AB Pieno žvaigždės finansinė ataskaita


Santrauka. AB „Pieno žvaigždės“ horizontali analizė. AB „Pieno žvaigždės“ vertikalioji analizė. Pelno/nuostolio vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. AB „Pieno žvaigždės“ santykinių rodiklių analizė. Išvados. Priedai.


Horizontali bendrovės analizė padeda įvertinti vienos įmonės finansines tendencijas ir nustatyti finansinėse ataskaitose pateiktų rodiklių dinamiką. Nuo 2015 m. keitėsi valiuta, kad galima būtų palyginti rodiklius Eurai perskaičiuoti į litus.

Pelno didėjimas lėmė ir žymiai išaugusį EPS – 75%.

Šiuo metu politinėje aplinkoje iškilo rimtų grėsmių. 2014 m. Rusija paskelbė embargą Lietuvos pieno perdirbėjams. Tai nulėmė ne tik pranykusius pardavimus Rusijoje, tačiau dėl to atsirado pasiūlos perteklius vietinėje ES rinkoje, o ypač Lietuvoje ir Lenkijoje. Tai rodo ir visų rodiklių sumažėjimas, o ypač grynojo pelno (net 46,5%).

AB „Pieno žvaigždės“ vertikalioje analizėje bus analizuojamos dvi finansinės ataskaitos: pelno/nuostolio ataskaita ir balansas. Pelno/nuostolio vertikalioje analizėje analizuojami šie rodikliai: pardavimai, pardavimų savikaina, kitos veiklos rezultatas, pardavimų ir platinimo sąnaudos, administracinės sąnaudos, finansinės veiklos rezultatas, grynasis rezultatas. Balanso vertikalioje analizėje analizuojama visas turtas, akcinis kapitalas, akcijų priedai, rezervai, nepaskirstytas rezultatas, subsidijos, kitos finansinės skolos, išmokos darbuotojams, atidėtasis pelno mokestis, išvestinės finansinės priemonės, prekybos ir mokėtinos skolos.

Kritus pardavimams, pardavimų savikaina taip pat sumažėjo, tačiau ir savikainos santykis su pardavimais taip pat sumažėjo.

Mokesčių 2015 m. sumokėta iš viso mažiau, tačiau lyginant su pardavimais, jų dalis padidėjo. Bendrovės bendras pelningumas sumažėjo, tam didžiausią įtaką turėjo Rusijos taikomas embargas.

Balanso ataskaitoje pagrindine bazine reikšme yra laikomas turtas.

Didžiausią viso turto dalį tiek 2014 m., tiek 2015 m. užima ilgalaikis materialus turtas, atitinkamai 62,1% ir 65%.

2015 m. trumpalaikės skolos palyginus su bendru turtu sumažėjo, o ilgalaikės skolos išaugo.

Savininkų nuosavybė tiek faktiškai, tiek ir santykinai su bendrovės turtu, 2015 m. sumažėjo.

Beveik visi rodikliai sumažėjo (dėl kritusių pardavimų 2015 m.), tačiau santykiniai rodikliai mažėjo gana nedaug. Tai parodo, jog bendrovė gana gerai organizuoja veiklą krizės metu.

AB „Pieno žvaigždės” skaičiuojami likvidumo, veiklos, skolų, pelningumo, augimo ir rinkos finansiniai rodikliai. Bendrovės rodikliai skaičiuojami pagal 2014 m. rezultatus.

Rodiklis rodo, kiek trumpalaikių įsipareigojimų įmonė gali padengti iš trumpalaikio turto. Šiuo atveju, palyginus su Lietuvos pieno produktų gamybos įmonių vidurkiu (CR=1,72), einamojo likvidumo rodiklis yra žemesnis (CR= 1,13). Tai reiškia, jog įmonė yra pajėgi esant reikalui padengti trumpalaikius įsipareigojimus turtu, nes trumpalaikis turtas yra didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus.

Skubaus likvidumo rodiklis rodo, kiek trumpalaikių įsipareigojimų įmonė gali padengti iš trumpalaikio turto nesiremdama atsargomis, kadangi ne visas atsargas galima paversti grynais pinigais. Kadangi, palyginus su Lietuvos pieno produktų gamybos įmonių (QR=0,91) bendrovės skubaus likvidumo rodiklis yra pakankamai mažas (QR=0,57), tai rodo, jog įmonė negali gerai ir greitai vykdyti einamųjų įsipareigojimų.

  • Ekonomika Namų darbas
  • Microsoft Word 88 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2590 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ema
  • AB Pieno žvaigždės finansinė ataskaita
    10 - 6 balsai (-ų)
AB Pieno žvaigždės finansinė ataskaita. (2016 m. Birželio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-pieno-zvaigzdes-finansine-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 04:54
×