Ab „Pieno žvaigždės“ ir Ab „Rokiškio sūris“ finansinė analizė


Ab pieno žvaigždės “ ir ab rokiškio sūris “ finansinė analizė. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Loginė struktūra. Finansinės veiklos analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės šaltiniai ir jų rūšys. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Skolų likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Likvidumo grynaisiais pinigais rodiklis. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Bendrasis pelningumas. Turto pelningumo rodiklis. Turto valdymo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Ab pieno žvaigždės “ analizė. Bendros žinios apie įmonę Įmonės  duomenys  Pavadinimas . Įmonės  kodas . Įmonės  adresas . El.   paštas . Interneto  svetainė . Horizontalioji analizė. Pasikeitimai Lt , 2007. palyginti su 2006. (+, -) Pasikeitimai Lt , 2008. palyginti su. TURTAS , IŠ VISO 320014 376629 401408 56615 17 69 %. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai , iš viso 320014 376629 401408 56615 17 69 %. Pelno nuostolių horizontalioji analizė. Bendrasis pelnas 103366 146176 103707 42810 29 29 %. Veiklos pelnas prieš finansinės veiklos sąnaudas. Grynosios finansinės veiklos sąnaudos pajamos (-). Pelnas prieš apmokestinimą 23303 40904 3088 17601 75 53 %. Metų pelnas 18492 33305 4332 14813 80 %. Vertikalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė 2006. 2007. TURTAS , IŠ VISO 320014 376629 401408 100. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 320014 376629 401408 100. Pelno nuostolių vertikalioji analizė Straipsniai 2006. 2007. Bendras pelnas 103366 146176 103707 18 97 22. Santykinė analizė. Bankroto tikimybė apskaičiuojama taip Z. Įmonės AB Rokiškio sūris “ analizė Bendros žinios apie įmonę Įmonės  duomenys Pavadinimas. Įmonės kodas. Įmonės adresas. El. paštas. Interneto svetainė. Lt (%) Lt. TURTAS , IŠ VISO 322756 333944 361289 11188 46. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai , iš viso 322756 333944 361289 11188 46. Bendrasis pelnas 65931 115942 50301 50011 75 85 65641 Veiklos pelnas prieš finansinės veiklos sąnaudas. Pelnas prieš apmokestinimą 18238 46507 21003 28269 155. Metų pelnas 13021 34238 18327 21217 162 94 52565 46. TURTAS , IŠ VISO 322756 333944 361289 100. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 322756 333944 361289 100. Pelno nuostolių vertikalioji analizė Straipsniai. Bendras pelnas 65931 115942 50301 12 92 17. Bankroto tikimybė apskaičiuojama taip.

Darbo objektas. AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ 2006 – ųjų, 2007 – ųjų ir 2008 – ųjų metų finansinės ataskaitos.

Darbo uždaviniai:

Trumpai aptarti finansinės veiklos analizės reikšmę ir būtinumą

Apžvelgti finansinių analizių šaltinius.

Finansinės analizės tikslai priklauso nuo finansinės analizės informacijos vartotojų. Šią informaciją naudoja įvairūs vartotojai įvairiems tikslams. Todėl jų tikslai dažnai yra skirtingi.

Investuotojus domina informacija, kuri leidžia nuspręsti ar verta, ar neverta pirkti, parduoti ar laikyti tam tikros įmonės akcijas. Kadangi akcininkams ir kitiems įmonės savininkams likvidacijos atveju vėliausiai po įsipareigojimų bankams ir kreditoriams padengiama įsipareigojimai, juos domina ar įmonė sugebės mokėti dividendus ir tęsti veiklą. Klestint įmonei investuotojai gauna dividendus t.y. jų investuotas kapitalas uždirba pelną, tuo tarpu jei įmonė dirba nepelningai, jų kapitalas ne tik kad neuždirba pelno, bet ir patiria nuostolius bei mažėja. Investuotojams svarbi jų valdomo kapitalo vertė, kuri priklauso nuo mokamų dividendų, uždirbto pelno ir būsimo pelno. Tam tikslui skaičiuojama esama ir būsima akcijų vertė.

Kiti išorinės finansinės atskaitomybės analitikai yra kreditoriai. Juos domina ar įmonė sugebės laiku grąžinti paskolą, sumokėti palūkanas nustatytais terminais. Kreditoriais gali būti ne tik bankai, lizingo bendrovės, bet ir tiekėjai, parduodantys prekes su atidėtuoju mokėjimu. Jie reikalauja labai tikslių ir pagrįstų prognozių. Kreditorius suteikusius trumpalaikes paskolas domina turto apyvartumas, o kreditorius suteikusius ilgalaikes paskolas – ilgalaikės būsimųjų pinigų srautų prognozės. Kreditoriams taip pat įdomi kapitalo struktūra, nes pagal ją galima vertinti suteiktų paskolų riziką. Bankininkai įmonės turtą vertina mažesne verte nei yra, nes įvykus nenumatytoms aplinkybėms įmonės vertė dažniausiai mažėja. O tiekėjus bei kitus prekybos kreditorius domina informacija ar bus laiku atsiskaityta už neapmokėtas prekes. Įmonės veiklos tęstinumu jie domisi tik tada, kai būna susiję ilgalaikiais ryšiais ir būna nuo jos priklausomi.

Auditorius bei kitus kontrolierius domina mokesčių sumokėjimas, veiklos tęstinumas, išteklių panaudojimas ir statistinė informacija. Jiems pirmiausia rūpi ar finansinė atskaitomybė patikima, ar joje nėra klaidų, kitokių netikslumų. Daugumos audito programų sudedamoji dalis – finansinės atskaitomybės dinamikos ir koeficientų analizė.

Tuo tarpu visuomenė domisi tik įmonės veiklos tendencijomis ir naujausiais pokyčiais. Atsižvelgiant į finansinių ataskaitų analizės tikslus parenkama analizės metodai ir priemonės. Analizės metodų ir priemonių parinkimas sumažina analizės darbo apimtį ir leidžia ją atlikti greičiau. Priklausomai nuo analizės tikslų parenkamos ir priemonės.

Nors finansinės ataskaitos parodo praeityje įvykusius įvykius, bet svarbiausias finansinės analizės uždavinys yra nustatyti įmonės veiklos ateities perspektyvas. Ji įvertina įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, tai sudaro galimybę numatyti ateities įvykių įtaką įmonės darbo rezultatams. Analizuojant ir remiantis galimais ateities įmonių veiklos variantais, numatomi būsimi įmonės pinigų srautai. Taip pat finansinės veiklos analizė teikia įmonės vadovams informaciją, reikalingą sprendimams priimti, siekiant užtikrinti stabilią ir efektyvią įmonės veiklą. Finansinės veikos analizės pagalba galima atskleisti besikaupiančias įmonės veikloje problemas ir tai leidžia įmonės vadovams reaguoti į besikeičiančią įmonės finansinę būklę bei formuoti ilgalaikę įmonės veiklos strategiją.

Finansinės ataskaitos elementai:

Finansinių ataskaitų rodikliai priklauso nuo jų turinio, struktūros, apskaičiavimo. Gali būti apskaičiuojami ir analizuojami naudojant įvairias finansinės analizės rūšis. Finansinės analizės rūšys yra išskiriamos į tris grupes. Tai:

Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė yra pradinis finansinės analizės etapas, kuris padeda įvertinti atskirų rodiklių kitimo tendencijas, jų reikšmingumą įmonės veiklai. Santykinė arba dažnai literatūroje dar vadinama finansinių koeficientų analizė tiria įmonės veiklos finansinį stabilumą, efektyvumą bei pelningumą.

Absoliutūs dydžiai: Tn-Tn-1.

Darant horizontaliąją analizę svarbu įvertinti du dalykus:

Santykinė analizė dažnai literatūroje dar vadinama finansinių koeficientų analize. Ši analizės rūšis paplitusi atliekant tarp įmoninę ir tam tikro laikotarpio finansinių ataskaitų rodiklius. Santykiniai rodikliai objektyviau įvertina tiriamą objektą nei absoliutiniai rodikliai. Jie leidžia palyginti nevienodų dydžių įmonių veiklą. Koeficientus rekomenduojama skaičiuoti ne mažiau kaip pagal 3 metų duomenis, kad butų galima objektyviau palyginti jų reikšmes ir nustatyti pokyčius. Santykiniai rodikliai pasirenkami atsižvelgiant į analizės tikslą.

Santykiniai rodikliai bus reikšmingi, jeigu bus palyginti su:

  • Microsoft Word 475 KB
  • 2015 m.
  • 44 puslapiai (8988 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eimantas
  • Ab „Pieno žvaigždės“ ir Ab „Rokiškio sūris“ finansinė analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Ab „Pieno žvaigždės“ ir Ab „Rokiškio sūris“ finansinė analizė. (2015 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-pieno-zvaigzdes-ir-ab-rokiskio-suris-finansine-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 27 d. 09:46
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo