AB „Orlen lietuva“ pajamų ir sąnaudų analizė


Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Pajamų ir sąnaudų sąvokų samprata. Pajamų ir sąnaudų sampratos interpretacijų analizė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. AB ,,orlen Lietuva“ pajamų ir sąnaudų analizė. – 2016 m. Įmonės pajamų finansinė analizė. – 2016 m. Įmonės sąnaudų finansinė analizė. Išvados.


Darbe nagrinėjama 2015 – 2016 m. Akcinės Bendrovės ,,Orlen Lietuva“ pajamų ir sąnaudų analizė. Išnagrinėjus gaunamas pajamas ir patirtas sąnaudas galima nustatyti ar įmonė dirbo nuostolingai, o gal uždirbo pelną. Todėl įmonėse dažniausiai nagrinėjama problema ir yra, kaip ji turi veikti, kad būtų uždirbtos kuo didesnės pajamos ir įmonė patirtų kuo mažiau sąnaudų.

Gauti rezultatai parodė, kad lenkiško kapitalo energetikos koncernas AB ,,ORLEN Lietuva“ 2015 – 2016 metais uždirbo pajamų ir patyrė sąnaudų virš 3 mln. eurų. AB ,,ORLEN Lietuva‘‘ yra viena iš didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių, kurios metinės apyvarta labai didelė, todėl, šios įmonės, ne tik pajamos tačiau ir sąnaudos yra labai didelės. Nagrinėti rezultatai buvo teigiami lyginant su 2014 metais, kai įmonėje dar buvo skaičiuojamas nuostolis. Nors įmonė gavo mažiau pajamų, dėl kritusios pasaulinės naftos kainos, naftos produktų indeksų ir vienkartinės naftos atsargų finansinio pervertinimo, tačiau tai nesumenkino bendrovės veiklos plėtimo. 2016 metais suaktyvėjo bendrovės veikla ir ji apdorojo daugiau tonų naftos, negu 2015 metais. Padidėjusios pajamos, pagerino bendrovės veiklos rezultatus ir paskatino didesnę gamybą bei eksportą į kitas šalis.

Tyrimo objektas – Akcinės Bendrovės ,,ORLEN Lietuva“ pajamų ir sąnaudų duomenų analizė.

Tyrimo tikslas – Išanalizuoti 2015 – 2016 m. AB ,,ORLEN Lietuva“ pajamas ir sąnaudas

Palyginti 2015 – 2016 m. AB ,,ORLEN Lietuva“ įmonės pajamas ir sąnaudas;

Bendrovė daugiausia pasiekimų turi eksporto srityje. Net penkis metus buvo nominuota kaip metų eksportuotoja. Yra gavusi sėkmingiausios Latvijoje dirbančios įmonės vardą, o taip pat bendrovės dėmesys yra įvertintas ISO 14001 sertifikatu. Taip pat 2008 m. konkurso ,,Nacionalinis eksporto prizas“ nugalėtoja.

Naudoti tyrimo metodai – duomenų analizė. Duomenų analizės ištekliai yra tekstai. Tai – skirtingo dydžio tekstų ištraukos, tekstų dalys, susijusios su tiriamu dalyku, atskiros citatos ir sakiniai, apibūdinantys nagrinėjamą reiškinį. (Žydžiūnaitė ir Sabaliauskas, 2017). Dauguma tyrimų studijų, vadovaujantis literatūros apžvalga, renkami ir analizuojami duomenys, nes ji padeda tyrėjui kontekstualizuoti tyrimą, matyti jį turimų žinių kontekste (Creswell, 2012). Tyrime naudotasi statistiniais dokumentais, kurie atspindi bendrovės gaunamas pajamas bei sąnaudas. Taip pat naudotasi verbaliniais dokumentais, kaip ataskaitomis, kuriose buvo aprašoma daug papildomos informacijos, kuri neretai yra vertinga. Pradedant nagrinėti tyrimą, pirmiausia pradėta buvo nuo dokumentų bei įrašų atpažinimo. Po to buvo atrenkama tyrimui tinkama medžiaga ir nagrinėjami dokumentai iš įvairių pozicijų.

Finansinės investicijos – tai investicijos į įvairias finansines priemones, iš kurių didžiausią dalį sudaro investicijos į vertybinius popierius. Finansinės investicijos daromos įsigyjant vertybinių popierių rinkose įvairias finansines priemones (Ivanauskienė 2016).

Finansinės investicinės veiklos sąnaudomis pripažįstamos susikaupusios per ataskaitinį laikotarpį (sumokėtos ir mokėtinos) palūkanos už gautas paskolas bei paskolai gauti padarytų išlaidų sąnaudomis pripažinta dalis; nuostolis, patirtas perleidžiant įmonėje naudotą ilgalaikį turtą (skirtumas tarp perleisto ilgalaikio turto likutinės vertės ir sumos, uždirbtos pardavus šį turtą); vertybinių popierių, susijusių su skolomis, išleidimo sąnaudomis pripažinta dalis; abejotinų skolų atidėjimo formavimo sąnaudos (nes šio atidėjimo sąskaita nurašoma skolų įmonei dalis); pajamos iš valiutos kursų pasikeitimo, atsiradusio parduodant ar perkant valiutą, valiutos likučių perkainojimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (valiutų konversijos) neigiama įtaka; kitos sąnaudos, susijusios su skolomis (už atsiskaitymus ne laiku, sumokėtos ir mokėtinos piniginės baudos, baudos, susijusios su neteisingu mokesčių sumų nustatymu, diskontavimo sąnaudos ir kt.); visos su faktoringu susijusios sąnaudos.

  • Microsoft Word 95 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4903 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jolanta
  • AB „Orlen lietuva“ pajamų ir sąnaudų analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
AB „Orlen lietuva“ pajamų ir sąnaudų analizė. (2019 m. Kovo 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-orlen-lietuva-pajamu-ir-sanaudu-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 25 d. 10:15
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!