AB Panevezio statybos trestas finansine analize


AB Panevezio statybos trestas finansine analize.

Finansinė analizė – įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis, potencialu. Kiekvienoje įmonėje yra vedama finansinė ataskaita buhalterių. Norint pamatyti gilesnį vaizdą apie kompaniją, reikia atlikti nuodugnią analizę. Analizės naudojamos parodyti akcininkams, kur eina jų pinigai, nuramint juos, galima supažindinti su įmonės potencialu irškant naujų investuotojų.

Mano pasirinkta kompanija finansinei analize – AB „Panevėžio statybos trestas“. Ši kompaniją veiklą pradėjo dar 1957 metais „Valstybinio statybos tresto Nr. 9“ pavadinimu. Nuo 1993 metų veikianti kaip AB „Panevėžio statybos trestas“. Nuo to laiko įmonė statė kelis žinomus statinius, kaip Kauno ir Klaipėdos arenas, Valdovų rūmus. Taigi nusprendžiau ją ir paanalizuoti.

įvertinti ūkio subjektų priimamų alternayvių ir vykdomų sprendimų kokybę, jų realumą;

Trumpalaikis turtas = Atsargos + Debitorinis įsikolinimas + Gryni pinigai + Kitas trumpalaikis turtas

Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė labai svarbi įmonei. Įmonei siekiant išvengti kritiškų situacijų, šie rodikliai turi būti analizuojami nuolat. Vertinant trumpalaikio mokumo rodiklius, svarbu tirti ne tik pačius rodiklius, bet ir trumpalaikio turto bei trumpalaikių įsipareigojimų struktūrą.

2008 metais šis rodiklis buvo virš 2, tai rodė, kad įmonė nesugeba pasinaudoti savo išorės galimybėmis. 2009 ir 2010 metais šis rodiklis buvo tarp 1,2 ir 2, todėl įmonę galima laikyti patikima.

Bendrasis trumpalaikio mokumo koeficientas turėtų būti nuo 1,2 iki 2. 2008 metais šis koeficientas lygus 1,69, tai yra gerai. Vėlesniais metais jis pakilo virš 2, tačiau didelės bėdos dėl to nėra. Svarbu nenukrito žemiau 1,2.

2008 m. 163573955 / 101275407 = 1,61

Visais analizuojamo laikotarpio metais skirtumas tarp bendrojo ir greitojo trumpalaikio mokumo koeficientų yra labai mažas, iš to darome išvadą, kad atsargų įmonė beveik nelaiko. Kadangi įmonė užsiima statybomis, tai yra logiška, nes statybų atsargų nelabai ir sukaupsi.

2008 m. (54770637 + 1519462) / 101275407 = 0,56

2009 m. (53934684 + 654644) / 52414653 = 1,04

2010 m. (30141230 + 44039527) / 49116244 = 1,51

Šis koeficientas parodo, kokią dalį trumpalaikių įsipareigojimų įmonė gali skubiai padengti, pasinaudodama faktiškai turima pinigų suma ir turimo kito turto verte. Matome kad 2008 metais šis koeficientas buvo 0,56, vėlesniais metais – didesnis nei 1. Tai reiškia, kad įmonė 2008 metais galėjo padengti kiek daugiau nei pusę savo trumpalaikių įsipareigojimų, vėlesniais metais visus ir turėtų dar laisvų pinigų.

2008 m. 54770637 / 101275407 = 0,54

2009 m. 53934684 / 52414653 = 1,03

2010 m. 30141230 / 49116244 = 0,61

Matome, kad atsargos kompanijoje nežymiai keičiasi, tačiau sudaro labai mažą dalį trumpalaikio turto (2.01 – 4,88%). Didžiausią dalį užima gautinos sumos (atitinkamai pagal metus – 63,27%, 47,34% ir 70,81%) ir grynieji pinigai (31,85%, 48,67% ir 27,18%). 2009 metais grynųjų pinigų netgi buvo kiek daugiau nei procentų daugiau. Tačiau dideli skaičiai gautinų sumų rodo, jog įmonė neefektyviai veda skolų pirkėjų skolų valdymą. Bendrai paėmus su gautinomis sumomis kiekvienais metais (2008 metais – 95,12%, 2009 m. – 96,01%, 2010 m. – 97,99%) matome, jog įmonės likvidus turtas sudaro didžiausią dalį trumpalaikio turto.

Taigi, trumpalaikio turto struktūra ir jos pokyčiai analizuojamu laikotarpiu gali teigiamai arba neigiamai veikti įmonės trumpalaikį mokumą. Likvidaus trumpalaikio turto kiekis, jo dalies didėjimas trumpalaikio turto sudėtyje, bei lyginant su trumpalaikiais įsiskolinimais teigiamai veikia  įmonės trumpalaikį mokumą.

1)  Finansinio sverto rodiklis = Visi įsipareigojimai / Nuosavas kapitalas;

2) Finansinio sverto rodiklis = Ilgalaikiai įsipareigojimai / Nuosavas kapitalas.

Pastovus kapitalas = Nuosavas kapitalas + Ilgalaikiai įsipareigojimai

Optimalus bendrasis skolos rodiklis yra 0,3 – 0,7. Pirmais dvejais analizuojamos įmonės skolos rodiklis patenka į optimalų tarpą, 2010 metais jis yra net mažesnis ir per visus 3 metus matomas rodiklio mažėjimas. Tai reiškia, kad gerėja įmonės finansinė situacija.

2008 m. 112654423 / 121062113 = 0,93

2009 m. 59742711 / 124723932 = 0,48

2010 m. 53553166 / 132588076 = 0,40

Šis rodiklis parodo nuosavo ir skolinto kapitalo santykį. 2008 metais matome, kad didžioji dalis įmonės kapitalo buvo skolinta, po to 2009 metais skolinto kapitalo dalis sumažėjo iki 0,48, o vėlesniais metais iki 0,4.

  • Microsoft Word 4461 KB
  • 2015 m.
  • 48 puslapiai (8782 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laurynas
  • AB Panevezio statybos trestas finansine analize
    10 - 4 balsai (-ų)
AB Panevezio statybos trestas finansine analize. (2015 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-panevezio-statybos-trestas-finansine-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Balandžio 23 d. 17:15
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!