AB Panaevėžio statybos trestas finansinė analizė


Įvadas. Ab „Panevėžio statybos trestas“ pristatymas. Ab „Panevėžio statybos trestas“. Finansinių ataskaitų rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių horizontali analizė. Uab “Panevėžio statybos trestas“ santykinių rodiklių analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Kapitalo struktūros (stabilumo) rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Tyrimo objektas. Akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“― finansinė būklė ir jos veiklos perspektyvos.

Bendrovės misija - sąžiningai vykdydama įsipareigojimus, plėtodama ilgalaikį bendradarbiavimą ir siūlydama brandžius statybų sprendimus, plėtoja įmonės veiklą. Bendrovė kuria aukštesnės kokybės aplinką verslui, visuomenei ir žmonėms.

Nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo atsiskaitymus.

Nustatyti pelno ir apskaičiuojamų elementų.

2011 m. lyginant su 2010 m. ilgalaikis turtas sumažėjo 3989028 Lt arba 5,30 %, kadangi sumažėjo nematerialus turtas 4182 Lt arba 16,54%. Taip pat sumažėjo materialus turtas 6626635 Lt arba 27,65 Lt, kadangi pardavėme žemę. Finansinio turto sumažėjo 1975646 Lt arba 3,90% . Taip pat sumažėjo po vienerių metų gautinos sumos 17211295 Lt, nes įmonė suteikė mažesnę ilgalaikę paskolą savo klientams. Kitas ilgalaikis turtas 2011 m palyginus su 2009 m. padidėjo 4532244 Lt arba 659,69%, nes gamybai plečiantis įmonė papildomai įsigijo kito ilgalaikio turto. 2011 m. palyginus su 2010 m. trumpalaikis turtas išaugo 26005601 Lt arba 23,36 % , nes plėtojant gamybą, nusipirko daugiau atsargų 7536400 Lt arba 337,56%. Taip pat išaugo išankstiniai apmokėjimai 5389144 Lt arba 629,44 %., kadangi imonei buvo sumokėtas avansas. Taip pat išaugo per vienerius metus gautinos sumos 24022102 Lt arba 66,39%, tai lėmė išaugęs pirkėjų įsiskolinimas. Kitas trumpalaikis turtas 2011 m. lyginat su 2010 m. sumažėjo 13781531 Lt arba 44,15%, nes įmonė jį nurašė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai išaugo 2839304 Lt arba 6,95% , kadangi pardavėme daugiau produkcijos už kurią, klientai apmokėjo iš karto.

Iš 2.1.1 paveikslėlio matyti, kad daugiausiai ilgalaikio turto buvo 2010 m. net 75247542Lt., o mažiausiai 2011 m. – 71258514 Lt. Daugiausiai trumpalaikio turto buvo 2011 m. 137341907 Lt., o mažiausiai jo buvo 2009m. 110829276 Lt.

Kaip matyti 2.1.2 paveikslėlyje visas turtas nuo 2009 m. turėjo tendenciją augti. 2011 m. viso turto buvo net 208600421 Lt.

Nuosavo kapitalo 2011 m. palyginus su 2010 m. sumažėjo 2153382 Lt arba 1,62%, kadangi sumažėjo rezervai 3200822 Lt arba 29,76%. Nepaskirstytas pelnas išaugo 1047440 Lt arba 0,99%, nes pardavimo pajamos 2011 m. buvo didesnės nei 2009 m. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai išaugo 24169955 Lt arba 44,76 %. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 1793977 Lt arba 40,43%, tai lėmė finansinių skolų sumažėjimas 1558102 Lt arba 74,34 %. Atidėjiniai 2011 m. palyginus su 2010 m. išaugo 328976 Lt arba 44,96%, nes įmonė privalės ateityje padengti priteistą žalą. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas sumažėjo 564851 Lt arba 35, 10 %, nes po truputį buvo mokama skola. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo 25963932 Lt arba 52,39 %. , nes padidėjo įmonės skolos tiekėjams 16709942 Lt arba 88, 76%, kadangi įmonė finansiškai nebuvo pajėgi apmokėti klientams už žaliavas. Taip pat padidėjo gauti išankstiniai apmokėjimai 2415450Lt arba 17,12 %, nes pirkėjai sumokėjo daugiau avanso. Pelno mokesčio įsipareigojimas išaugo 2060324 Lt , tai lėmė priskaitytas didesnis pelno mokestis, kuris dar buvo neapmokėtas. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo 5381381 Lt arba 37,27 %., kadangi buvo neapmokėtas gyventojų pajamų mokestis.

Iš 2.1.3 paveikslėlio matome, kad daugiausiai nuosavo kapitalo įmonė turėjo 2010 m. t.y. 132588076 Lt., o mažiausiai nuosavo kapitalo turėjo 2009 m. t.y. 123587281 Lt.

Kaip matyti įmonė daugiausiai mokėtinų sumų ir įsipareigojimų turėjo 2011 m. t.y. 78165727 Lt, o mažiausiai 2010 m. t.y. 53995772 Lt.

Atliekant pelno (nuostolių) horizontalią analizę, matome, kad 2011 m. palyginus su 2009 m. pardavimo pajamos išaugo 51009847 Lt arba 30,42 %, taip pat išaugusi pardavimo savikaina 64325997 Lt arba 46,02 % įtakojo bendrojo pelno sumažėjimą 13316150 Lt arba, 47,70 %. 2011 m. lyginant su 2009 m. pardavimo sąnaudų sumažėjimas 68831 Lt arba 16, 95 % taip pat bendrųjų ir administracinių sąnaudų sumažėjimas 12857222 Lt arba 55,98 % lėmė veiklos sąnaudų sumažėjimą 12926053 Lt. arba 55,31 %. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2011 m. lyginant su 2009 m. sumažėjo 390097 Lt arba 8,59 %. 2011 m. lyginant su 2009 m. kitos veiklos pajamos išaugo 506381 Lt. arba 131,83% taip pat išaugo kitos veiklos sąnaudos 342032 Lt arba 48,25 % , todėl sumažėjo kita veikla 164349 Lt arba 50,62%. Finansinė ir investicinė veikla 2011 m. lyginant su 2009 m. sumažėjo 3347604 Lt arba 85,37 %, kadangi finansinės ir investicinės veiklos pajamos sumažėjo 2997680 Lt arba 64,09 % , finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos išaugo 349924 Lt arba 46,29 %.

  • Microsoft Word 255 KB
  • 2015 m.
  • 37 puslapiai (6569 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sonata
  • AB Panaevėžio statybos trestas finansinė analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
AB Panaevėžio statybos trestas finansinė analizė. (2015 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-panaevezio-statybos-trestas-finansine-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 15:48
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo