AB Panevėžio statybos trestas vertikalioji balanso analizė


Įvadas. Vertikalioji balanso teorinė analizė. Balanso reikšmė. Informacijos pateikimas balanse. Turtas ir įsipareigojimai. Balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Ab ,,panevėžio statybos trestas”. Įmonės veiklos aprašymas. Bendrovės valdymas. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis. Įmonės dividendai. Išmokos darbuotojams. Vienai akcijai tenkantis pelnas. Ab ,,panevėžio statybos trestas‘‘ vertikali balanso analizė. Įmonės nuosavybės ir įsipareigojimų pokyčiai. AB ,,Panevėžio statybos trestas“ balanso struktūra. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Išvados. Priedai.


Įmonėje dažnai kinta turtas ir įsipareigojimai bei jų struktūra. Bendrą supratimą apie šiuos pasikeitimus ir jų tendencijas galima gauti analizuojant balanso duomenis. Vienas analizei naudojamų būdų yra verikali balanso analizė. Vertikali balanso analizė atliekama tada, kai norima sužinoti, kokią dalį (procentais) sudaro atskiri balanso turto ir nuosavybės straipsniai bendroje turto ir nuosavybės sumoje, t. y. ši analizė pateikia įmonės turto ir finansavimo šaltinių struktūrą balanso sudarymo dieną. Kitaip tariant vertikalioji balanso analizė parodo turto ir jo finansavimų šaltinių stuktūrą įmonėje. Balanso analizė naudinga dvejais požiūriais: pirmiausia, naudojant santikinius dydžius galima palyginti skirtingų įmonių turto sudėtį, bei jų finansavimo šaltinių struktūrą. Antra, santikiniai rodikliai tam tikru mąstu sumažina neigiamą infliacijos procesų iškreipiančių apsoliučius dydžius įtaką ir leidžia juos objektyviai kartu palyginti. Analizuosime akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas” (toliau AB) keleto metų balanso analizęs pokyčius ir veiksnius, kurie turėjo įtakos balanso rodiklių pokyčiams.

Ši tema aktuali įmonei, nes vertikalioji analizė atliekama keliato metų, tai ne tik nustatoma, kaip keitėsi daliniai rodikliai, bet ir kokios tu pasikeitimų priežastys.

Apskaitoje galioja tapatybė: TURTAS = ĮSIPAREIGOJIMAI + NUOSAVAS KAPITALAS.

Balansas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje parodomas įmonės turtas. Antrojoje dalyje nurodomi finansavimo šaltiniai – nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Lyginant tokius daugelio metų dokumentus, galima nustatyti, kaip keitėsi įmonės turtinė padėtis, kaip vyko jos plėtra, ir prognozuoti ateities tendencijas. Tačiau negalima:

Negalima atsakyti kokiu būdų įmonei pavyko turtą gauti.

 Įvertinti ar optimaliai ir racionaliai panaudojami grynieji pinigai įmonėje.

PST, viena nedaugelio įmonių, kuriai per 58 gyvavimo metus pavyko persiformuoti, sėkmingai suderinti visus veiklos aspektus. Glaudžiai bendradarbiaudama su klientu ir siekdama išskirtinės kokybės, didžiąją dalį visų statybų projektų vykdo savo jėgomis. Pagrindinius konstrukcinius darbus atlieka specializuoti PST filialai: „Stogas“, „Betonas“, „Konstrukcija“. Čia dirba puikiai savo darbą išmanantys 160 specialistų, nuolat keliantys savo kvalifikaciją atitinkamoje srityje.

Nagrinėjamosios įmonės įsiskolinimai yra tik trumpalaikiai. Per tiriamąjį laikotarpį įsiskolinimai išaugo (daugiau kaip 27 milijonais litų), tačiau jų lyginamasis svoris bendroje nuosavybėje sumažėjo dėl savininkų nuosavybės.

2013 m. didžiąją įsipareigojimų dalį sudarė avansu gautos sumos ( apie 14 procentų), prekybinės skolos (apie 10 procentų), mokėtinas pelno mokestis (apie 0,2 procentus) bei kiti įsipareigojimai (daugiau kaip 4 procentus). 2014 m., palyginti su 2013 m., avansų gautos sumos sumažėjo iki 7 procentų ir išaugo prekybinės skolos (apie 12 procentų) bei mokėtini mokesčiai ( apie 0,55 procentus) ir kiti įsipareigojimai ( daugiau kaip 2 procentus). Avansinių lėšų svyravimai dažniausiai priklauso nuo valstybinių įmonių, negaunančių iš biudžeto pakankamai pinigų, mokumo. Tada įmonė daugiau skolinasi iš tiekėjų (jiems sutikus). Tačiau įsiskolinimai tiekėjams mažina reputaciją. Taigi finansuoti turtą vien tik iš trumpalaikių įsiskolinimų rizikinga, nes skolas reikia grąžinti per metus.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 67 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2388 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ieva
  • AB Panevėžio statybos trestas vertikalioji balanso analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
AB Panevėžio statybos trestas vertikalioji balanso analizė. (2016 m. Gegužės 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-panevezio-statybos-trestas-vertikalioji-balanso-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 14:08
×