AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinė veikla


Finansų referatas. Įvadas. Ab “Panevėžio statybos trestas“ veiklos aprašymas. Horizontalioji ir vertikalioji ab“ panevėžio statybos trestas“ balanso analizė. AB “Panevėžio statybos trestas“ 2010 – 2012m. Balansas (mln. Lt. ). Horizontalioji 2010 – 2012m. balanso analizė ( proc. ). Vertikalioji 2010 – 2012m. balanso analizė ( proc. )( 1 būdas ). Vertikalioji 2010 – 20120. balanso analizė ( proc. )( 2būdas ). Horizontalioji ir vertikalioji ab „Panevėžio statybos trestas“ 2010 – 2012m. pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB“Panevėžio statybos trestas“ 2010 – 2012m. pelno (nuostolio) ataskaita (mln. Lt. ). Horizontalioji 2010 – 2012m. pelno nuostolių atskaita ( proc. ). Vertikalioji 2010 – 2012m. pelno ( nuostolių ) ataskaita ( proc. ). Literatūra.


Šiame darbe atliksime AB“Panevėžio statybos trestas“ finansines ataskaitas bei jų analizes. Pagrindinis analizės tikslas yra įvertinti įmonės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais.

Dažniausiai atliekamos trijų mėnesių finansinės ataskaitos, nes šis periodas laikomas optimaliausiu. Tačiau mes atliksime metines ataskaitas, kurios yra išsamiausios.

Atlikę finansines ataskaitas sužinosime įmonės finansinę būklę ir galėsime ją atitinkamai palyginti su veiklos rezultatais. T. y. įvertinsim turto, nuosavybės ir įsipareigojimų būklę metų pabaigoje, bei palyginsim su rezultatu, kuris įmonei yra vienas svarbiausių tikslų – tai yra pelnas.

Darbo uždaviniai – 1. Aprašyti įmonės veiklą. 2. Atlikti horizontaliąją ir vertikaliąją balanso analizę. 3. Atlikti horizontaliąją ir vertikaliąją pelno ( nuostolių ) analizę. 4. Pateikti grafinę analizę. 5. Apibendrinti rodiklių pokyčius.

Darbo metodai – horizontalioji bei vertikalioji balanso ir pelno ( nuostolių ) ataskaitų analizė.

Specializuotas AB „Panevėžio statybos tresto” padalinys „PST Konstrukcija“ atlieka surenkamų gelžbetonio, metalo ir lengvų konstrukcijų fasadų montavimo darbus – pramoninės, komercinės, visuomeninės bei kitos paskirties objektuose. Šis padalinys taip pat vykdo ir statomų visuomeninių, gyvenamųjų, gamybinių objektų mūro darbus.

AB „Panevėžio statybos trestas“ – viena iš nedaugelio statybinių organizacijų, turinčių ir statybinę laboratoriją. Joje atliekami įvairūs statybinių medžiagų tyrimai ir bandymai, patvirtinantys naudojamų medžiagų kokybę, bei tinkamumą atitinkamiems darbams vykdyti. Taip pat teikiamos konsultacijos įvairiais statybų kokybės ir defektų nustatymo bei šalinimo klausimais, rengiamos kokybės komisijos, bei atliekami namų termoviziniai tyrimai.

Jo didėjimą lėmė trumpalaikio ir ilgalaikio turto pokyčiai. Pagal gautus duomenis trumpalaikis turtas turėjo didžiausią įtaką turto pokyčiams, kadangi visame turte sudarė didžiąją dalį. Trumpalaikio turto dalies visame turte didėjimą lėmė atsargų, išankstinių apmokėjimų bei per vienerius metus gautinų sumų spartus augimas. Kitas trumpalaikis turtas bei pinigai, pagal gautus duomenis sumažėjo, tačiau šių rodiklių sumažėjimas neturėjo didelės įtakos trumpalaikio turto rodiklių didėjimui.

Ilgalaikis turtas imonėje, nors ir nežymiai, bet padidėjo, todėl ir jo dalis visame turte padidėjo. Ilgalaikio turto ir jo dalies visame turte silpną didėjimą sąlygojo nematerialaus turto, materialaus turto, finansinio turto ir kito ilgalaikio turto pokyčiai. Nors finansinis turtas didėjo sparčiausiai, tačiau jo augimą atsvėrė materialaus turto mažėjimas. Dėl to sumažėjo ir materialaus turto dalis ilgalaikiame turte. Kitas materialusis turtas labai nepastovus. Antraisias metais rodikliams ženkliai padidėjus, trečiaisiais metais smuko žemyn. Nematerialusis turtas augo labai nežymiai, tačiau vistiek turėjo įtakos ilgalaikio turto pokyčiams.

Analizuojant nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčius nustatyta, kad visas kapitalas ir įsipareigojimai padidėjo. Jo didėjimą lėmė nepaskirstytasis pelnas. Taigi, nepaskirstytasis pelnas ir sudarė didžiąją dalį nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Rezervai žymiai sumažėjo, darydami įtaką kapitalo mažėjimui. Taigi matome, kad nors šie du rodikliai ir sumažėjo, tačiau juos atssvėrė nepaskirstytasis pelnas ir nuosavas kapitalas, ir įsipareigojimai didėjo.

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalies visame nuosavame kapitale ir įsipareigojimuose didėjimą lėmė, per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų didėjimas, kurie kartu sąlygoja ir trumpalaikių įsipareigojimų dalies mokėtinose sumose didėjimą. Mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų didžiausią dalį sudarė skolos tiekėjams. Per analizuojamą laikotarpį skolos tiekėjams išaugo, o tai nulėmė mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų didėjimą.

Ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė mažiausią mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalį. Mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų didžiausią dalį sudarė paskolos ir kitos finansinės skolos bei atidėjimai. Kiti rodikliai, nors ir nežymiai,bet taip pat didėjo.

Atliekant horizontaliąją analizę, finansinių ataskaitų dydžiai buvo lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis, o pokytį išreiškėme procentais: t. y. antruosius metus dalinome iš pirmųjų, iš gautos sumos atėmėme vienetą, bei padaugimone iš šimto, taip gaudami tų metų pokytį procentais.

  • Finansai Referatai
  • 2015 m.
  • Laura
  • 22 puslapiai (3610 žodžių)
  • Universitetas
  • Finansų referatai
  • Microsoft Word 101 KB
  • AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinė veikla
    10 - 7 balsai (-ų)
AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinė veikla. (2015 m. Balandžio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-panevezio-statybos-trestas-finansine-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:11