Ab Snaigė ekonominė analizė


Įvadas. Trumpa bendrovės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išoriniai aplinkos veiksniai. Vidiniai įmonės aplinkos veiksniai. SSGG analizė. Horizontali ir vertikali AB „Snaigė“ veiklos analizė. Horizontali AB „Snaigė“ balanso analizė. Horizontali AB „Snaigė“ pelno (nuostolio) analizė. Vertikali AB „Snaigė“ balanso analizė. Vertikali AB „Snaigė“ pelno (nuostolio) analizė. AB „Snaigė“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Pagrindinių įmonės problemų identifikavimas. Išvados. Litartūra. Priedai.

SSGG (SWOT) analizė parodo, kokie yra įmonės pranašumai i trukumai, ir kokios įmonės galimybės ir grėsmės rinkoje.

Kaip matome, įmonė yra perspektyvi, tik yra keletas kliuvinių, kuriuos ištaisius būtų galima dar labiau efektyvinti įmonės veiklą. Pagrindinis minusas yra susijęs su nuostolinga grupės veikla, kadangi nuostoliai dengiami pagrindinės įmonės uždirbtu pelnu. Taip pat grėsmę kelia didelė priklausomybė nuo Rytų rinkų ir jų poreikių. Tad pertvarkius politiką ir orientuojantis į pardavimų Vakarų Europoje didinimą (tiek savo vardu, tiek partnerių) įmonė gali pasiekti didesnius pelno rodiklius.

AB „Snaigė“ nagrinėjamu 2010-2012m. laikotarpiu turtas ir didėjo ir mažėjo. 2010 m. įmonės turtas 1031057 tūks.Lt, o 2011m. palyginus su 2010 m. turtas sumažėjo 0,31 proc. tačiau 2012m. palyginti su 2011m. įmonės turtas padidėjo 13,8 proc. Per visą analizuojamą 2010-2012m. laikotarpį įmonės visas turtas sudarė 26,94 proc. Įmonės turto didėjimas rodo, kad atsigavus ekonomikai ne tik Lietuvoje bet ir Europos sąjungos šalyse, padidėjo bendroji prekių paklausa, dėl to įmonė su visa ekonomika patyrė atsigavimą.

Trumpalaikio ir ilgalaikio turto kitimo dinamika pateikta 2 paveiksle. Ilgalaikis turtas analizuojamu laikotarpiu mažėjo, po to nežymiai didėjo ir vėl sumažėjo. Trumpalaikis turtas – didėjo, po to nežymiai mažėjo ir vėl didėjo.2010 m. ilgalaikio turto įmonė turėjo 722844 tūkst. litų. 2011 m. palyginus su 2010 m. ilgalaikis padidėjo 1,51 proc., o 2012 m. palyginus su 2011 m. ilgalaikis turtas sumažėjo 4,16 proc. Ilgalaikio turto didėjimą bei mažėjimą lėmė didėjančios ir mažėjančios investicijos: 2010 m. investicijos į ilgalaikį turtą siekė 1466635 tūkst. Lt, o 2011 ir 2012m. 37 822384 tūkst. Lt,.. 2010 m. AB „Snaigė“ trumpalaikis turtas buvo 308212 tūkst. litų. 2011 m. palyginus su 2010 m. trumpalaikis turtas sumažėjo 4,56 proc., o 2012 m. palyginus su 2011 m. trumpalaikis turtas išaugo net iki 58,6 proc.. Per visą analizuojama 2010-2012 m. laikotarpį ilgalaikis turtas sumažėjo 5,36 proc., o trumpalaikis išaugo – 54,04 proc.

Toliau detaliau analizuojamas trumpalaikio turto kitimas. 2010 m. atsargos buvo 114172 tūkst. litų. Per 2010 – 2012 m. laikotarpį atsargos padidėjo net 14,99 proc. 2010 m. gautinos sumos buvo 142234 tūkst. litų, o per 2010 – 2012 m. laikotarpį sumažėjo padidėjo 75,09 proc. Trumpalaikio turto tokį svyravimą lėmė pardavimų kitimas.

2010m. įmonė patyrė 6715 tūkst. litų grynąjį nuostolį. 2011 ir 2012 m. nepaskirstytasis pelnas didėjo, o įstatinis kapitalas 2011 ir 2012 m. nesikeitė. 2010 ir 2011 m. į privalomąjį rezervą nebuvo pervedamos jokios lėšos ir privalomasis rezervais ir 2010 ir 2011 m. išliko toks pats – 27827 tūkst.lt Tačiau 2012 m. smarkiai išaugo kiti rezervai – net 72,57 proc. Šį nuosavo kapitalo straipsnių kitimą vaizduoja 3 paveikslas.

2010 m. įmonė iš viso įsipareigojimų turėjo 627001 tūkst. litų, iš kurių ilgalaikių buvo – 138997 tūkst. litų, o didžiąją dalį sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai (488003 tūkst. litų). Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dinamika pateikta 4 paveiksle.

2010 m. AB „Snaigė“ ilgalaikiai įsipareigojimai buvo 488003 tūkst. litų. 2011 m. palyginus su 2010 m. ilgalaikių įsipareigojimų padidėjo 20,2 proc., o 2012 m. palyginus su 2011 m. įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai padidėjo 39,7 proc. Tokį ilgalaikių įsipareigojimų kitimą lėmė atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimų 31,28 proc. sumažėjimas ir 2012 m. palyginus su 2011 m., 10,8 proc. padidėjimas. Per visą analizuojamą 2010 – 2012 m. laikotarpį ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 59,9 proc.

  • Microsoft Word 798 KB
  • 2016 m.
  • 40 puslapių (9077 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Ab Snaigė ekonominė analizė
    9 - 1 balsai (-ų)
Ab Snaigė ekonominė analizė. (2014 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-snaige-ekonomine-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 21 d. 11:38
×