AB Rokiškio sūris pagrindinių rodiklių kaita


Įvadas. Bendrovės trumpalaikis ir igalaikis turtas. Įmonės trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė). Įmonės grynasis pelnas (nuostoliai). Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas: ištirti AB „Rokiškio sūris“ pagrindinių veiklos rodiklių finansinę analizę ir jų kaitos tendencijas 2012 – 2015 metais.

Išanalizuoti įmonės turimą turtą ir įsipareigojimus 2012 -2015 metų laikotarpiu.

Ištirti AB Rokiškio sūris“ bendrovės nuosavo kapitalo (savininkų nuosavybės) kaitą 2012 -2015 metų laikotarpiu.

Nustatyti įmonės grynąjį pelną ar patirtą nuostolį 2012 - 2015 metais bei tai sąlygojusius veiksnius.

AB „Rokiškio sūris“ finansinėje ataskaitoje pateikiant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą išskiriami ilgalaikis materialusis turtas, nematerialusis turtas, investicijos į dukterines, atidėtojo pelno mokesčio turtas, kitos gautinos sumos, suteiktos paskolos sudarantys ilgalaikį turtą; atsargos, suteiktos paskolos, prekybos ir kitos gautinos sumos, iš anksto sumokėtas pelno mokestis, pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarantys trumpalaikį turtą.

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis AB „Rokiškio sūris“ bendrovės 2012 -2015 metų finansinėmis ataskaitomis

Iš horizontaliosios balanso analizės matome, jog bendrovės bendro turto (Grafikas 1) suma 2015 metais (lyginant su 2012 metais) padidėjo 20609 Eur arba 18,09 %. Tačiau reiktų pastebėti, jog 2013 metais įmonės turtas buvo 4682 Eur (3,5 %) didesnis nei 2015 metais.

Grafikas 2. AB „Rokiškio sūris“ įmonės turtas 2012 - 2015 metais, Eur.

Tuo tarpu atsižvelgus atskirai į trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, ilgalaikis turtas 2012 – 2015 metų laikotarpiu buvo nestabilus ir 2015 metais lyginant su 2012 metais sumažėjo 12,07 %. Trumpalaikis turtas 2015 metais (lyginant su 2012 metais) padidėjo beveik 42 %. Trumpalaikio turto padidėjimui įtakos galėjo turėti atsargų padidėjimas, trumpalaikių investicijų padidėjimas ir kita.

Grafikas 3. AB „Rokiškio sūris“ įmonės trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai, Eur

Remiantis grafiko 3 duomenimis matoma, jog trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro didesnę įmonės įsipareigojimų dalį negu ilgalaikiai, tačiau už jas greičiau atsiskaitoma. Tiek ilgalaikiuose, tiek ir trumpalaikiuose įsipareigojimuose matoma mažėjimo tendencija (2012 metus lyginant su 2015 metais), trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 8,4 % (nors 2013 metais trumpalaikiai įsipareigojimai buvo žymiai išaugę, taigi iki 2015 metų sumažėjo 25 %). Ilgalaikiai įsipareigojimai 2012 – 2015 metų laikotarpiu sumažėjo 9,7 %.

  • Microsoft Word 95 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (1672 žodžiai)
  • Kolegija
  • Agnė
  • AB Rokiškio sūris pagrindinių rodiklių kaita
    10 - 2 balsai (-ų)
AB Rokiškio sūris pagrindinių rodiklių kaita. (2017 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-rokiskio-suris-pagrindiniu-rodikliu-kaita.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 27 d. 13:35
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema