AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ įmonių veiklos analizė


Įvadas. Įmonių ir jų veiklų pristatymas. Istorija. Vertybės. Kokybė. Konkurencinė pozicija. Veiklos strategija. Finansinių ataskaitų analizė. Horizontali analizė. AB „Rokiškio sūrio“ balanso ataskaitos horizontali analizė. AB ,,Pieno žvaigždės“ balanso ataskaitos horizontali analizė. AB ,,Rokiškio sūrio“ ir AB „Pieno žvaigždžių“ balanso ataskaitos horizontalios analizės lyginimai. AB „Rokiškio sūrio“ ir AB „Pieno žvaigždžių“ pelno (nuostolio) horizontalios analizės lyginimai. Vertikalioji analizė. AB ,,Rokiškio sūrio“ ir AB ,,Pieno žvaigždžių“ balanso ataskaitos vertikaliojios analizės lyginimai. Santykinių rodiklių analizė. Efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Mokumo rodikliai. Pardavimų pelningumo rodikliai (proc. ). Investicijų grąžos rodikliai. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo du pont analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Rizikos įžvalga. Bankroto tikimybės vertinimas. Altmano bankroto diagnostikos modelis. Rekomendacijos. Išvados. Literatūra. Grafikas 1 AB ,,Pieno žvaigždės” horizotali analizė ilgalaikio turto pokytis. Grafikas 2 AB ,,Rokiškio sūris” horizotali analizė ilgalaikio turto pokytis. Grafikas 3 AB ,,Pieno žvaigždės” horizotali analizė trumpalaikio turto pokytis. Grafikas 4 AB ,,Rokiškio sūris” horizotali analizė trumpalaikio turto pokytis. Grafikas 5 AB ,,Pieno žvaigždės” horizotali analizė nuosavo kapitalo pokytis. Grafikas 6 AB ,,Rokiškio sūris” horizotali analizė nuosavo kapitalo pokytis. Grafikas 7 AB ,,Pieno žvaigždės” horizotali analizė įsipareigojimų pokytis. Grafikas 8 AB ,,Rokiškio sūris” horizotali analizė įsipareigojimų pokytis. Grafikas 9 AB „Pieno žvaigždžių“ pardavimo pajamų ir savikainos pokyčiai. Grafikas 10 AB „Rokiškio sūrio“ pardavimo pajamų ir savikainos pokyčiai. Grafikas 11 AB „Pieno žvaigždžių“ veiklos pelno (nuostolių) ir laikotarpio pelno (nuostolių) pokyčiai. Grafikas 12 AB „Rokiškio sūrio“ veiklos pelno (nuostolių) ir laikotarpio pelno (nuostolių) pokyčiai. Grafikas 14 AB „Rokiškio sūris“ vertikalioji analizė ilgalaikio ir trumpalaikio turto dalis. Grafikas 13 AB „Pieno žvaigždės“ vertikalioji analizė ilgalaikio ir trumpalaikio turto dalis. Grafikas 15 AB „Pieno žvaigždžių“ vertikalioji analizė nuosavo kapitalo, ilgalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikių įsipareigojimų dalių pokyčiai. Grafikas 16 AB „Rokiškio sūrio“ vertikalioji analizė nuosavo kapitalo, ilgalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikių įsipareigojimų dalių pokyčiai.


Darbo tikslas – atlikti įmonių AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ veiklos analizę.

Darbo objektas – AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ finansinės ataskaitos 2012-2014 metų.

Darbo uždaviniai:

Analizuoti įmonių veiklą;

Atlikti finansinių ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizes;

Išanalizuoti santykinius rodiklius;

Įvertinti įmonės riziką ir bankroto galimybes.

Įmonės šūkis - Tai, ką šiandien darome gerai, rytoj padarysime dar geriau!

Užtikrinti stabilią, suderintą beatliekinę gamybos programą.

Darnus kolektyvas ir geras valdymas.

Vertinant Lietuvos didžiųjų pieninių rinką, reikia turėti galvoje, kad pieno produkcijos gaminiai taip pat yra importuojami ir iš kitų šalių. Nuo tada, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjunga mūsų šalyje atsirado nauji konkurentai pieno rinkoje ir reikia pripažinti, gana stiprūs.

Bendrovės produktai ne kartą įvertinti tarptautinėse parodose. Ji yra viena iš pieno pramonės lyderių Baltijos šalyse ir Lietuvoje pagal: perdirbamo pieno kiekį, fermentinio sūrio gamybą, apyvartą ir pelną (AB „Rokiškio sūris“ metinis pranešimas, 2013).

Bazinių metų, su kuriais lyginama, pasirinkimas.

AB ,,Rokiškio sūrio“ ir AB „Pieno žvaigždžių“ balanso ataskaitos horizontalios analizės lyginimai

Norėdamos atlikti palyginamąją analizę padarėme grafikus, kurie geriausiai atspindi 2012 – 2014 m. neigiamus ir teigiamus pakitimus konkuruojančių įmonių balanse.

Grafikuose pavaizduoti 2012 – 2014 m. ilgalaikio turto pokyčiai įmonių balansuose. Pirmiausia išanalizuokime AB „Rokiškio sūrio“ ilgalaikio turto pokytį (Žr. Lent. 1, Graf. 1). Matome, kad 2012 m. buvo 38,2 mln. Lt, 2013 m. turtas padidėjo iki 173,2 mln. Lt, todėl horizontalioje analizėje turtas padidėjo 0,78%, šis padidėjimas atsirado dėl materialaus ir nematerialaus turto įsigijimo. 2014 m. turtas sumažėjo iki 130,7 mln. Lt, horizontalioje analizėje sumažėjo – 0,33% nuo buvusių metų.

Dabar išanalizuokime konkurentę įmonę - AB „Rokiškio sūris“ ilgalaikio turto pokytį (Žr. Lent. 2, Graf. 2). Matome, kad 2012 m. buvo 198,2 mln. Lt, 2013 m. turtas padidėjo iki 208,8 mln. Lt, todėl horizontalioje analizėje turtas padidėjo 0,05%, šis padidėjimas atsirado dėl materialaus turto įsigijimo. 2014 m. turtas sumažėjo iki 194,4 mln. Lt, horizontalioje analizėje sumažėjo – 0,07% nuo buvusių metų.

Grafikuose pavaizduoti 2012 – 2014 m. trumpalaikio turto pokyčių sumų skirtumai. Pirmiausia išanalizuokime AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto pokytį (Žr. Lent. 1, Graf. 3). Matome, kad 2012 m. buvo 46,1 mln. Lt, o 2013 m. turtas padidėjo net iki 307,2 mln. Lt. 2014 m. trumpalaikis turtas vėl mažėjo iki 303,2 mln. Lt. 2013 m. šis augimas ir kritimas parodomas horizontalioje analizėje (Žr. Lent. 1). 2013 metų laikotarpyje trumpalaikio turto suma padidėjo 261,1 mln. Lt (0,85%). Pokytis įvyko dėl didesnio atsargų ir kitų gautinų sumų kiekio padidėjimo. 2013 – 2014 metais trumpalaikis turtas truputį sumažėjo 39,5 mln. Lt (0,013%), tokius rezultatus nulėmė kitų gautinų sumų ir grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų sumų sumažėjimas.

Toliau, išanalizuokime konkurentę įmonę - AB „Pieno žvaigždžių“ trumpalaikio turto pokytį (Žr. Lent. 2, Graf. 4). Matome, kad 2012 m. buvo 139,4 mln. Lt, o 2013 m. turtas padidėjo iki 155,4 mln. Lt. 2014 m. trumpalaikis turtas sumažėjo iki 116,3 mln. 2013 m. šis augimas ir kritimas parodomas horizontalioje analizėje. 2013 metų laikotarpyje trumpalaikio turto suma padidėjo 15,9 mln. Lt (0,103%). Pokytis įvyko dėl didesnio atsargų sumos kiekio padidėjimo. 2013 – 2014 metais trumpalaikis turtas gan stipriai sumažėjo 39,02 mln. Lt (0,34%).

  • Microsoft Word 426 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (8173 žodžiai)
  • Universitetas
  • Samanta
  • AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ įmonių veiklos analizė
    8 - 1 balsai (-ų)
AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ įmonių veiklos analizė. (2016 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-rokiskio-suris-ir-ab-pieno-zvaigzdes-imoniu-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 00:18
×