AB Medis įmonės veikla ir saugumas


Aplinkos savarankiškas darbas. Įvadas. Ab „Medis“ charakteristika. AB „MEDIS“ veiklos pristatymas. Darbuotojų sauga įmonėje ab „Medis“. Darbuotojų sauga ir sveikata. Ekstremalios situacijos valdymas. Gaisrinės saugos užtikrinimas. Įmonės veiklos įtaka aplinkai. Įmonės veiklos įtakos aplinkai prevencija. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.


Bet kokios kuriamos įmonės pasaulyje turi vadovautis nustatytomis saugumo normomis ir principais. Aplinkos būklė yra vienas svarbiausių veiksnių, veikiančių žmogaus socialinę raidą, ekologinį saugumą ir valstybės patikimos plėtros perspektyvą. Įmonėje turėtų būti didelis dėmesys skiriamas saugai ir sveikatai. Taip pat nepamiršti teikti kokybiškus ir patvarius gaminius. Todėl tiriamas objektas - AB „Medis“ yra pirmoji lentpjūvė saugiausiai dirbanti įmonė Lietuvoje.

Šio darbo tikslas - išsiaiškinti apie AB „Medis“ įmonės veiklą ir jos saugumą.

Pristatyti kaip veikia AB ,,Medis”;

Išsiaiškinti, kaip galima apsaugoti įmonės veiklos įtaką aplinkai.

AB „Medis“ , įkurta 2000 m. spalio 11d., šiuo metu yra viena moderniausių lentpjūvių šalyje. Bendrovė nuo pat įkūrimo nuolat gerina savo gaminių kokybę ir didina produktų asortimentą. AB „MEDIS“ gamina įvairaus profilio obliuotas, džiovintas lentas, vidaus ir lauko dailylentės, terasines lentas iš spygliuočių ir lapuočių medienos. Taip pat gaminame ąžuolinius ir uosinius baldus.

Sėkmingai įsitvirtinusi Lietuvos rinkoje, Nuo 2006 m. pavasario AB „MEDIS“ yra sėkmingai pradėjusi gaminti medinius lauko baldus.

Per 14 veiklos metų sukurta visa reikiama aptarnavimo infrastruktūra.

Šiuo metu ,,MEDŽIO“ lentpjūvė aptarnauja visą Lietuvą. Pristatymo paslaugas pateikti gali su iškrovimo paslauga arba be iškrovimo. Pagrindinė žaliava, naudojama AB lentpjūvės produkcijai gaminti, yra kokybiškai apdirba mediena.

Misija – suteikti žmonėms aukštos kokybės medieną ir jos gaminius..

Saugumas – mūsų įmonė dirba pagal visus saugumo principus, taip pat taiko ir kitokius saugumo metodus bei turi ypač patvarią ir žmogaus saugumą užtvirtinančius prietaisus.

Numatomos galimos ekstremalios situacijos: cheminių medžiagų ir preparatų išsiliejimas, cheminių medžiagų nutekėjimas iš įrenginių, rizika užteršti teritoriją, galimos transporto priemonės gaisras, vidaus dujotiekio ir vandentiekio avarija, gaisro rizika, neatsargus elgesys su prietaisais.

Žmonių evakuacija iš pastato numatoma pagal evakavimo planus, planai privalo kabėti aiškiai matomoje ir prieinamoje vietoje.

iškviesti į gaisravietę įmonės vadovaujančius darbuotojus.

Pagrindinė įmonės daroma tarša aplinkai – miškų naikinimas. Įvertinant miško, kaip aplinkos komponento, funkcijas ir savybes, galima išskirti keletą žalos miškui pasireiškimo formų:

1) sunaikinami arba sužalojami miške augantys medžiai ar krūmai;

3) sunaikinami arba sužalojami uoginiai, vaisiniai ir vaistiniai augalai;

4) sužalojama ar paimama miško paklotė.

Firmoje naudojami įvairiausi prietaisai ir mechanizmai, kurie palengvina ir pagretina darbą, tačiau dėl šių mechanizmų naudojimų yra teršiama aplinka, niokojami dirbamieji žemės plotai ir taip pat, daroma žala keliams. AB ,,Medis‘‘ miškuose sparčiai naudoja mašininę miško kirtimo technologija. Ypač platus miško technikos poveikis dirvožemiui. miško technika daro neigiama poveiki miško dirvožemiams. Miško mašinos, suspausdamos dirvožemi, pakeičia jo fizines, vandens – fizines, chemines ir biologines savybes.

Įmonės vizija yra - darnus vystymasis ir gamtos išteklių išsaugojimas ateities kartoms. Taip paliekant galimybė gamtos ištekliais naudotis ir savo palikuonims. Miško ekosistema yra sudėtingas ir jautrus mechanizmas, todėl būtina atsižvelgti į visus galimus rizikos ir žalos aplinkai faktorius, todėl AB "Medis" savo veikloje taiko ir prevencinius veiksmus, kurie užkirstų kelią žaloti ir naikinti miškų ekosistemas. Taip siekiant išsaugoti ir kiek galima mažiau pažeisti ekosistema sudarant jai visas galimybes regeneruotis.

AB Medis įmonės veikla ir saugumas. (2015 m. Lapkričio 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-medis-imones-veikla-ir-saugumas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 04:26