Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rizikos valdymas ir priemonės jai mažinti


Kadangi AB „Pieno žvaigždės“ daug prekių eksportuoja ši rizika yra aktuali nes visada yra tikimybė, kad mūsų atsisakys kaip tiekėjų arba, kad bus kaip neseniai buvo Rusijoje embargas. Kadangi AB „Pieno žvaigždės“ yra viena iš didžiausių pieno pramonės kompanijų Lietuvoje ir šiuo metu užima lyderės pozicija didelio poveikio nepadarytų naujų konkurentų atsiradimas, tačiau atmesti tokios galimybės negalime. Išvados.


Pirmoje baigiamojo darbo dalyje nagrinėjamas rizikos vertinimas ir klasifikavimas teoriniu aspektu, numatomi metodai įmonės rizikos vertinimui, aptariami rizikos reguliavimo metodai. Antroje darbo dalyje pateikta AB „Pieno žvaigždės“ charakteristika, atlikta išorinės ir vidinės aplinkos analizės, bei santykinių rodiklių analizė. Trečioje darbo dalyje buvo analizuojamos AB „Pieno žvaigždės“ aktualios rizikos ir sudarytas rizikų valdymo planasĮvadas

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros lyginamoji analizė, Vidinės ir išorinės aplinkos analizė, SWOT, PEST analizė, loginė analizė.

Rizikos valdymas svarbus finansų pasaulyje, nes augant ir tobulėjant ekonomikai, technologijai, politikai, finansinės veiklos sėkmė priklauso nuo teisingų sprendimų ir visų veiksnių, kurie daro įtaką tų sprendimų priėmimui. Pastaruoju metu sudėtingėja finansų ir kitų rinkų veikimo politika, atsiranda vis nauji reguliavimo reikalavimai, rinkos svyravimai ir neapibrėžtumai gali tapti labai neparankus veiksnys vykdant finansinę veiklą. Galima teigti, kad visi rinkos dalyviai, priimdami atitinkamus sprendimus veikia rizikos sąlygomis, esant tikimybei gauti naudos arba patirti nuostolius.

Finansinė rizika mokslininkų ir kitų finansų specialistų formuluojama skirtingai.

Tikriausiai kiekvienas iš mūsų galėtų rizika apibrėžti savaip, taigi pateiksiu dar kelis apibrėžimus, skirtingų autorių.

Anot G. Kancerevyčius, (2004), rizika yra sprendimų priėmimo situacija, kurioje įmanomas galimų rezultatų kintamumas ir egzistuoja tikimybė jiems kisti. Galima daryti prielaidą, kad rizika yra tikimybinė kategorija ir ji susijusi su sprendimų priėmimu bei sprendimų rezultatų nepastovumu. Kuo labiau kinta rezultatai, tuo akivaizdžiau matoma rizikos nauda arba nuostoliai.

Rizika- tai neapibrėžtumas susijęs su galimybę įgyvendinant projektą pasireikšti nenumatytoms situacijos ir su tuo susijusioms pasekmėms.

Rizika apibūdinama kaip neapibrėkštas įvykis ar aplinkybė kurie daro teigiama ar neigiama poveikį projekto tikslams.

Teisinga ir pagrįsta rizikos klasifikacija leidžia tikėtis teigiamų rezultatų vėlesniuose rizikos problemų sprendimo etapuose, efektyviau taikyti rizikos valdymo metodus.

Pagal atsiradimo šaltinį santykinai išskiriamos tokios rizikos rūšys:

rizika, kurią sukelia gamtos veiksniai (stichinės nelaimės);

Rizika praktiškai yra neišvengiama, bet ją galima valdyti, siekiant sumažinti galimų nuostolių mastą. Tikslinga taikyti tokias riziką mažinančias priemones: pasidalyti riziką tarp įmonės vadovų ir verslo partnerių, didinti strateginio plano veiksmingumą, drausti verslą, turėti lėšų rezervą, operatyviai koreguoti įmonės veiklos kryptis, turėti sprendimų alternatyvas, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kt. Vilija Aleknevičiene, (2005)

Šaltinis: B.Neverdauskas ir V. Stankevičius (2001)

Kitaip riziką galima paaiškinti ir suskirstyti pagal Š. Leitonienės, (2000) formulavimus. Rizika pagal ją sukeliančių veiksnių prigimtį gali būti skirstoma į:

Sisteminga rizika yra sąlygojama vidinių veiksnių, kurie būdingi tik konkrečiai įmonei, o nesisteminga rizika yra sukeliama ekonominių veiksnių.

Palūkanų normos rizika – tokia rizika, kai išlaidos, susijusios su skolos tvarkymu, už kurią mokamos palūkanos pagal kintamąją palūkanų normą, išaugs dėl to, kad didės bazinė palūkanų norma. Lietuvoje Palūkanų normų rizikos valdymas yra vienas svarbiausių dalykų, nes nuo to, kaip tvarkomasi šioje srityje, labai priklauso banko pelningumas.

Kredito rizika – rizika, kylanti dėl galimo emitento finansinės padėties pablogėjimo. Ši rizika tiesiogiai siejama su emitentu. Iš esmės tokai rizika atsiranda tada, kai kita šalis negali ar nenori vykdyti savo įsipareigojimų. Kredito rizikos poveikis yra matuojamas išlaidomis, kurių reikia kitos šalies įsipareigojimams kompensuoti

Kitoje darbo dalyje vadovausimės finansinės rizikos klasifikavimu.

Įmonės vadovams svarbus yra bendrojo pelningumo rodiklis (BPR), kuris parodo skirtumą tarp pajamų, gautų pardavus prekes ar paslaugas, ir sąnaudų, susidariusių gamybos metu. Iš šio rodiklio galima spręsti apie įmonės kainų politiką, konkurenciją pramonės šakoje ar sektoriuje, įmonės gamybos proceso efektyvumą.

  • Microsoft Word 189 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (9542 žodžiai)
  • Universitetas
  • Linas
  • Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rizikos valdymas ir priemonės jai mažinti
    10 - 4 balsai (-ų)
Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rizikos valdymas ir priemonės jai mažinti. (2016 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-pieno-zvaigzdes-veiklos-rizikos-valdymas-ir-priemones-jai-mazinti.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 19:26
×