2004 ir 2005) finansinės veiklos analizę. Nagrinėsime šiuos pagrindinius uždavinius:

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas;

Ši analizė atliekama tada, kai finansinių ataskaitų dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis, o pokytis išreiškiamas procentais. Ji parodo finansinių rodiklių dinamiką, tačiau neišryškina priežasčių, dėl kurių įvyko pokyčiai.

Nagrinėjamos šios finansinių santykinių rodiklių grupės:

Pastaba. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų vertikalias ir horizontalias analizių, santykinius finansinius rodiklius bei bankroto tikimybės skaičiavimus paėmiau iš savo finansinės veiklos analizės darbo, daryto 2006 metais.

Savininkų nuosavybę ir įsipareigojimus daugiausiai sudarė nuosavas kapitalas, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai bei rezervai. Didžiausią nuosavą kapitalą sudarė 2004 metais – apie 86 %, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2005 metais sudarė 18,2 %, o iš jų tais pačiais metais daugiausiai po vienerių metų mokėtinos sumos (11,81 %). Rezervai didžiausi buvo 2003 metais – 14,75 %. Taigi, nuosavas kapitalas padidėjo 2004 metais, tačiau sumažėjo 2005 metais. Rezervai po truputi mažėjo, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 2004 metais, bet padidėjo 2005 metais.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” tiriamo laikotarpio horizontali analizė rodo, kad ilgalaikio turto vertė 2005 metus palyginus su 2004 metais padidėjo 15,63%, o 2003 metus palyginus su 2005 metais sumažėjo 3,49%. Ilgalaikio turto vertė 2003 metus palyginus su 2005 metais padidėjo 2,31%, o 2005 metus palyginus su 2004 metais šis pokytis žymiai didesnis – net 21.90 %. Trumpalaikio turto vertė lyginant vienus metus su kitais mažėjo, nes kiekvienu metu pokyčiai yra neigiami. Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių vertė 2004 metus palyginus su 2003 metais padidėjo 0,95 %, 2005 metus palyginus su 2003 metais sumažėjo, o 2005 metus palyginus su 2004 metais vėl padidėjo. Visas turtas didžiausias buvo 2005 metus palyginus su 2004 metais (15,63 %).

  • Microsoft Word 178 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 57 puslapiai (11918 žodžiai)
  • Universitetas
  • Karina
  • AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ ilgalaikio materialaus turto auditas
    10 - 4 balsai (-ų)
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ ilgalaikio materialaus turto auditas. (2016 m. Balandžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lietuvos-juru-laivininkyste-ilgalaikio-materialaus-turto-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 14:39
×